സഹായം Reading Problems? Click here


വർഗ്ഗവൃക്ഷം

വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഘടന വ്യക്ഷരൂപത്തിൽ കാണുവാൻ ഒരു വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേരു ചേർക്കുക. ഇതു പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അജാക്സ് എന്ന ചുരുക്കനാമത്തിലറിയപ്പെടുന്ന നൂതന ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ ആവശ്യമാണ്‌. താങ്കളുടെ ബ്രൗസറിൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയതാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസർ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെങ്കിലോ ഇതു പ്രവർത്തിക്കില്ല.

വർഗ്ഗവൃക്ഷം പ്രദർശിപ്പിക്കുക
വർഗ്ഗം:
സമ്പ്രദായം:
നാമമേഖല:
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:വർഗ്ഗവൃക്ഷം" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്