സഹായം Reading Problems? Click here


"മലപ്പുറം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 5: വരി 5:
 
<!--#തിരിച്ചുവിടുക [[വർഗ്ഗം:മലപ്പുറം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019]]-->
 
<!--#തിരിച്ചുവിടുക [[വർഗ്ഗം:മലപ്പുറം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019]]-->
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed-hover" heights="180">
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed-hover" heights="180">
file:18005-dm.png|[[:file:18005-mlp-ghssomanoor-2019.pdf|'''പൂത്തുമ്പി''']]<br>[[18005|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓമാനൂർ]]
+
file:18005-dm.png|[[:file:18005-mlp-ghssomanoor-2019.pdf|'''പൂത്തുമ്പി''']]<br>----<br>[[18005|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓമാനൂർ]]
file:18010-dm.png|[[:file:18010-mlp-GVHSS PULLANUR-2019.pdf|'''സ്കൈലാബ്''']]<br>[[18010|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലാനൂർ]]
+
file:18010-dm.png|[[:file:18010-mlp-GVHSS PULLANUR-2019.pdf|'''സ്കൈലാബ്''']]<br>----<br>[[18010|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലാനൂർ]]
file:18011-dm.png|[[:file:18011-mlp-ghss kuzhimanna-2019.pdf|'''മതിലുകൾക്കപ്പുറം''']]<br>[[18011|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഴിമണ്ണ]]
+
file:18011-dm.png|[[:file:18011-mlp-ghss kuzhimanna-2019.pdf|'''മതിലുകൾക്കപ്പുറം''']]<br>----<br>[[18011|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഴിമണ്ണ]]
file:18014-dm.png|[[:file:18014-mlp-st.gemmas Malappuram-2019.pdf|'''നവകയ്യൊപ്പ്''']]<br>[[18014|സെന്റ് ജമ്മാസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം]]
+
file:18014-dm.png|[[:file:18014-mlp-st.gemmas Malappuram-2019.pdf|'''നവകയ്യൊപ്പ്''']]<br>----<br>[[18014|സെന്റ് ജമ്മാസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം]]
file:18032-dm.png|[[:file:18032-mlp-grhs Kottakkal-2019.pdf|'''e-light''']]<br>[[18032|ജി.ആർ.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോട്ടക്കൽ]]
+
file:18032-dm.png|[[:file:18032-mlp-grhs Kottakkal-2019.pdf|'''e-light''']]<br>----<br>[[18032|ജി.ആർ.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോട്ടക്കൽ]]
file:18058-dm.png|[[:file:18058-MLP-GHSS Perinthalmanna-Boys-2019.pdf|'''ബഷീർ എന്ന ഹുന്ത്രാപ്പി ബുസ്സാട്ടോ''']]<br>[[18058|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പെരിന്തൽമണ്ണ]]
+
file:18058-dm.png|[[:file:18058-MLP-GHSS Perinthalmanna-Boys-2019.pdf|'''ബഷീർ എന്ന ഹുന്ത്രാപ്പി ബുസ്സാട്ടോ''']]<br>----<br>[[18058|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പെരിന്തൽമണ്ണ]]
file:18062-dm.png|[[:file:18062-MLP-DUHSS Thootha-2019.pdf|'''ജാലകം''']]<br>[[18062|ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത]]
+
file:18062-dm.png|[[:file:18062-MLP-DUHSS Thootha-2019.pdf|'''ജാലകം''']]<br>----<br>[[18062|ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത]]
file:18067-dm.png|[[:file:18067-MLP-AMHSSTHIRURKAD-2019.pdf|'''നവവാത്മീകം''']]<br>[[18067|എ.എം.എച്ച്.എസ്. തിരൂർക്കാട്]]
+
file:18067-dm.png|[[:file:18067-MLP-AMHSSTHIRURKAD-2019.pdf|'''നവവാത്മീകം''']]<br>----<br>[[18067|എ.എം.എച്ച്.എസ്. തിരൂർക്കാട്]]
file:18078-dm.png|[[:file:18078-MLP-Kadungapuram logon-2019.pdf|'''Logon''']]<br>[[18078|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കടുങ്ങപുരം]]
+
file:18078-dm.png|[[:file:18078-MLP-Kadungapuram logon-2019.pdf|'''Logon''']]<br>----<br>[[18078|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കടുങ്ങപുരം]]
file:18079-dm.png|[[:file:18079-MLP-KKMHS CHEEKODE-2019.pdf|'''തൂലിക''']]<br>[[18079|കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. ചീക്കോട്]]
+
file:18079-dm.png|[[:file:18079-MLP-KKMHS CHEEKODE-2019.pdf|'''തൂലിക''']]<br>----<br>[[18079|കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. ചീക്കോട്]]
file:18082-dm.png|[[:file:18082-MLP-Chmhs pookolathur-2019.pdf|'''അനുയാത്ര''']]<br>[[18082|സി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. പൂക്കൊളത്തൂർ]]
+
file:18082-dm.png|[[:file:18082-MLP-Chmhs pookolathur-2019.pdf|'''അനുയാത്ര''']]<br>----<br>[[18082|സി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. പൂക്കൊളത്തൂർ]]
file:18091-dm.png|[[:file:18091-mlp-ikthsscherukulamba-2019.pdf|'''സൂര്യകാന്തി''']]<br>[[18091|ഐ.കെ.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറുകുളമ്പ]]
+
file:18091-dm.png|[[:file:18091-mlp-ikthsscherukulamba-2019.pdf|'''സൂര്യകാന്തി''']]<br>----<br>[[18091|ഐ.കെ.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറുകുളമ്പ]]
file:18092-dm.png|[[:file:18092-mlp-duhs Panakkad-2019.pdf|'''e-വൈഖരി''']]<br>[[18092|ഡി.യു.എച്ച്.എസ്. പാണക്കാട്]]
+
file:18092-dm.png|[[:file:18092-mlp-duhs Panakkad-2019.pdf|'''e-വൈഖരി''']]<br>----<br>[[18092|ഡി.യു.എച്ച്.എസ്. പാണക്കാട്]]
file:18096-dm.png|[[:file:18096-MLP-PTMHSS TKD-2019.pdf|'''മാധുരി‍‍‍''']]<br>[[18096|പി.ടി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. താഴേക്കോട്]]
+
file:18096-dm.png|[[:file:18096-MLP-PTMHSS TKD-2019.pdf|'''മാധുരി‍‍‍''']]<br>----<br>[[18096|പി.ടി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. താഴേക്കോട്]]
file:19001-dm.png|[[:file:19001-mlp-GVHSS Chelari-2019.pdf|'''Dreams''']]<br>[[19001|ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചേളാരി]]
+
file:19001-dm.png|[[:file:19001-mlp-GVHSS Chelari-2019.pdf|'''Dreams''']]<br>----<br>[[19001|ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചേളാരി]]
file:19002-dm.png|[[:file:19002-MLP-GMHSS CU CAMPUS-2019.pdf|'''Wire lives''']]<br>[[19002|ജി.എം. എച്ച്. എസ്.എസ്. സി.യു കാമ്പസ്]]
+
file:19002-dm.png|[[:file:19002-MLP-GMHSS CU CAMPUS-2019.pdf|'''Wire lives''']]<br>----<br>[[19002|ജി.എം. എച്ച്. എസ്.എസ്. സി.യു കാമ്പസ്]]
file:19007-dm.png|[[:file:19007-MLP-MVHSS-2019.pdf|'''ഒച്ച''']]<br>[[19007|എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് അരിയല്ലൂർ]]
+
file:19007-dm.png|[[:file:19007-MLP-MVHSS-2019.pdf|'''ഒച്ച''']]<br>----<br>[[19007|എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് അരിയല്ലൂർ]]
file:19008-dm.png|[[:file:19008-MLP-Tirurangadi-2019.pdf|'''കുത്തിവരകളും അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളും''']]<br>[[19008|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂരങ്ങാടി]]
+
file:19008-dm.png|[[:file:19008-MLP-Tirurangadi-2019.pdf|'''കുത്തിവരകളും അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളും''']]<br>----<br>[[19008|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂരങ്ങാടി]]
file:19009-dm.png|[[:file:19009-MLP-OHSS-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[19009|ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂരങ്ങാടി]]
+
file:19009-dm.png|[[:file:19009-MLP-OHSS-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[19009|ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂരങ്ങാടി]]
file:19011-dm.png|[[:file:19011-mlp-KHMHS Valakulam-2019.pdf|'''Tech Leaf''']]<br>[[19011|കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. വാളക്കുളം]]
+
file:19011-dm.png|[[:file:19011-mlp-KHMHS Valakulam-2019.pdf|'''Tech Leaf''']]<br>----<br>[[19011|കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. വാളക്കുളം]]
file:19013-dm.png|[[:file:19013-mlp-gvhss vengara-2019.pdf|'''highlight''']]<br>[[19013|ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. വേങ്ങര]]
+
file:19013-dm.png|[[:file:19013-mlp-gvhss vengara-2019.pdf|'''highlight''']]<br>----<br>[[19013|ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. വേങ്ങര]]
file:19014-dm.png|[[:file:19014 mlp gmvhss vengara town-2019.pdf|'''footsteps''']]<br>[[19014|ജി.എം.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. വേങ്ങര ടൗൺ]]
+
file:19014-dm.png|[[:file:19014 mlp gmvhss vengara town-2019.pdf|'''footsteps''']]<br>----<br>[[19014|ജി.എം.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. വേങ്ങര ടൗൺ]]
file:19015-dm.png|[[:file:19015-MLP-PPTMYHSS CHERUR-2019.pdf|'''DIGI KITEs''']]<br>[[19015|പി.പി.ടി.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.എസ് ചേറൂർ]]
+
file:19015-dm.png|[[:file:19015-MLP-PPTMYHSS CHERUR-2019.pdf|'''DIGI KITEs''']]<br>----<br>[[19015|പി.പി.ടി.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.എസ് ചേറൂർ]]
file:19016-dm.png|[[:file:19016-mlp-gbhss tirur-2019.pdf|'''TECH PULSE''']]<br>[[19016|ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്.തിരൂർ]]
+
file:19016-dm.png|[[:file:19016-mlp-gbhss tirur-2019.pdf|'''TECH PULSE''']]<br>----<br>[[19016|ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്.തിരൂർ]]
file:19021-dm.png|[[:file:19021-mlp-gvhss paravanna.pdf|'''ഡിജി വരമൊഴി''']]<br>[[19021|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.പറവണ്ണ]]
+
file:19021-dm.png|[[:file:19021-mlp-gvhss paravanna.pdf|'''ഡിജി വരമൊഴി''']]<br>----<br>[[19021|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.പറവണ്ണ]]
file:19023-dm.png|[[:file:19023-MLP-patam-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[19023|എം.എസ്.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കല്ലിങ്ങൽപറമ്പ്]]
+
file:19023-dm.png|[[:file:19023-MLP-patam-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[19023|എം.എസ്.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കല്ലിങ്ങൽപറമ്പ്]]
file:19031-dm.png|[[:file:19031-mlp-navamukunda-2019.pdf|'''ദ്യുതി''']]<br>[[19031|എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരുനാവായ]]
+
file:19031-dm.png|[[:file:19031-mlp-navamukunda-2019.pdf|'''ദ്യുതി''']]<br>----<br>[[19031|എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരുനാവായ]]
file:19032-dm.png|[[:file:19032-mlp-kmgvhss tavanur-2019.pdf|'''Spectrum''']]<br>[[19032|കെ.എം.ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തവനൂർ]]
+
file:19032-dm.png|[[:file:19032-mlp-kmgvhss tavanur-2019.pdf|'''Spectrum''']]<br>----<br>[[19032|കെ.എം.ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തവനൂർ]]
file:19035-dm.png|[[:file:19035-mlp-vhss valanchery-2019.pdf|'''ജൈവതാളം''']]<br>[[19035|വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വളാഞ്ചേരി]]
+
file:19035-dm.png|[[:file:19035-mlp-vhss valanchery-2019.pdf|'''ജൈവതാളം''']]<br>----<br>[[19035|വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വളാഞ്ചേരി]]
file:19037-dm.png|[[:file:19037-mlp-bhss mavandiyur-2019.pdf|'''ക്ലൗഡ്''']]<br>[[19037|ബി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മാവണ്ടിയൂർ]]
+
file:19037-dm.png|[[:file:19037-mlp-bhss mavandiyur-2019.pdf|'''ക്ലൗഡ്''']]<br>----<br>[[19037|ബി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മാവണ്ടിയൂർ]]
file:19040-dm.png|[[:file:19040-mlp-ghsskuttippuram-2019.pdf|'''e-okasaki''']]<br>[[19040|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുറ്റിപ്പുറം]]
+
file:19040-dm.png|[[:file:19040-mlp-ghsskuttippuram-2019.pdf|'''e-okasaki''']]<br>----<br>[[19040|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുറ്റിപ്പുറം]]
file:19042-dm.png|[[:file:19042-mlp-perasannur-2019.pdf|'''ജലദ''']]<br>[[19042|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പേരശ്ശന്നൂർ]]
+
file:19042-dm.png|[[:file:19042-mlp-perasannur-2019.pdf|'''ജലദ''']]<br>----<br>[[19042|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പേരശ്ശന്നൂർ]]
file:19044-dm.png|[[:file:19044-MLP-achyutham-2019.pdf|'''അച്യുതം''']]<br>[[19044|ഏ.വി.എച്ച്.എസ് പൊന്നാനി]]
+
file:19044-dm.png|[[:file:19044-MLP-achyutham-2019.pdf|'''അച്യുതം''']]<br>----<br>[[19044|ഏ.വി.എച്ച്.എസ് പൊന്നാനി]]
file:19048-dm.png|[[:file:19048-mlp-mihss-2019.pdf|'''ഇൻഫർമേഷ്യ''']]<br>[[19048|എം.ഐ.എച്ച്. എസ്.എസ്. (ബി) പൊന്നാനി]]
+
file:19048-dm.png|[[:file:19048-mlp-mihss-2019.pdf|'''ഇൻഫർമേഷ്യ''']]<br>----<br>[[19048|എം.ഐ.എച്ച്. എസ്.എസ്. (ബി) പൊന്നാനി]]
file:19049-dm.png|[[:file:19049-MLP-MIGHSS-wings-2019.pdf|'''Wings''']]<br>[[19049|എം.ഐ.എച്ച്. എസ്.എസ്. (ജി) പുതുപൊന്നാനി]]
+
file:19049-dm.png|[[:file:19049-MLP-MIGHSS-wings-2019.pdf|'''Wings''']]<br>----<br>[[19049|എം.ഐ.എച്ച്. എസ്.എസ്. (ജി) പുതുപൊന്നാനി]]
file:19050-dm.png|[[:file:19050-mlp-ghss edapal-2019.pdf|'''ദ്യുതി''']]<br>[[19050|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടപ്പാൾ]]
+
file:19050-dm.png|[[:file:19050-mlp-ghss edapal-2019.pdf|'''ദ്യുതി''']]<br>----<br>[[19050|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടപ്പാൾ]]
file:19053-dm.png|[[:file:19053-mlp-vannery-2019.pdf|'''പുത്തനുണർവ്''']]<br>[[19053|വന്നേരി.എച്ച്.എസ് പുന്നയൂർക്കുളം]]
+
file:19053-dm.png|[[:file:19053-mlp-vannery-2019.pdf|'''പുത്തനുണർവ്''']]<br>----<br>[[19053|വന്നേരി.എച്ച്.എസ് പുന്നയൂർക്കുളം]]
file:19054-dm.png|[[:file:19054-MLP-GHSS Maranchery-2019.pdf|'''ഡിജിതാൾ''']]<br>[[19054|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മാറഞ്ചേരി]]
+
file:19054-dm.png|[[:file:19054-MLP-GHSS Maranchery-2019.pdf|'''ഡിജിതാൾ''']]<br>----<br>[[19054|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മാറഞ്ചേരി]]
file:19055-dm.png|[[:file:19055-mlp-ghss veliancode-2019.pdf|'''കൈയ്യൊപ്പ്''']]<br>[[19055|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വെളിയങ്കോട്]]
+
file:19055-dm.png|[[:file:19055-mlp-ghss veliancode-2019.pdf|'''കൈയ്യൊപ്പ്''']]<br>----<br>[[19055|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വെളിയങ്കോട്]]
file:19056-dm.png|[[:file:19056-mlp-ghs palapetty-2019.pdf|'''പുതുനാമ്പ്''']]<br>[[19056|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പാലപ്പെട്ടി]]
+
file:19056-dm.png|[[:file:19056-mlp-ghs palapetty-2019.pdf|'''പുതുനാമ്പ്''']]<br>----<br>[[19056|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പാലപ്പെട്ടി]]
file:19057-dm.png|[[:file:19057-mlp-vvmhssmarakkara-2019 .pdf|'''സപര്യ''']]<br>[[19057|വി.വി.എം.എച്ച്.എസ്. മാറാക്കര]]
+
file:19057-dm.png|[[:file:19057-mlp-vvmhssmarakkara-2019 .pdf|'''സപര്യ''']]<br>----<br>[[19057|വി.വി.എം.എച്ച്.എസ്. മാറാക്കര]]
file:19058-dm.png|[[:file:19058-mlp-ghss othukkungal-2019.pdf|'''ബൈറ്റ്സ്''']]<br>[[19058|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഒതുക്കുങ്ങൽ]]
+
file:19058-dm.png|[[:file:19058-mlp-ghss othukkungal-2019.pdf|'''ബൈറ്റ്സ്''']]<br>----<br>[[19058|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഒതുക്കുങ്ങൽ]]
file:19059-dm.png|[[:file:19059-MLP-CHERURAL HS-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]<br>[[19059|ചേരൂരാൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. കുറുമ്പത്തൂർ]]
+
file:19059-dm.png|[[:file:19059-MLP-CHERURAL HS-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]<br>----<br>[[19059|ചേരൂരാൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. കുറുമ്പത്തൂർ]]
file:19060-dm.png|[[:file:19060-MLP-ZMHS-2019.pdf|'''ദീപം''']]<br>[[19060|സെഡ്.എം.എച്ച്.എസ് പൂളമംഗലം]]
+
file:19060-dm.png|[[:file:19060-MLP-ZMHS-2019.pdf|'''ദീപം''']]<br>----<br>[[19060|സെഡ്.എം.എച്ച്.എസ് പൂളമംഗലം]]
file:19065-dm.png|[[:file:19065-MLP-Chelembra-2019.pdf|'''Blueprint''']]<br>[[19065|എൻ.എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. ചേലേമ്പ്ര]]
+
file:19065-dm.png|[[:file:19065-MLP-Chelembra-2019.pdf|'''Blueprint''']]<br>----<br>[[19065|എൻ.എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. ചേലേമ്പ്ര]]
file:19066-dm.png|[[:file:19066-mlp-ghss irimbiliyam-2019.pdf|'''കാഴ്ച''']]<br>[[19066|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം]]
+
file:19066-dm.png|[[:file:19066-mlp-ghss irimbiliyam-2019.pdf|'''കാഴ്ച''']]<br>----<br>[[19066|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം]]
file:19068-dm.png|[[:file:19068-MLP-Vallikkunnu-2019.pdf|'''Zero One Zero One''']]<br>[[19068|സി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വള്ളിക്കുന്ന്.]]
+
file:19068-dm.png|[[:file:19068-MLP-Vallikkunnu-2019.pdf|'''Zero One Zero One''']]<br>----<br>[[19068|സി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വള്ളിക്കുന്ന്.]]
file:19069-dm.png|[[:file:19069-mlp-khmhss-2019.pdf|'''അക്ഷരി''']]<br>[[19069|കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. ആലത്തിയൂർ]]
+
file:19069-dm.png|[[:file:19069-mlp-khmhss-2019.pdf|'''അക്ഷരി''']]<br>----<br>[[19069|കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. ആലത്തിയൂർ]]
file:19071-dm.png|[[:file:19071-mlp-IUHSS Parappur-2019.pdf|'''തനിമ''']]<br>[[19071|ഐ.യു.എച്ച്. എസ്.എസ്. പറപ്പൂർ]]
+
file:19071-dm.png|[[:file:19071-mlp-IUHSS Parappur-2019.pdf|'''തനിമ''']]<br>----<br>[[19071|ഐ.യു.എച്ച്. എസ്.എസ്. പറപ്പൂർ]]
file:19074-dm.png|[[:file:19074-mlp-ghss athavanad-2019.pdf|'''ഉറവുകൾ''']]<br>[[19074|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ആതവനാട്]]
+
file:19074-dm.png|[[:file:19074-mlp-ghss athavanad-2019.pdf|'''ഉറവുകൾ''']]<br>----<br>[[19074|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ആതവനാട്]]
file:19075-dm.png|[[:file:19075-MLP-PKMMHSS Edarikode-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ ജാലകം''']]<br>[[19075|പി.കെ.എം.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടരിക്കോട്]]
+
file:19075-dm.png|[[:file:19075-MLP-PKMMHSS Edarikode-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ ജാലകം''']]<br>----<br>[[19075|പി.കെ.എം.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടരിക്കോട്]]
file:19084-dm.png|[[:file:19084-mlp-girls valanchery-2019.pdf|'''നാമ്പ്''']]<br>[[19084|ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് വളാഞ്ചേരി]]
+
file:19084-dm.png|[[:file:19084-mlp-girls valanchery-2019.pdf|'''നാമ്പ്''']]<br>----<br>[[19084|ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് വളാഞ്ചേരി]]
file:19086-dm.png|[[:file:19086-MLP-MESHS PONNANI-2019.pdf|'''ബ്ലാക് ബോർഡുകൾക്കപ്പുറം''']]<br>[[19086|എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. പൊന്നാനി]]
+
file:19086-dm.png|[[:file:19086-MLP-MESHS PONNANI-2019.pdf|'''ബ്ലാക് ബോർഡുകൾക്കപ്പുറം''']]<br>----<br>[[19086|എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. പൊന്നാനി]]
file:19112-dm.png|[[:file:19112-mlp-meshss-2019.pdf|'''JUNIOR TECHIES''']]<br>[[19112|എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം]]
+
file:19112-dm.png|[[:file:19112-mlp-meshss-2019.pdf|'''JUNIOR TECHIES''']]<br>----<br>[[19112|എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം]]
file:19357-dm.png|[[:file:19357-MLP-parathi-2019.pdf|'''മിഴി''']]<br>[[19357|ജി.എച്ച്.എസ്. ആതവനാട് പരിതി]]
+
file:19357-dm.png|[[:file:19357-MLP-parathi-2019.pdf|'''മിഴി''']]<br>----<br>[[19357|ജി.എച്ച്.എസ്. ആതവനാട് പരിതി]]
file:19359-dm.png|[[:file:19359-mlp-karippol-2019.pdf|'''LITTLE TECHYS''']]<br>[[19359|ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പോൾ]]
+
file:19359-dm.png|[[:file:19359-mlp-karippol-2019.pdf|'''LITTLE TECHYS''']]<br>----<br>[[19359|ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പോൾ]]
file:19445-dm.png|[[:file:19445-MLP-Neduva-2019.pdf|'''ഇതൾ''']]<br>[[19445|ജി.എച്ച്.എസ്. നെടുവ]]
+
file:19445-dm.png|[[:file:19445-MLP-Neduva-2019.pdf|'''ഇതൾ''']]<br>----<br>[[19445|ജി.എച്ച്.എസ്. നെടുവ]]
file:19451-dm.png|[[:file:19451-MLP-Trikkulam-2019.pdf|'''ജ്വാല''']]<br>[[19451|ജി.എച്ച്.എസ്. തൃക്കുളം]]
+
file:19451-dm.png|[[:file:19451-MLP-Trikkulam-2019.pdf|'''ജ്വാല''']]<br>----<br>[[19451|ജി.എച്ച്.എസ്. തൃക്കുളം]]
file:19867-dm.png|[[:file:19867-mlp-ghs kolappuram-2019.pdf|'''ക്ലിക്ക്''']]<br>[[19867|ജി.എച്ച്. എസ്. കൊളപ്പുറം]]
+
file:19867-dm.png|[[:file:19867-mlp-ghs kolappuram-2019.pdf|'''ക്ലിക്ക്''']]<br>----<br>[[19867|ജി.എച്ച്. എസ്. കൊളപ്പുറം]]
file:48002-dm.png|[[:file:48002-mlp-sohs areacode-2019.pdf|'''നവമുകുളങ്ങൾ''']]<br>[[48002|എസ്.ഒ.എച്ച്.എസ്. അരീക്കോട്]]
+
file:48002-dm.png|[[:file:48002-mlp-sohs areacode-2019.pdf|'''നവമുകുളങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[48002|എസ്.ഒ.എച്ച്.എസ്. അരീക്കോട്]]
file:48003-dm.png|[[:file:48003-MLP-CHMKMHSSkavanur-2019.pdf|'''Waves''']]<br>[[48003|സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കാവനൂർ]]
+
file:48003-dm.png|[[:file:48003-MLP-CHMKMHSSkavanur-2019.pdf|'''Waves''']]<br>----<br>[[48003|സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കാവനൂർ]]
file:48022-dm.png|[[:file:48022-mlp-ghss kavanur-2019.pdf|'''തളിർ''']]<br>[[48022|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാവനൂർ. ഇളയൂർ]]
+
file:48022-dm.png|[[:file:48022-mlp-ghss kavanur-2019.pdf|'''തളിർ''']]<br>----<br>[[48022|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാവനൂർ. ഇളയൂർ]]
file:48034-dm.png|[[:file:48034-mlp-nss chakkalakuth-2019.pdf|'''SINGING KITES''']]<br>[[48034|എം.എസ്.എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.ചക്കാലക്കുത്ത്]]
+
file:48034-dm.png|[[:file:48034-mlp-nss chakkalakuth-2019.pdf|'''SINGING KITES''']]<br>----<br>[[48034|എം.എസ്.എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.ചക്കാലക്കുത്ത്]]
file:48035-dm.png|[[:file:48035-MLP-GMVHSSNilambur-2019.pdf|'''ദലമർമരം''']]<br>[[48035|ജി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നിലമ്പൂർ]]
+
file:48035-dm.png|[[:file:48035-MLP-GMVHSSNilambur-2019.pdf|'''ദലമർമരം''']]<br>----<br>[[48035|ജി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നിലമ്പൂർ]]
file:48036-dm.png|[[:file:48036-MLP-GHSSEranjimangad-2019.pdf|'''നവദീപ്തി ''']]<br>[[48036|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എരഞ്ഞിമങ്ങാട്]]
+
file:48036-dm.png|[[:file:48036-MLP-GHSSEranjimangad-2019.pdf|'''നവദീപ്തി ''']]<br>----<br>[[48036|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എരഞ്ഞിമങ്ങാട്]]
file:48037-dm.png|[[:file:48037-MLP-GVHSSMampad-2019.pdf|'''സാഫല്യം''']]<br>[[48037|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മമ്പാട്]]
+
file:48037-dm.png|[[:file:48037-MLP-GVHSSMampad-2019.pdf|'''സാഫല്യം''']]<br>----<br>[[48037|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മമ്പാട്]]
file:48038-dm.png|[[:file:48038-MLP-GHSS Pullangode-2019.pdf|'''Campus Drone''']]<br>[[48038|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലങ്കോട്]]
+
file:48038-dm.png|[[:file:48038-MLP-GHSS Pullangode-2019.pdf|'''Campus Drone''']]<br>----<br>[[48038|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലങ്കോട്]]
file:48039-dm.png|[[:file:48039 MLP CHS Adakkakundu 2019.pdf|'''നിലാത്തുള്ളി''']]<br>[[48039|സി.എച്ച്.എസ്.അടക്കാക്കുണ്ട്]]
+
file:48039-dm.png|[[:file:48039 MLP CHS Adakkakundu 2019.pdf|'''നിലാത്തുള്ളി''']]<br>----<br>[[48039|സി.എച്ച്.എസ്.അടക്കാക്കുണ്ട്]]
file:48041-dm.png|[[:file:48041-MLP-GHSSPookkotumpadam-2019.pdf|'''Looks''']]<br>[[48041|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂക്കോട്ടുംപാടം]]
+
file:48041-dm.png|[[:file:48041-MLP-GHSSPookkotumpadam-2019.pdf|'''Looks''']]<br>----<br>[[48041|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂക്കോട്ടുംപാടം]]
file:48042-dm.png|[[:file:48042-mlp-kmhss karulai 2019.pdf|'''SPARK''']]<br>[[48042|കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കരുളായി]]
+
file:48042-dm.png|[[:file:48042-mlp-kmhss karulai 2019.pdf|'''SPARK''']]<br>----<br>[[48042|കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കരുളായി]]
file:48043-dm.png|[[:file:48043-MLP-CHSSPothukallu-2019.pdf|'''കളർ പെൻസിൽ''']]<br>[[48043|സി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പോത്തുകല്ല്]]
+
file:48043-dm.png|[[:file:48043-MLP-CHSSPothukallu-2019.pdf|'''കളർ പെൻസിൽ''']]<br>----<br>[[48043|സി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പോത്തുകല്ല്]]
file:48044-dm.png|[[:file:48044-MLP-MPM HS Chungathara-2019.pdf|'''കാറ്റലേയ''']]<br>[[48044|എം.പി.എം.എച്ച്.എസ്. ചുങ്കത്തറ]]
+
file:48044-dm.png|[[:file:48044-MLP-MPM HS Chungathara-2019.pdf|'''കാറ്റലേയ''']]<br>----<br>[[48044|എം.പി.എം.എച്ച്.എസ്. ചുങ്കത്തറ]]
file:48045-dm.png|[[:file:48045-MLP-erm 2019.pdf|'''ടെക് മധുരം''']]<br>[[48045|എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. എരുമമുണ്ട]]
+
file:48045-dm.png|[[:file:48045-MLP-erm 2019.pdf|'''ടെക് മധുരം''']]<br>----<br>[[48045|എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. എരുമമുണ്ട]]
file:48046-dm.png|[[:file:48046-MLP-ChristKingHSS-2019.pdf|'''വർണ്ണ തൂവൽ''']]<br>[[48046|സി.കെ.എച്ച്.എസ്. മണിമൂളി]]
+
file:48046-dm.png|[[:file:48046-MLP-ChristKingHSS-2019.pdf|'''വർണ്ണ തൂവൽ''']]<br>----<br>[[48046|സി.കെ.എച്ച്.എസ്. മണിമൂളി]]
file:48047-dm.png|[[:file:48047-MLP-കൊമീറ്റാസ് -2019.pdf|'''കൊമീറ്റാസ്''']]<br>[[48047|വി.എം.സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വണ്ടൂർ]]
+
file:48047-dm.png|[[:file:48047-MLP-കൊമീറ്റാസ് -2019.pdf|'''കൊമീറ്റാസ്''']]<br>----<br>[[48047|വി.എം.സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വണ്ടൂർ]]
file:48048-dm.png|[[:file:48048-MLP-GHSPORUR-2019.pdf|'''Ruby''']]<br>[[48048|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പോരൂർ]]
+
file:48048-dm.png|[[:file:48048-MLP-GHSPORUR-2019.pdf|'''Ruby''']]<br>----<br>[[48048|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പോരൂർ]]
file:48049-dm.png|[[:file:48049-MLP-GGVHSS Wandoor-2019.pdf|'''Virtual Reality''']]<br>[[48049|ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വണ്ടൂർ]]
+
file:48049-dm.png|[[:file:48049-MLP-GGVHSS Wandoor-2019.pdf|'''Virtual Reality''']]<br>----<br>[[48049|ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വണ്ടൂർ]]
file:48050-dm.png|[[:file:48050-MLP-GHSVaniyablm-2019.pdf|'''മൊഴി''']]<br>[[48050|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വാണിയമ്പലം]]
+
file:48050-dm.png|[[:file:48050-MLP-GHSVaniyablm-2019.pdf|'''മൊഴി''']]<br>----<br>[[48050|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വാണിയമ്പലം]]
file:48051-dm.png|[[:file:48051-mlp-GHSS Thiruvali-2019.pdf|'''ഡിജി-ലൈറ്റ്''']]<br>[[48051|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തിരുവാലി]]
+
file:48051-dm.png|[[:file:48051-mlp-GHSS Thiruvali-2019.pdf|'''ഡിജി-ലൈറ്റ്''']]<br>----<br>[[48051|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തിരുവാലി]]
file:48052-dm.png|[[:file:48052-MLP-GHSS Karuvarakundu-2019.pdf|'''സപര്യ''']]<br>[[48052|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരുവാരക്കുണ്ട്]]
+
file:48052-dm.png|[[:file:48052-MLP-GHSS Karuvarakundu-2019.pdf|'''സപര്യ''']]<br>----<br>[[48052|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരുവാരക്കുണ്ട്]]
file:48054-dm.png|[[:file:48054-MLP-ghs tuvvur-2019.pdf|'''കുറ്റിച്ചൂളാൻ''']]<br>[[48054|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തുവ്വൂർ]]
+
file:48054-dm.png|[[:file:48054-MLP-ghs tuvvur-2019.pdf|'''കുറ്റിച്ചൂളാൻ''']]<br>----<br>[[48054|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തുവ്വൂർ]]
file:48055-dm.png|[[:file:48055-MLP-rmhss-melattur-2019.pdf|'''സ്പർശം ''']]<br>[[48055|ആർ.എം.എച്ച്.എസ്. മേലാററൂർ]]
+
file:48055-dm.png|[[:file:48055-MLP-rmhss-melattur-2019.pdf|'''സ്പർശം ''']]<br>----<br>[[48055|ആർ.എം.എച്ച്.എസ്. മേലാററൂർ]]
file:48056-dm.png|[[:file:48056-mlp-asmhs2019.pdf|'''ഇന്റേവാ''']]<br>[[48056|എ.എസ്.എം.എച്ച്,എസ്. വെള്ളിയഞ്ചേരി]]
+
file:48056-dm.png|[[:file:48056-mlp-asmhs2019.pdf|'''ഇന്റേവാ''']]<br>----<br>[[48056|എ.എസ്.എം.എച്ച്,എസ്. വെള്ളിയഞ്ചേരി]]
file:48063-dm.png|[[:file:48063-mlp-ghss-pattikkad-2019.pdf|'''കൈത്തിരി ''']]<br>[[48063|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പട്ടിക്കാട്]]
+
file:48063-dm.png|[[:file:48063-mlp-ghss-pattikkad-2019.pdf|'''കൈത്തിരി ''']]<br>----<br>[[48063|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പട്ടിക്കാട്]]
file:48076-dm.png|[[:file:48076-mlp-ghss-vettathur-2019.pdf|'''മിഴി ''']]<br>[[48076|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെട്ടത്തൂർ]]
+
file:48076-dm.png|[[:file:48076-mlp-ghss-vettathur-2019.pdf|'''മിഴി ''']]<br>----<br>[[48076|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെട്ടത്തൂർ]]
file:48081-dm.png|[[:file:48081-mlp-ghss-thachinganadem-2019.pdf|'''വർണ്ണ ചിറകുകൾ ''']]<br>[[48081|ററി.എച്ച്.എസ്.തച്ചിങ്ങനാടം]]
+
file:48081-dm.png|[[:file:48081-mlp-ghss-thachinganadem-2019.pdf|'''വർണ്ണ ചിറകുകൾ ''']]<br>----<br>[[48081|ററി.എച്ച്.എസ്.തച്ചിങ്ങനാടം]]
file:48086-dm.png|[[:file:48086-MLP-SSHSS MOORKANAD-2019.pdf|'''കാലികം''']]<br>[[48086|എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മൂർക്കനാട്]]
+
file:48086-dm.png|[[:file:48086-MLP-SSHSS MOORKANAD-2019.pdf|'''കാലികം''']]<br>----<br>[[48086|എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മൂർക്കനാട്]]
file:48090-dm.png|[[:file:48090-mlp-kilivathil-2019.pdf|'''കിളിവാതിൽ''']]<br>[[48090|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കീഴുപറമ്പ്]]
+
file:48090-dm.png|[[:file:48090-mlp-kilivathil-2019.pdf|'''കിളിവാതിൽ''']]<br>----<br>[[48090|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കീഴുപറമ്പ്]]
file:48095-dm.png|[[:file:48095-MLP-SVVHSSPalemadu-2019.pdf|'''കിളിക്കൂച്''']]<br>[[48095|എസ്.വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാലേമാട്]]
+
file:48095-dm.png|[[:file:48095-MLP-SVVHSSPalemadu-2019.pdf|'''കിളിക്കൂച്''']]<br>----<br>[[48095|എസ്.വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാലേമാട്]]
file:48099-dm.png|[[:file:48099-MLP-nhsnനിസ്വനം.pdf|'''നിസ്വനം''']]<br>[[48099|എൻ.എച്ച്.എസ്. നരോക്കാവ്]]
+
file:48099-dm.png|[[:file:48099-MLP-nhsnനിസ്വനം.pdf|'''നിസ്വനം''']]<br>----<br>[[48099|എൻ.എച്ച്.എസ്. നരോക്കാവ്]]
file:48105-dm.png|[[:file:48105-mlp-meshss mampad-2019.pdf|'''കുറ്റി പെൻസിൽ''']]<br>[[48105|എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മമ്പാട്]]
+
file:48105-dm.png|[[:file:48105-mlp-meshss mampad-2019.pdf|'''കുറ്റി പെൻസിൽ''']]<br>----<br>[[48105|എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മമ്പാട്]]
file:48106-dm.png|[[:file:48106-MLP-MTHSSChunkathara-2019.pdf|'''e-BUZZ'19''']]<br>[[48106|മാർത്തോമ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചുങ്കത്തറ]]
+
file:48106-dm.png|[[:file:48106-MLP-MTHSSChunkathara-2019.pdf|'''e-BUZZ'19''']]<br>----<br>[[48106|മാർത്തോമ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചുങ്കത്തറ]]
file:48134-dm.png|[[:file:48134-MLP-GHSPannippara-2019.pdf|'''e-മോഴി''']]<br>[[48134|ജി.എച്ച്.എസ്. പന്നിപ്പാറ]]
+
file:48134-dm.png|[[:file:48134-MLP-GHSPannippara-2019.pdf|'''e-മോഴി''']]<br>----<br>[[48134|ജി.എച്ച്.എസ്. പന്നിപ്പാറ]]
file:48135-dm.png|[[:file:48135-MLP-GHS KAPPIL KARAD-2019.pdf|'''മായാത്ത സ്ലേറ്റ്''']]<br>[[48135|ജി.എച്ച്.എസ്. കാപ്പിൽ കാരാട്]]
+
file:48135-dm.png|[[:file:48135-MLP-GHS KAPPIL KARAD-2019.pdf|'''മായാത്ത സ്ലേറ്റ്''']]<br>----<br>[[48135|ജി.എച്ച്.എസ്. കാപ്പിൽ കാരാട്]]
file:48136-dm.png|[[:file:48136 mlp ghs edappatta 2019.pdf|'''സഹയാത്രികർ ''']]<br>[[48136|ജി.എച്ച്.എസ്. എടപ്പറ്റ]]
+
file:48136-dm.png|[[:file:48136 mlp ghs edappatta 2019.pdf|'''സഹയാത്രികർ ''']]<br>----<br>[[48136|ജി.എച്ച്.എസ്. എടപ്പറ്റ]]
file:48137-dm.png|[[:file:48137-MLP-GHSVettilappara-2019.pdf|'''CARPE DIEM''']]<br>[[48137|ജി.എച്ച്.എസ്. വെറ്റിലപ്പാറ]]
+
file:48137-dm.png|[[:file:48137-MLP-GHSVettilappara-2019.pdf|'''CARPE DIEM''']]<br>----<br>[[48137|ജി.എച്ച്.എസ്. വെറ്റിലപ്പാറ]]
file:48138-dm.png|[[:file:48138-MLP-GHSMunderi-2019.pdf|'''Eyecon''']]<br>[[48138|ജി.എച്ച്.എസ്. മുണ്ടേരി]]
+
file:48138-dm.png|[[:file:48138-MLP-GHSMunderi-2019.pdf|'''Eyecon''']]<br>----<br>[[48138|ജി.എച്ച്.എസ്. മുണ്ടേരി]]
file:48140-dm.png|[[:file:48140-MLP-GHSVadasseri-2019.pdf|'''Chalk Powder''']]<br>[[48140|ജി.എച്ച്.എസ്. വടശ്ശേരി]]
+
file:48140-dm.png|[[:file:48140-MLP-GHSVadasseri-2019.pdf|'''Chalk Powder''']]<br>----<br>[[48140|ജി.എച്ച്.എസ്. വടശ്ശേരി]]
file:48141-dm.png|[[:file:48141-mlp-ghs perakamanna-2019.pdf|'''ചായം തേച്ച പടികൾ''']]<br>[[48141|ജി.എച്ച്.എസ്. പെരകമണ്ണ]]
+
file:48141-dm.png|[[:file:48141-mlp-ghs perakamanna-2019.pdf|'''ചായം തേച്ച പടികൾ''']]<br>----<br>[[48141|ജി.എച്ച്.എസ്. പെരകമണ്ണ]]
file:48549-dm.png|[[:file:48549 MLP-GHSANCHACHAVIDI.pdf|'''ചില്ല്''']]<br>[[48549|ജി.എച്ച്.എസ്.അഞ്ചച്ചവിടി]]
+
file:48549-dm.png|[[:file:48549 MLP-GHSANCHACHAVIDI.pdf|'''ചില്ല്''']]<br>----<br>[[48549|ജി.എച്ച്.എസ്.അഞ്ചച്ചവിടി]]
file:48558-dm.png|[[:file:48558-MLP-GHSNeelancheri-2019.pdf|'''മയിൽപ്പീലി''']]<br>[[48558|ജി.എച്ച്.എസ്. വീലാഞ്ചേരി]]
+
file:48558-dm.png|[[:file:48558-MLP-GHSNeelancheri-2019.pdf|'''മയിൽപ്പീലി''']]<br>----<br>[[48558|ജി.എച്ച്.എസ്. വീലാഞ്ചേരി]]
 
</gallery>
 
</gallery>
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{clear}}
 
{{clear}}
 
</div>
 
</div>

16:42, 21 ഫെബ്രുവരി 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
"https://schoolwiki.in/index.php?title=മലപ്പുറം_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=618031" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്