സഹായം Reading Problems? Click here


"സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/വാർത്ത" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നാൾപ്പതിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 8: വരി 8:
 
[[പ്രമാണം:33056vartha9.jpg|thumb|center| സ്പോർട്സ് താരം]]
 
[[പ്രമാണം:33056vartha9.jpg|thumb|center| സ്പോർട്സ് താരം]]
 
[[പ്രമാണം:33056mpta.jpg|thumb|left| അമ്മമാർക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സ്]]
 
[[പ്രമാണം:33056mpta.jpg|thumb|left| അമ്മമാർക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സ്]]
[[പ്രമാണം:33056spv.jpg|thumb|center|സ്പോർട്സ് വാർത്ത]]
+
{| class="wikitable"
[[പ്രമാണം:33056_spnews1.jpg|thumb|left|സ്പോർട്സ് വാർത്ത]]
+
|-
 +
| [[പ്രമാണം:33056spv.jpg|thumb|സ്പോർട്സ് വാർത്ത]] ||
 +
| [[പ്രമാണം:33056_spnews1.jpg|thumb|സ്പോർട്സ് വാർത്ത]] ||
 +
[[പ്രമാണം:33056sp2020_1.jpg|thumb|സ്പോർട്സ് വാർത്ത]]||
 +
|}

18:11, 26 മാർച്ച് 2020 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

എഫ്രേംസ് ടുർണമെന്റ്
എഫ്രേംസിന് ട്രോഫി
16-ാംമത് എഫ്രേംസ് ട്രോഫി
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അവാർഡ് ന്യൂസ്
സ്കൂൾവിക്കി അവാർഡ് ന്യൂസ്
ദീപിക നമ്മുടെ ഭാഷാപദ്ധതി
പാഠ്യാനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം
സ്പോർട്സ് താരം
അമ്മമാർക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സ്
സ്പോർട്സ് വാർത്ത
സ്പോർട്സ് വാർത്ത
സ്പോർട്സ് വാർത്ത
||