സഹായം Reading Problems? Click here

"ഹോളി ഫാമിലി എച്ച് എസ് എസ് രാജപുരം/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
No edit summary
No edit summary
 
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 3 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
===== '''ലതികളി''' =====
                                                     


                                                      '''ലതികളി'''
മൂന്നോ അതിൽ അധികമോ പേർ അടങ്ങുന്ന<br/> രണ്ട് ഗ്ര‌ൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്.<br/>പരന്ന കല്ലോ ഒാടിൻ കഷ്ണമോ എടുത്ത്
അടുക്കിവയ്ക്കുക.<br/>നിശ്ചിത ദൂരത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകൾ ഈ <br/> 
അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളിലേയ്ക്ക് <br/>ബോൾ എറിയും.അത് മറിയുമ്പോൾ <br/>എതിർ വശത്ത് നിൽക്കുന്നവർ<br/> മറിച്ചിട്ട ഗ്രുപ്പ്ക്കാർക്കെതിരെ ബോൾ എറിയും.<br/>ബോൾ കൊള്ളുന്നവർ  ഒൗട്ട്
ആകും.<br/>ഏറ് കൊള്ളാതെ അവർ കഷ്ണങ്ങൾ <br/>യഥാസ്ഥാനത്ത് വെച്ചാൽ ആ ടീം ജയിക്കും.


മൂന്നോ അതിൽ അധികമോ പേർ അടങ്ങുന്ന രണ്ട് ഗ്ര‌ൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്.പരന്ന കല്ലോ ഒാടിൻ കഷ്ണമോ എടുത്ത്
 
അടുക്കിവയ്ക്കുക.നിശ്ചിത ദൂരത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകൾ ഈ   
 
അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളിലേയ്ക്ക് ബോൾ എറിയും.അത് മറിയുമ്പോൾ എതിർ വശത്ത് നിൽക്കുന്നവർ മറിച്ചിട്ട ഗ്രുപ്പ്ക്കാർക്കെതിരെ ബോൾ എറിയും.ബോൾ കൊള്ളുന്നവർ  ഒൗട്ട്
 
ആകും.ഏറ് കൊള്ളാതെ അവർ കഷ്ണങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് വെച്ചാൽ ആ ടീം ജയിക്കും.
[[Category:നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം]]

01:47, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

ലതികളി

മൂന്നോ അതിൽ അധികമോ പേർ അടങ്ങുന്ന
രണ്ട് ഗ്ര‌ൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്.
പരന്ന കല്ലോ ഒാടിൻ കഷ്ണമോ എടുത്ത് അടുക്കിവയ്ക്കുക.
നിശ്ചിത ദൂരത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകൾ ഈ
അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളിലേയ്ക്ക്
ബോൾ എറിയും.അത് മറിയുമ്പോൾ
എതിർ വശത്ത് നിൽക്കുന്നവർ
മറിച്ചിട്ട ഗ്രുപ്പ്ക്കാർക്കെതിരെ ബോൾ എറിയും.
ബോൾ കൊള്ളുന്നവർ ഒൗട്ട് ആകും.
ഏറ് കൊള്ളാതെ അവർ കഷ്ണങ്ങൾ
യഥാസ്ഥാനത്ത് വെച്ചാൽ ആ ടീം ജയിക്കും.