സഹായം Reading Problems? Click here


"വർഗ്ഗം:ചിത്ര രചനകൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(താൾ ശൂന്യമാക്കി)
വരി 1: വരി 1:
<div style="border-top:1px solid #E39C79; border-bottom:1px solid #E39C79;background-color:#ffffff; padding:0.9em 0.9em 0.5em 0.5em; color:#002bb8;text-align:left;font-size:150%; font-weight:bold;">JRC നന്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  </div><div style="border-bottom:1px solid #f37e0c; background-color:#ffffff; padding:0.9em 0.9em 0.5em 0.5em; color:#054a15;text-align:justify;font-size:100%; font-weight:NORMAL;">
+
 
<div style="box-shadow:10px 10px 5px #888888;margin:0 auto; padding:0.9em 0.9em 0.5em 0.5em; border-radius:10px; border:1px solid gray; background-image:-webkit-radial-gradient(white, #ffffcc); font-size:98%; text-align:justify; width:95%; color:black;">
 
<gallery mode=packed heights=200px>
 
പ്രമാണം:Talent 1.jpg|thumb|Talent 1
 
പ്രമാണം:Talent 2.jpg|thumb|Talent 2
 
പ്രമാണം:Talent 3.jpg|thumb|Talent 3
 
പ്രമാണം:Talent 4.jpg|thumb|Talent 4
 
പ്രമാണം:Talent 5.jpg|thumb|Talent 5
 
പ്രമാണം:Talent 6.jpg|thumb|Talent 6
 
പ്രമാണം:Talent 7.jpg|thumb|Talent 7
 
പ്രമാണം:Talent 8.jpg|thumb|Talent 8
 
പ്രമാണം:Talent 9.jpg|thumb|Talent 9
 
പ്രമാണം:Talent 10.jpg|thumb|Talent 10
 
പ്രമാണം:Talent 11.jpg|thumb|Talent 11
 
പ്രമാണം:Talent 12.jpg|thumb|Talent 12
 
പ്രമാണം:Talent 13.jpg|thumb|Talent 13
 
പ്രമാണം:Talent 14.jpg|thumb|Talent 14
 
പ്രമാണം:Talent 15.jpg|thumb|Talent 15
 
പ്രമാണം:Talent 16.jpg|thumb|Talent 16
 
പ്രമാണം:Talent 17.jpg|thumb|Talent 17
 
പ്രമാണം:16038 80.jpg|thumb|വായനാദിനം|200px|left
 
പ്രമാണം:16038 75.jpg|thumb|വായനാദിനം 6|200px|center
 
പ്രമാണം:16038 80.jpg|thumb|വായനാദിനം1|200px|right
 
പ്രമാണം:16038 77.jpg|thumb|വായനാദിനം 4|200px|left
 
പ്രമാണം:16038 76.jpg|thumb|വായനാദിനം 5|200px|center
 
പ്രമാണം:16038 79.jpg|thumb|വായനാദിനം 2|200px|right
 
പ്രമാണം:16038 74.jpg|thumb|വായനാദിനം 7|200px|left
 
പ്രമാണം:16039 101.jpg|thumb|ചാന്ദ്രദിനം|200px|center
 
പ്രമാണം:16038 102.jpg|thumb|ചാന്ദ്രദിനം|200px|center
 
പ്രമാണം:16038 104.jpg|thumb|ചാന്ദ്രദിനം|200px|center
 
</gallery>
 
</div><br>
 

09:28, 20 മാർച്ച് 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപവർഗ്ഗം മാത്രമാണുള്ളത്.

"ചിത്ര രചനകൾ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ 15 താളുകളുള്ളതിൽ 15 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

"ചിത്ര രചനകൾ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ പ്രമാണങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ മൊത്തം 31 പ്രമാണങ്ങളുള്ളതിൽ 31 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

"https://schoolwiki.in/index.php?title=വർഗ്ഗം:ചിത്ര_രചനകൾ&oldid=629785" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്