സഹായം Reading Problems? Click here

"സെൻറ്. എഫ്രേംസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നാൾപ്പതിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
 +
[[സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം]]
 
<font color=red>
 
<font color=red>
 
*സ്ക‌ൂളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയാണിത്.
 
*സ്ക‌ൂളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയാണിത്.
 
*പഠനോപകരണങ്ങൾ, സ്കൂൾ യൂണിഫോം,കുട, ബാഗ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തുവരുന്നു.
 
*പഠനോപകരണങ്ങൾ, സ്കൂൾ യൂണിഫോം,കുട, ബാഗ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തുവരുന്നു.
 
*ഭവന സന്ദർശനം നടത്തി വേണ്ട സഹായസഹകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു.ചികിത്സാ ചെലവും നൽകിവരുന്നു.
 
*ഭവന സന്ദർശനം നടത്തി വേണ്ട സഹായസഹകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു.ചികിത്സാ ചെലവും നൽകിവരുന്നു.
*ശ്രീ ജെയിംസ് തോമസാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്.
+
*ശ്രീമതി ലിനി ജയിംസാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്.
 
 
<!--visbot  verified-chils->
 

18:31, 30 ജൂലൈ 2019 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം

  • സ്ക‌ൂളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയാണിത്.
  • പഠനോപകരണങ്ങൾ, സ്കൂൾ യൂണിഫോം,കുട, ബാഗ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തുവരുന്നു.
  • ഭവന സന്ദർശനം നടത്തി വേണ്ട സഹായസഹകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു.ചികിത്സാ ചെലവും നൽകിവരുന്നു.
  • ശ്രീമതി ലിനി ജയിംസാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്.