സഹായം Reading Problems? Click here


"ഫലകം:Magazinetitle2020" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 
വരി 43: വരി 43:
 
| കണ്ണൂർ = EFEFEF
 
| കണ്ണൂർ = EFEFEF
 
| #default = FFF}};border-top:.5em solid #687389;padding:1em;font-weight:bold">[[കണ്ണൂർ_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ2020|<span style="color:#687389">{{{കണ്ണൂർ_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ2020|<br>കണ്ണൂർ}}}</span>]]</div>
 
| #default = FFF}};border-top:.5em solid #687389;padding:1em;font-weight:bold">[[കണ്ണൂർ_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ2020|<span style="color:#687389">{{{കണ്ണൂർ_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ2020|<br>കണ്ണൂർ}}}</span>]]</div>
<div style="float: left;font-size:1em;margin:0 .2em 0 0;background:#{{#switch: {{{1|}}}
+
<div style="float: left;font-size:1em;margin:0 0 0;background:#{{#switch: {{{1|}}}
 
| കാസർഗോഡ് = EFEFEF
 
| കാസർഗോഡ് = EFEFEF
 
| #default = FFF}};border-top:.5em solid #687389;padding:1em;font-weight:bold">[[കാസർഗോഡ്_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ2020|<span style="color:#687389">{{{കാസർഗോഡ്_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ2020|<br>കാസർഗോഡ്}}}</span>]]</div>
 
| #default = FFF}};border-top:.5em solid #687389;padding:1em;font-weight:bold">[[കാസർഗോഡ്_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ2020|<span style="color:#687389">{{{കാസർഗോഡ്_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ2020|<br>കാസർഗോഡ്}}}</span>]]</div>
<div style="float: left;font-size:1em;margin:0 .2em 0 0;background:#{{#switch: {{{1|}}}
+
<div style="float: left;font-size:1em;margin:0 0 0;background:#{{#switch: {{{1|}}}
 
| മാഗസിൻ2019 = EFEFEF
 
| മാഗസിൻ2019 = EFEFEF
 
| #default = FFF}};border-top:.5em solid #EE82EE;padding:1em;font-weight:bold">[[ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ|<span style="color:#687389">{{{ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ|<br>ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019}}}</span>]]</div>
 
| #default = FFF}};border-top:.5em solid #EE82EE;padding:1em;font-weight:bold">[[ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ|<span style="color:#687389">{{{ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ|<br>ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019}}}</span>]]</div>

09:51, 29 ജനുവരി 2020-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഫലകം:Magazinetitle2020&oldid=687642" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്