സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പൂക്കുന്ന പ്രകൃതി

< സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ‎ | അക്ഷരവൃക്ഷം
21:21, 20 ഏപ്രിൽ 2020-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sunirmaes (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
പൂക്കുന്ന പ്രകൃതി


കുഞ്ഞുപാദങ്ങൾ മണ്ണിൽ തട്ടി നിൽക്കവേ
കുഞ്ഞിളം കാറ്റു തലോടി അങ്ങനെ
നോക്കിനിൽക്കവേ കാറ്റിൻ വിരലുകൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചു
ആ മാവിൻ ചുവട്ടിൽ കുഞ്ഞുമാങ്ങയെ
മാങ്ങാ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ട്മായങ്ങനെ ചെന്നിടുമ്പോൾ
ഒരു മിന്നായം പോലെ തിളങ്ങി എന്നമ്മ
തുളസിക്കതിർ ചൂടി എന്നോട് ചോദിച്ചു
കൊച്ചു കള്ളാ മാങ്ങാ തിന്നാൻ ആശയുണ്ടോ
വയർ നിറയുവോളം മാങ്ങാ തിന്നാം
പ്രതിരോധശേഷിയും കൂട്ടിടാം
രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് അകറ്റിടാം
 

ആഞ്‌ജലീന പി എസ്
vi സെന്റ് തോമസ് എച് എസ് എസ് ,ഏങ്ങണ്ടിയൂർ
ചാവക്കാട് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 20/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത