59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
നമ്പർ വേദിയുടെ പേര് സ്ക്കൂൾ
1 ഉത്തരാസ്വയംവരം ലിയോ xiii എച്. എസ്. എസ്.
2 മയൂരസന്ദേശം ഗവ.മോഡൽ ഗേൾസ്
3 കല്യാണസൗഗന്ധികം എസ്.ഡി.വി. സെന്റിനറി ഹാൾ
4 നിത്യകന്യക ടി.ഡി. എച്ച്.എസ്.എസ്
5 ചിലമ്പൊലി സെന്റ് ജോസഫ് ഗേൾസ് ആഡിറ്റോറിയം
6 ആയിഷ ലജനത്ത് മുഹമ്മദിയ്യ എച്ച്.എസ് ആഡിറ്റോറിയം
7 അവനവൻകടമ്പ ഗവ.മുഹമ്മദൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് ആഡിറ്റോറിയം
8 പാദമുദ്ര സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്.എസ് ആഡിറ്റോറിയം
9 അകലെആകാശം കാർമൽ ആഡിറ്റോറിയം
10 കാട്ടുകുതിര വെള്ളാപ്പള്ളി ഒ.എൽ.എഫ്.എൽ.പി.എസ്
11 അശ്വമേധം മേരി ഇമ്മാക്യുലേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പൂങ്കാവ്
12 സ്യമന്തകം എച്ച്.എസ് തിരുവമ്പാടി
13 അരനാഴികനേരം തത്തംപള്ളി പാരീഷ്ഹാൾ
14 കുരുക്ഷേത്രം ജവഹർബാലഭവൻ
15 ലോല ലിയോ xiii എൽ.പി.എസ് ഹാൾ
16 ജീവിതനൗക കിടങ്ങാംപറമ്പ് എൽ.പി.എസ് ഹാൾ
17 കാവ്യസ്വരൂപം കാർമൽ സ്കൂൾ
18 ചെമ്മീൻ മോഡൽ എച്ച്.എസ്. എൽ.പി.എസ്
19 വിശ്വദീപം ഗമ.മുഹമ്മദൻസ് എൽ.പി.എസ് ഹാൾ
20 ദൈവത്താർ ഗവ.യു.പി.എസ് തിരുവമ്പാടി
21 മലയാളഭാവന ഗവ.മുഹമ്മദൻസ് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ് ഹാൾ
22 സർഗസംഗീതം സെന്റ് ജോസഫ് എൽ.പി.എസ് ആഡിറ്റോറിയം
23 നഗരനന്ദിനി സെന്റ് ജോസഫ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് ഹാൾ
24 ഒറ്റ തത്തംപള്ളി എച്ച്.എസ് ഹാൾ
25 രണ്ടിടങ്ങഴി എസ്.സി.എം.വി ജി.യു.പി.എസ് ചെട്ടിക്കാട്
26 ഗാനദേവത ഗവ.യു.പി.എസ് കളർകോട്
27 ഭാവന എസ്.ഡി.വി ഗവ.ജെ.ബി.എസ്
28 തരംഗിണി ഗവ.എൽ.പി.എസ് കളർകോട്
29 ഇതാ ഇവിടെ വരെ റിക്രിയേഷൻ ഗ്രൗണ്ട്
30 അനുസന്ധാനം ലജനത്ത് മുദമ്മദിയ എച്ച്.എസ്.എസ്
"https://schoolwiki.in/index.php?title=SSK:2018-19/വേദികൾ&oldid=565481" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്