സഹായം Reading Problems? Click here

ആർ.ആർ.വി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഇൻസെർച് ഓഫ് ഗോഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ആർ.ആർ.വി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ‎ | അക്ഷരവൃക്ഷം
14:01, 15 ഫെബ്രുവരി 2022-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sheebasunilraj (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (Sheebasunilraj എന്ന ഉപയോക്താവ് രാജാ രവിവർമ്മ ബോയ്സ്.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് , കിളിമാനൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഇൻസെർച് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന താൾ ആർ.ആർ.വി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഇൻസെർച് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
IN SEARCH OF GOD

I’ve been searching for the Almighty
Here, there and everywhere
Asked my mom, my dad
My friends and even to the society
I didn’t get an answer.

Finally I found the presence of God
In the angels in white coat
Their relentless work and selfless sacrifice
Showcase their untiring journey
To wipe out the pandemic -CORONA

 

അഭിരാം കൃഷ്ണൻ
9 രാജാരവിവർമ്മ ബി വിഎച്ച് എസ്‌ എസ് കിളിമാനൂർ
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 15/ 02/ 2022 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത