സഹായം Reading Problems? Click here


സംവാദം:കാര്യനിർവാഹകരുടെ പട്ടിക

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
20:00, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Visbot (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

Untitled

കാസറഗോഡ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ അധ്യാപകർക്ക് സ്കൂൾ വിക്കി പരിശീലനം നടത്തി

 • തൃശ്ശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുടെ സ്കൂൾ വിക്കി ചുമതലയുള്ള ഞാൻ Sunirmaes എന്ന ഉപയോക്തൃനാമം സൃഷ്ട്ച്ചിരിക്കുന്നു--Sunirmaes (സംവാദം) 12:11, 13 നവംബർ 2016 (IST)
 • പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുടെ സ്കൂൾ വിക്കി ചുമതലയുള്ള എന്റെ യൂസർ നാമം Jayesh എന്നാണ്
 • മുവാറ്റുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സ്ക്കൂൾ വിക്കി ചുമതലയുള്ള ഞാൻ Anilkb എന്ന ഉപയോക്തൃ നാമം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • കാസറഗോഡ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള ഞാൻ ഉപയോക്താവ്:Ajamalne എന്ന പേജ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു--Ajamalne (സംവാദം) 12:07, 13 നവംബർ 2016 (IST)
 • തിരൂർ വിദ്യഭ്യാസ ജില്ലയുടെ ചുമതലയുളള ഞാൻ lalkpza എന്ന പേരിൽ ഒരു ഉപയോക്തൃനാമം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു --Lalkpza (സംവാദം) 12:12, 13 നവംബർ 2016 (IST)
 • മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വണ്ടൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ മാസ്റ്റർട്രൈനറായ ഞാൻ ഉപൊോക്താവ്: parazak എന്ന യൂസർനാമം ഉപയോഗിക്കുന്നു. Parazak
 • മലപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുടെ സുകൂൾ വിക്കി ചുമതലയുള്ള ‍ഞാൻ MT_1206 എന്ന ഉപയോഗൃത നാമം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.--Hassan_Malappuram (സംവാദം) 12:16, 13 നവംബർ 2016 (IST)
 • കാഞ്ഞങ്ങാട് വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയുടെ സ്കൂൾ വിക്കി ചുമതലയുള്ള ഞാൻ pmanilpm എന്ന ഉപയോക്തൃനാമം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു
 • കോട്ടയം വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയുടെ സ്കൂൾ വിക്കി ചുമതലയുള്ള ഞാൻ ഉപയോക്താവ്:Jayasankar എന്ന ഉപയോക്തൃനാമം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • കുട്ടനാട് വിദ്യഭ്യസജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള ഞാൻ alp.balachandran താൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു
 • വടകര വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള ഞാൻ Srsureshndr എന്ന ഉപയോക്തൃനാമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
 • ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയുടെ സ്കൂൾ വിക്കി ചുമതലയുള്ള ഞാൻ Devianil എന്ന ഉപയോക്തൃനാമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
 • എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവ വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള ഞാൻ ഉപയോക്താവ്:DEV എന്ന ഉപയോക്തൃനാമം സൃ‍ഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയുടെ സ്കൂൾ വിക്കി ചുമതലയുള്ള ഞാൻ SEBIN എന്ന ഉപയോക്തൃനാമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു

--SEBIN (സംവാദം) 14:15, 13 നവംബർ 2016 (IST)

 • തളിപ്പറമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുടെ സ്കൂൾ വിക്കി ചുമതലയുള്ള ഞാൻ ഉപയോക്താവ്:Mtdinesanഎന്ന ഉപഭോക്തൃ നാമം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.--Mtdinesan (സംവാദം) 12:07, 13 നവംബർ 2016 (IST)
 • തിരുവല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുടെ സ്കൂൾ വിക്കിയുടെ ചുമതലയുള്ള എന്റെ (Jayesh ) e-mail address,
 • jayesh.swiki@gmail.com എന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.--Jayesh.itschool (സംവാദം) 20:29, 13 നവംബർ 2016 (IST)
 • ഇരിഞ്ഞാലക്കുട വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുടെ സ്കൂൾ വിക്കി ചുമതലയുള്ള ഞാൻ Arun Peter KP എന്ന ഉപഭോക്തൃ നാമം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു--Arun Peter KP (സംവാദം) 23:33, 13 നവംബർ 2016 (IST)

മണ്ണാർക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുടെ സ്കൂൾ വിക്കി ചുമതലയുള്ള ഞാൻ Latheefkpഎന്ന ഉപയോക്തൃനാമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. മണ്ണാർക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയെ സ്കൂൾ വിക്കിയിൽ ചേർക്കണം. --Latheefkp (സംവാദം) 06:37, 14 നവംബർ 2016 (IST) സ്കൂൾ വിക്കി ക്യാമ്പ് ഊർജസ്വലരായ ആർപീമാരുടെ ചടൂലമായ ബോധന തന്ത്രങ്ങളാൽ സജീവമായീ. ഒരു ഏകരേഖാ മോഡ്യുൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്കിൽ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാം.--Latheefkp (സംവാദം) 06:38, 14 നവംബർ 2016 (IST) ഫലകം:Help sir തിരുവല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുടെ ചാർജുള്ള jayesh എന്ന എന്റെ e-mail address........ jayesh.swiki@gmail.com എന്ന് തിരുത്തിത്തരണംJayesh.itschool (സംവാദം) 19:34, 14 നവംബർ 2016 (IST) ഫലകം:Helpwiki login settings ൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.. ചുമതലയുള്ളവരുടെ പുതിയ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിലും പഴയ e-mail address തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. wiki state admin database ൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുJayesh.itschool (സംവാദം) 19:42, 14 നവംബർ 2016 (IST)