സഹായം Reading Problems? Click here


സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്[[1]] ഹൈ-ടെക് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ[[2]] സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് കേരള സർക്കാർ[[3]]ആവിഷ്ക്കരിച്ച നവീന സംരംഭം "ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്".വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിസ്മയ ചിറകിലേറി അറിവിന്റെ അനന്തവിഹായസ്സിലേക്കു പറക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ വരവായി കൈറ്റ്സ്,ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്.അതിവേഗം ബഹുദൂരം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വർണ്ണച്ചിറകിലേറി ഉയരങ്ങളിലേക്കു പറക്കുവാൻ കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ & ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യുക്കേഷൻ എന്ന കൈറ്റസ്.വിദ്യാലയത്തിന്റെ നാഡീസ്പന്ദനമായി പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു.ഉന്നത സാങ്കേതിക വിദ്യ വിനിമയം ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സ് മുറികളിലും, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലുമെന്നല്ല, വിദ്യാലയത്തിന്റെ ബഹുവിധസംരംഭങ്ങളെ ചലനാത്മകമാക്കുവാൻ, ലോകത്തെ അറിയിക്കുവാൻ, വർണ്ണവിസ്മയങ്ങളുടെ കാണാകാഴ്ചയുമായ് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് എന്ന നവീനസംരംഭം സമാരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.

21001 - ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് രജിസ്റ്റ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സ്കൂൾ കോഡ് 21001
യൂണിറ്റ് നമ്പർ 2019/21001
അധ്യയനവർഷം 2018-19
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 40
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല പാലക്കാട്
റവന്യൂ ജില്ല പാലക്കാട്
ഉപജില്ല ആലത്തൂർ
ലീഡർ അനീന പി എ
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ സോണി എസ്
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 ഷീജ റോബർട്ട്
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 സി.ഷീന ജോസ്
24/ 01/ 2020 ന് 21001
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ പ്രധാനാധ്യാപികയ്ക്കും കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ്മാർക്കുമൊപ്പം

വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിസ്മയ ലോകത്തിൽ അഭിരമിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ വരവായ്.........കൈറ്റ്സ്..........ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
ഹൈടെക് ലോകത്തേക്കുള്ള വാതായനങ്ങൾ തുറന്ന്..... നവമായ ചുവടുവയ്പ്പുകളിലൂടെ.......... സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉദ്ഘാടന നിമിഷങ്ങൾ.....
സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ട്രെയിനിങ്ങ്
പഠിച്ച് രസിച്ചും ഉല്ലസിച്ച് വേറിട്ടകാഴ്ച്ചകളിലൂടെ.........
ഉദ്ഘാടനം
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഉദ്ഘാടനം
നയന എസ്
നയന കെ എസ്

കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ്

കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ് 2018-19
                       ശ്രീമതി ഷീജ റോബർട്ട്
കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ്
എച്ച്.എസ്സ്.ടി.ഇംഗ്ലീഷ്
കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ്
                      ഷീന ജോസ്(സി.ആർഷ)
കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ്
എച്ച്.എസ്സ്.ടി.മലയാളം

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ (FIRST BATCH 2018-2019)

ക്രമനമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അംഗത്തിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ഫോട്ടോ
1 12642 അനീന പി എ 9B
21001 aneena.JPG
2 12386 സോണി എസ് 9A ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
3 12385 സനുഷ സജീഷ് ബാബു 9D ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
4 12624 അമൃത എം. 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
5 12618 നയന കെ എസ് 9A ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗം 2018-19
6 12560 ചിത്ര ജി 9C ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
7 12487 അൽഷിഫ കെ എ. 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
8 12512 ശ്രീലേഖ ആർ 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
9 12435 നീതു എസ് 9F ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
10 12651 ഗോപിക നായർ ആർ 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
11 12662 ആതിര പി 9A ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
12 12383 അതുല്യ ദിലീപ് 9A ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
13 12580 നന്ദന ആർ 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
14 12652 അശ്വതി വി ആർ. 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
15 12342 റഗദ എം. 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം2018-19
16 12319 റൗഫീന വി ആർ 9C ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം2018-19
17 12627 ശ്രേയ ബി 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
18 12399 കാവ്യ കെ 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
19 12671 വൈഷ്ണവി എം. 9A ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
20 12408 അതിഥ സുരേഷ്. 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
21 12643 ശാരു എസ് 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
22 12461 ഐശ്വര്യ ജെ 9D ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
23 12406 വിനയ രാജ് വി. 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
24 12670 അക്ഷയ 9A ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
25 12589 റിയാൻ അലി സി എസ്. 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
26 12318 അനീഷ എൻ 9A ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
27 12375 ശ്രുതി ടി 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
28 12340 സിനിയ ജെ 9C ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
29 12609 നഹന മുസ്തഫ എം 9D ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
30 12535 ഹരിത എം 9D ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
31 12524 സജന എസ് 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
32 12311 റോസ്‌മേരി റോയ് 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
33 12591 ദിവ്യ എസ് 9C ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
34 12531 മീനു പി 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
35 12360 സുദിന എസ് 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
36 12595 ശ്രീജ മനോജ് കുമാർ 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
37 12466 ഷിഫാന എം‌‌‌‌ 9F ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
38 12640 ഫാത്തിമ ടി സെഡ് 9A ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
39 12457 റെയ്ഹ ഷിറിൻ പി ആർ 9F ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
40 12442 നന്ദന സി എം 9F ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗം 2018-19
ട്രെയിനിങ്ങ്
ട്രെയിനിങ്ങ് 1
സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ്

ക്യാമറ ട്രെയിനിങ്ങ്

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റിൽ മാഗസിൻ

കവർ പേജ്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് സമ്മാനവിതരണം ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്  സമ്മാനവിതരണംഅവാർഡ്
ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 201921001 - ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് രജിസ്റ്റ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സ്കൂൾ കോഡ് 21001
യൂണിറ്റ് നമ്പർ 2019/21001
അധ്യയനവർഷം 2018-19
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 40
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല പാലക്കാട്
റവന്യൂ ജില്ല പാലക്കാട്
ഉപജില്ല ആലത്തൂർ
ലീഡർ പ്രദുമോൾ.പി
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ സ്നേഹ.എസ്
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 ഷീജ റോബർട്ട്
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 സി.ഷീന ജോസ്
24/ 01/ 2020 ന് 21001
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
പ്രിലിമിനറി ക്യാമ്പ്
2nd batch priliminary camp2019-2020
കൈറ്റ് ബോർഡ് 2019-2020
ക്യാമ്പ്
                                                                        ഡിജിറ്റൽ ഓണപ്പൂക്കളം
ഒന്നാം സമ്മാനം
രണ്ടാം സമ്മാനം
മൂന്നാംസമ്മാനം
ഡിജിറ്റൽ ഓണപ്പൂക്കളം

ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ (SECOND BATCH 2019-2020)

ക്രമനമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അംഗത്തിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ഫോട്ടോ
1 13022 അതുല്യ കെ.ആർ 9A ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
2 12852 നിദ നസ്റിൻ 9A ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
3 12762 പ്രദുമോൾ പി 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
4 12737 മെഹറിൻ ബീഗം 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
5 12869 അർച്ചന ആർ 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
6 12959 ശ്രീദേവി കെ പി 9B ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്
7 12933 ദേവിക ഡി 9B ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‍‍
8 12981 അക്ഷയ ഡി 9B ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്
9 12786 ശ്രീലക്ഷ്മി കെ പി 9B ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്
10 12997 എമിന എൽദോ 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
11 12823 സോന യു 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
12 12846 സുനിഷ 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
13 12854 അക്ഷയ ചന്ദ്രൻ 9B ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്
14 12868 ‍അനശ്വര പി 9B ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്
15 12904 ശ്രീഷ്മ സി 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
16 12932 അഞ്ജന ജെ 9B ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്
17 12794 അശ്വന കെ വി 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
18 12851 സോന എം ജെ 9B ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
19 12778 ഫാത്തിമ സിയ എസ്.കെ 9B ലിര്റിൽ കൈറ്റ്സ്
20 12996 ആദിത്യ. കെ 9B ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്
21 12886 രേവതി വി 9C ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
22 12724 വർഷ കെ 9C ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
23 12741 ഷഹ്ന തസ്നീം എസ് 9D ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
24 12811 ഹന എം 9D ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
25 12928 ആതിര ആർ 9D ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
26 12759 സ്നേഹ എസ് 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
27 13040 സിബിത സി ബി 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
28 12979 നന്ദന എം 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
29 13004 അശ്വതി എം 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
30 12814 അപർണ സുരേഷ് 9E ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്
31 13540 അപർണ വി 9E ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്
32 12895 ട്രീസ ടൈറ്റസ് 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
33 12716 ശ്രേയ എസ് 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
34 12760 ശ്രീലക്ഷമി എസ് 9E ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്
35 12924 നവ്യ നവീൻ 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
36 13039 സൽന മുബീൻ എസ് 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
37 12775 ലയ ശശി 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
38 12797 സാന്ദ്ര വർഗ്ഗീസ് 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
39 13008 രേവതി പി 9E ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
40 13113 ഷാഹിന എ 9F ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്

സാക്ഷാൽ ഓണപ്പൂക്കളം

ഒന്നാം സമ്മാനം
മൂന്നാം സമ്മാനം
രണ്ടാം സമ്മാനം

അടിസ്ഥാന ഐ.ടി പരിശീലന പരിപാടി

അടിസ്ഥാന ഐ ടി പരിശീലന പരിപാടി അടിസ്ഥാന ഐ.ടി പരിശീലന പരിപാടി