സഹായം Reading Problems? Click here


"സെന്റ്. അലോഷ്യസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വരി 4: വരി 4:
  
 
[[: പ്രമാണം:41064-klm-staloysioushss-2019.pdf|അലോകൈറ്റ്സ്]]
 
[[: പ്രമാണം:41064-klm-staloysioushss-2019.pdf|അലോകൈറ്റ്സ്]]
[[പ്രമാണം:Digital pookkalam contest.jpg|thumb|ഓണാഘോഷം 2019]]
+
[[പ്രമാണം:Digital pookkalam contest.jpg|thumb|ഓണാഘോഷം 2019 ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളമത്സരം]]
[[പ്രമാണം:IT quiz HS.jpg|thumb|IT ക്വിസ്]]
+
[[പ്രമാണം:IT quiz HS.jpg|thumb|IT ക്വിസ് 2019]]
[[പ്രമാണം:One day camp -sep2019.jpg|thumb|ഏകദിന ക്യാമ്പ് സെപ്.2019]]
+
[[പ്രമാണം:One day camp -sep2019.jpg {left}|thumb|ഏകദിന ക്യാമ്പ് സെപ്.2019]]
 
[[പ്രമാണം:41064,7-11-19.1.jpg|thumb|സ്മാർട്ടമ്മ പരിശീലനം 7/11/2019]]
 
[[പ്രമാണം:41064,7-11-19.1.jpg|thumb|സ്മാർട്ടമ്മ പരിശീലനം 7/11/2019]]
 
[[പ്രമാണം:41064,7-11-19.2.jpg|thumb|സ്മാർട്ടമ്മ പരിശീലനം 7/11/2019]]
 
[[പ്രമാണം:41064,7-11-19.2.jpg|thumb|സ്മാർട്ടമ്മ പരിശീലനം 7/11/2019]]
 
[[പ്രമാണം:41064,7-11-19.3.jpg|thumb|സ്മാർട്ടമ്മ പരിശീലനം 7/11/2019]]
 
[[പ്രമാണം:41064,7-11-19.3.jpg|thumb|സ്മാർട്ടമ്മ പരിശീലനം 7/11/2019]]

11:30, 24 നവംബർ 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ഡിജിറ്റൽ മാസിക

ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019

41064-dm.png

അലോകൈറ്റ്സ്

ഓണാഘോഷം 2019 ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളമത്സരം
IT ക്വിസ് 2019

[[പ്രമാണം:One day camp -sep2019.jpg {left}|thumb|ഏകദിന ക്യാമ്പ് സെപ്.2019]]

സ്മാർട്ടമ്മ പരിശീലനം 7/11/2019
സ്മാർട്ടമ്മ പരിശീലനം 7/11/2019
സ്മാർട്ടമ്മ പരിശീലനം 7/11/2019