സഹായം Reading Problems? Click here

എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ചൊവ്വള്ളൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/The Dangerous Corona

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ചൊവ്വള്ളൂർ‎ | അക്ഷരവൃക്ഷം
20:15, 18 ഏപ്രിൽ 2020-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Nsshschowalloor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
The Dangerous Corona

King Corona, king Corona, we beg for
your mercy
Please spare us from your ungrateful
treachery
you have sucked the blood of many, like a
wild snake
To arrest you, our government, how much
effort it did take!
You currish serpent, who is adamant and
Selfish
Your bloodthirsty jaws of a lion will be
chained for sure!
Your birthplace was Wuhan, and you
reproduced everywhere
Freedom from your rule is what we
currently wish
You have become a rapid-evolving
situation!
To stop you, we will try our best to find a
solution
Beware , virus, you may be a king or a
serpent
But we shall never be treated as your
servants!
In India, Italy,(etc) and not forgetting to
recall China
You have been an awareness in and
around social media
IMMPOSIBLE is for those who do not try
Even though you win the war, at your
kness we will not cry
 

ക്യഷ്ണജിത്ത്
9A എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.ഹൈസ്കൂൾ ചൊവ്വള്ളൂർ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത

 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത