സഹായം Reading Problems? Click here

"സ്കൂൾവിക്കി തിരുത്തൽ പരിശീലനം" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

25 ഓഗസ്റ്റ് 2023

21 ഓഗസ്റ്റ് 2023

26 ജൂലൈ 2023

7 ജൂലൈ 2023

5 ജൂലൈ 2023

28 ജൂൺ 2023

25 ജൂൺ 2023

24 ജൂൺ 2023

9 ജൂൺ 2023

6 ജൂൺ 2023

4 ജൂൺ 2023

26 മേയ് 2023

21 മേയ് 2023

14 മേയ് 2023

12 മേയ് 2023

10 മേയ് 2023

9 മേയ് 2023

8 മേയ് 2023

30 ഏപ്രിൽ 2023

28 ഏപ്രിൽ 2023

20 ഏപ്രിൽ 2023

19 ഏപ്രിൽ 2023

(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
"https://schoolwiki.in/സ്കൂൾവിക്കി_തിരുത്തൽ_പരിശീലനം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്