സഹായം Reading Problems? Click here


"വർഗ്ഗം:33056 സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

  • (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 17:17, 18 ജൂലൈ 2017033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ). . (231 ബൈറ്റുകൾ) (+231). . ('<gallery widths="150px" heights="150px" > Image:33056 students work2.jpg |മഴയുള്ള പ്രഭാതം Ima...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)