സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

26 ജനുവരി 2020 23:54 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

26 ജനുവരി 2020

     17:39  അസംപ്ഷൻ യു പി എസ് ബത്തേരി /പ്രവർത്തനവർഷം‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+122). . [15380‎ (6×)]
      17:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+48). . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ക്രിസ്തുമസ്)
      17:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+36). . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ക്രിസ്തുമസ്)
      16:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+13). . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അണിയറയിൽ)
      16:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അണിയറയിൽ)
      16:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12). . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അണിയറയിൽ)
      15:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12). . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അണിയറയിൽ)
     17:05  ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+137). . [Ghssneduveli‎ (3×)]
      17:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . Ghssneduveli (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഇന്നത്തെ വാർത്ത)
      17:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Ghssneduveli (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഇന്നത്തെ വാർത്ത)
      17:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+131). . Ghssneduveli (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഇന്നത്തെ വാർത്ത)
     17:01  എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/പ്രാദേശിക പത്രം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+187). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജനുവരി 2020)
     16:47  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [HSP‎; 20002‎; Swapnajnair‎ (2×); Surendrank‎ (2×); 15380‎ (3×)]
      16:47 . . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:15380o11.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(അണിയറയിൽ)
      16:35 . . Surendrank (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Udinu4001.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      16:33 . . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:15380o10.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:33 . . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:15380oo.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:33 . . Surendrank (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Udinu4001.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:37 . . 20002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Naithikam award1.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      13:21 . . HSP (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:പെരിങ്ങോടിന്റെ മാഗസിൻ.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(work of little kites of hs peringode during the year 2019-20)
      12:07 . . Swapnajnair (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:26080-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      12:03 . . Swapnajnair (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:26080-ekm-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     16:45  ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദിനൂർ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+315). . [Surendrank‎ (2×)]
      16:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-37). . Surendrank (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ആനുകാലിക വാർത്തകൾ)
      16:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+352). . Surendrank (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ആനുകാലിക വാർത്തകൾ)
     15:52  ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടേനാട്/Recognition‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+331). . [20002‎ (2×)]
      15:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 20002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+331). . 20002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:49  ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടേനാട്‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+333). . [20002‎ (3×)]
      15:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . 20002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . 20002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+335). . 20002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:13  എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2019-20 -ലെ എ .എം .എം കൈറ്റ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+421). . [37001‎ (7×)]
      12:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+218). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      12:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-47). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      12:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-168). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      12:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+22). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      12:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+258). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+136). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:51  എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+106). . [37001‎ (5×)]
      11:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+84). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+26). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+132). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-136). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:45  എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (11 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2). . [37001‎ (11×)]
      11:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-111). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+112). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-143). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+143). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:14  37001-pta-ammhss edayaranmula-2019.pdf‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+2). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്