വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:കവിതകൾ

There are no discussions on this page.

പൂക്കാലം വരവായ്
നാമെല്ലാം കാക്കുന്ന പൂക്കാലം
വന്നല്ലോ നാടിന്‍റെ വര്‍ണ്ണകാലം
മുല്ലയും പിച്ചിയും ചെമ്പകവും
റോസും ജമന്തിയും പിച്ചകവും
പൂക്കാലമിന്നിങ്ങു വന്നതിനാല്‍
പൂക്കളിറുത്തു നാം പൂവിളിക്കാം.

ശിവപ്രസാദ്.റ്റി.ജെ. എം.ഫില്‍., എം.ബി.എ.
വൊക്കേഷണല്‍ റ്റീച്ചര്‍ (സിവില്‍ കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ & മെയിന്‍റനന്‍സ്)
എ.പി.പി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്., ആവണീശ്വരം, കൊല്ലം-691508

"കവിതകൾ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.