സഹായം Reading Problems? Click here


മാതൃകാപേജ്/Say No To Drugs Campaign

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഉദ്ഘാടനം

എസ്.സി ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, റാന്നി

SNTD22-PTA-38070-4.jpg

റിപ്പോർട്ട്

ലഹരി വിമുക്ത കേരളം പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂൾതല പരിപാടികൾ 2022 ഒക്ടോബർ 6-ാം തീയതി റാന്നി എസ്.സി. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ 9.30ന് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശ്രീ. ജേക്കബ് ബേബി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ലഹരി വിരുദ്ധ റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റാലിയിൽ SPC, NCC, JRC, Little Kites തുടങ്ങിയ സംഘടനകളും സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു. മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം മൂലം വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ലഹരിയുടെ ദൂഷ്യ വശങ്ങൾ, നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റി ഓരോ അധ്യാപകരും യോദ്ധ ക്കളായി ക്ലാസുകൾ എടുത്തു.06/10/ 2022 മുതൽ 01/11/2022 വരെ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു.

06/10/2022 ൽ എക്സൈസ് റാന്നി ഡിവിഷൻ ഓഫീസർ, ശ്രീ. സുരേഷ് ഡേവിഡ് ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. 18/10 /2022 ൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് അസോസിയേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ശ്രീ. അനീഷ് ടി എൻ, 21/10/2022 ൽ Child Line ക ക ൺസിലേഴ്സായ  ശ്രീമതി.സുജ, ശ്രീമതി. ഡയാന എന്നിവരും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി.24/10/2022ൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ദീപം തെളിയിച്ച്  പരിപാടിയിൽ സജീവമായി.

06/10/2022,  25/10/2022 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു.

SNTD22-PTA-38070-2.jpg

ആറാം തീയതി മുതൽ നവംബർ ഒന്നാം തീയതി വരെ താഴെ പറയുന്ന മറ്റു പ്രോഗ്രാമുകളും നടത്തുകയുണ്ടായി:-

SNTD22-PTA-38070-3.jpg

12/10/2022 പ്രസംഗമത്സരം ( വിഷയം -യോദ്ധാവ്)

12/10/2012 - പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണം

22/10/2022-ലഹരി വിരുദ്ധ ക്വിസ് മത്സരം

22/10/2022-ഫ്ലാഷ് മോബ്

22/10/2022 - Anti Drug മിനി മാരത്തോൺ

22/10/2022 -

ഉപന്യാസ രചന   .  നവമാധ്യമ ക്യാമ്പയിൻ

29/10/2022ൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ റാന്നിയും, (വിമുക്തി) സമീപ സ്കൂൾ വിസിറ്റ് ബോധവൽക്കരണവും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ റാന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പെരുമ്പുഴയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യോദ്ധാവ്- ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ റാലി 27/09/2022ൽ നടന്നിരുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിലും സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു 21/10/ 2022 എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണം നൽകി .

"https://schoolwiki.in/index.php?title=മാതൃകാപേജ്/Say_No_To_Drugs_Campaign&oldid=1856884" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്