സഹായം Reading Problems? Click here

"ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്/2023/ഫ്രീഡംഫെസ്റ്റ്" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

15 ഓഗസ്റ്റ് 2023

11 ഓഗസ്റ്റ് 2023

"https://schoolwiki.in/ലിറ്റിൽ_കൈറ്റ്സ്/2023/ഫ്രീഡംഫെസ്റ്റ്" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്