സഹായം Reading Problems? Click here


"ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ് /ജി. കെ. ക്ലബ്ബ് ." എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
('എല്ലാ ആഴ്ചയും പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
വരി 1: വരി 1:
എല്ലാ ആഴ്ചയും പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ചുമരില്‍ പതിച്ച്, നാല് ആഴ്ചയില്‍ അവയില്‍ നിന്നെടുത്ത ചോദ്യങ്ങള്‍ വച്ച് സ്കൂള്‍തല മത്സരം നടത്തുന്നു. ഇത് കുട്ടികളില്‍ പൊതുവിക്ഞാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.
+
കുട്ടികളില്‍ പൊതുവിക്ഞാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്‌ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ജി. കെ. ക്ലബ്ബ് . എല്ലാ ആഴ്ചയും പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ചുമരില്‍ പതിപ്പിക്കുന്നു. നാല് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ അവയില്‍ നിന്നെടുത്ത ചോദ്യങ്ങള്‍ വച്ച് സ്കൂള്‍തല മത്സരം നടത്തി വിജയികള്‍ക്ക് സമ്മാനങ്ങല്‍ നല്‍കിവരുന്നു.

11:38, 3 ഏപ്രിൽ 2017-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

കുട്ടികളില്‍ പൊതുവിക്ഞാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്‌ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ജി. കെ. ക്ലബ്ബ് . എല്ലാ ആഴ്ചയും പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ചുമരില്‍ പതിപ്പിക്കുന്നു. നാല് ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ അവയില്‍ നിന്നെടുത്ത ചോദ്യങ്ങള്‍ വച്ച് സ്കൂള്‍തല മത്സരം നടത്തി വിജയികള്‍ക്ക് സമ്മാനങ്ങല്‍ നല്‍കിവരുന്നു.