സഹായം Reading Problems? Click here


"പാലക്കാട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 6: വരി 6:
 
!ക്രമനമ്പർ!!സ്കൂൾകോഡ്!!സ്കൂൾ!!ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
 
!ക്രമനമ്പർ!!സ്കൂൾകോഡ്!!സ്കൂൾ!!ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
 
|-
 
|-
|1||||[[ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാലിശ്ശേരി]]||[[:file:20001-pkd-ghss chalissery-2019.pdf|'''ഈ വിരൽ''']]<br>[[20001]]
+
|1||20001||[[20001|ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാലിശ്ശേരി]]||[[:file:20001-pkd-ghss chalissery-2019.pdf|'''ഈ വിരൽ''']]
 
|-
 
|-
|2||||[[ജി.എച്.എസ്.എസ് വട്ടേനാട്]]||[[:file:20002 PKD നിലാചിരി-2019.pdf|'''നിലാച്ചിരി''']]<br>[[20002]]
+
|2||20002||[[20002|ജി.എച്.എസ്.എസ് വട്ടേനാട്]]||[[:file:20002 PKD നിലാചിരി-2019.pdf|'''നിലാച്ചിരി''']]
 
|-
 
|-
|3||||[[ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ]]||[[:file:20003-pkd-ghsskmr-2019.pdf|'''പറന്നുയരാൻ''']]<br>[[20003]]
+
|3||20003||[[20003|ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ]]||[[:file:20003-pkd-ghsskmr-2019.pdf|'''പറന്നുയരാൻ''']]
 
|-
 
|-
|4||||[[ജി.ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ]]||[[:file:20004-pkd-gghss kalladathur-2019.pdf|'''അക്ഷരം''']]<br>[[20004]]
+
|4||20004||[[20004|ജി.ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ]]||[[:file:20004-pkd-gghss kalladathur-2019.pdf|'''അക്ഷരം''']]
 
|-
 
|-
|5||||[[ജി.എച്.എസ്.ആനക്കര]]||[[:file:20005-pkd-ghss anakkara-2019.pdf|'''KITES OF KNOWLEDGE''']]<br>[[20005]]
+
|5||20005||[[20005|ജി.എച്.എസ്.ആനക്കര]]||[[:file:20005-pkd-ghss anakkara-2019.pdf|'''KITES OF KNOWLEDGE''']]
 
|-
 
|-
|6||||[[എച്.എസ്.തൃത്താല]]||[[:file:20006-pkd-dkbmmhss thrithala-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>[[20006]]
+
|6||20006||[[20006|എച്.എസ്.തൃത്താല]]||[[:file:20006-pkd-dkbmmhss thrithala-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]
 
|-
 
|-
|7||||[[ജി.എച്.എസ്.എസ്.മേഴത്തൂർ]]||[[:file:20007-pkd-ghssmezhathur-2019.pdf|'''വർണ്ണങ്ങൾ''']]<br>[[20007]]
+
|7||20007||[[20007|ജി.എച്.എസ്.എസ്.മേഴത്തൂർ]]||[[:file:20007-pkd-ghssmezhathur-2019.pdf|'''വർണ്ണങ്ങൾ''']]
 
|-
 
|-
|8||||[[എച്.എസ്.പെരിങ്ങോട്]]||[[:file:20008-pkd-hs peringod-2019.pdf|'''Petrichor''']]<br>[[20008]]
+
|8||20008||[[20008|എച്.എസ്.പെരിങ്ങോട്]]||[[:file:20008-pkd-hs peringod-2019.pdf|'''Petrichor''']]
 
|-
 
|-
|9||||[[ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂർ]]||[[:file:20009-pkd- GHSS Chathannur-2019.pdf|'''നിറവ്''']]<br>[[20009]]
+
|9||20009||[[20009|ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂർ]]||[[:file:20009-pkd- GHSS Chathannur-2019.pdf|'''നിറവ്''']]
 
|-
 
|-
|10||||[[ജി.എച്.എസ്.കൊടുമുണ്ട]]||[[:file:20011-pkd-ghss kodumunda-2019.pdf|'''സമന്വയ''']]<br>[[20011]]
+
|10||20011||[[20011|ജി.എച്.എസ്.കൊടുമുണ്ട]]||[[:file:20011-pkd-ghss kodumunda-2019.pdf|'''സമന്വയ''']]
 
|-
 
|-
|11||||[[ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി]]||[[:file:20016-PKD-GHSS Pattambi-2019.pdf|'''കൊച്ച‌ു പട്ടങ്ങൾ പറക്ക‌ുന്നിടം''']]<br>[[20016]]
+
|11||20016||[[20016|ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി]]||[[:file:20016-PKD-GHSS Pattambi-2019.pdf|'''കൊച്ച‌ു പട്ടങ്ങൾ പറക്ക‌ുന്നിടം''']]
 
|-
 
|-
|12||||[[ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ]]||[[:file:20018-pkd-techma chundambatta-2019.pdf|'''ടെക്‌മ''']]<br>[[20018]]
+
|12||20018||[[20018|ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ]]||[[:file:20018-pkd-techma chundambatta-2019.pdf|'''ടെക്‌മ''']]
 
|-
 
|-
|13||||[[ജി.എച്.എസ്.എസ് വാടാനാംകുറുശ്ശി]]||[[:file:20019-PKD-ghss vadanamkurussi-2019.pdf|'''ദീപ്തം''']]<br>[[20019]]
+
|13||20019||[[20019|ജി.എച്.എസ്.എസ് വാടാനാംകുറുശ്ശി]]||[[:file:20019-PKD-ghss vadanamkurussi-2019.pdf|'''ദീപ്തം''']]
 
|-
 
|-
|14||||[[സെന്റ് തെരെസെ എച്ച് എസ് എസ്, ഷൊറണൂർ]]||[[:file:20021-PKD-ST THERESE HS SHORANUR -2019.pdf|'''വിസ്മയലോകം''']]<br>[[20021]]
+
|14||20021||[[20021|സെന്റ് തെരെസെ എച്ച് എസ് എസ്, ഷൊറണൂർ]]||[[:file:20021-PKD-ST THERESE HS SHORANUR -2019.pdf|'''വിസ്മയലോകം''']]
 
|-
 
|-
|15||||[[ജി വി എച്ച് എസ് എസ്, കൂനത്തറ]]||[[:file:20023-PKD-GHS KOONATHARA-പ്രതിധ്വനി-magazine part2.pdf|'''പ്രതിധ്വനി''']]<br>[[20023]]
+
|15||20023||[[20023|ജി വി എച്ച് എസ് എസ്, കൂനത്തറ]]||[[:file:20023-PKD-GHS KOONATHARA-പ്രതിധ്വനി-magazine part2.pdf|'''പ്രതിധ്വനി''']]
 
|-
 
|-
|16||||[[എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം]]||[[:file:20025-pkd-lsnghss ottapalam-2019.pdf|'''ഉണർവ്''']]<br>[[20025]]
+
|16||20025||[[20025|എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം]]||[[:file:20025-pkd-lsnghss ottapalam-2019.pdf|'''ഉണർവ്''']]
 
|-
 
|-
|17||||[[എ വി എം എച്ച് എസ്, ചുനങ്ങാട്]]||[[:file:20030-PKD-എ.വി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്.ചുനങ്ങാട്-2019.pdf|'''Its കൂൾ''']]<br>[[20030]]
+
|17||20030||[[20030|എ വി എം എച്ച് എസ്, ചുനങ്ങാട്]]||[[:file:20030-PKD-എ.വി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്.ചുനങ്ങാട്-2019.pdf|'''Its കൂൾ''']]
 
|-
 
|-
|18||||[[എ കെ എൻ എം എം എ എം എച്ച് സ്, കാട്ടുകുളം]]||[[:file:20034-pkd-hskattukulam-2019.pdf|'''aura''']]<br>[[20034]]
+
|18||20034||[[20034|എ കെ എൻ എം എം എ എം എച്ച് സ്, കാട്ടുകുളം]]||[[:file:20034-pkd-hskattukulam-2019.pdf|'''aura''']]
 
|-
 
|-
|19||||[[ജി എച്ച് എസ് എസ്, പുലാപ്പറ്റ]]||[[:file:20036-pkd-mnkmghss pulappatta-2019.pdf|'''ഉന്നം''']]<br>[[20036]]
+
|19||20036||[[20036|ജി എച്ച് എസ് എസ്, പുലാപ്പറ്റ]]||[[:file:20036-pkd-mnkmghss pulappatta-2019.pdf|'''ഉന്നം''']]
 
|-
 
|-
|20||||[[പി ടി ബി എസ് എച്ച് എസ്, അടക്കാപുത്തൂർ]]||[[:file:20037-pkd-sabari hss adakkaputhur -2019.pdf|'''കാൽപാടുകൾ''']]<br>[[20037]]
+
|20||20037||[[20037|പി ടി ബി എസ് എച്ച് എസ്, അടക്കാപുത്തൂർ]]||[[:file:20037-pkd-sabari hss adakkaputhur -2019.pdf|'''കാൽപാടുകൾ''']]
 
|-
 
|-
|21||||[[കടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം]]||[[:file:20038-pkd-hs katampazhipuram-2019.pdf|'''പൊൻതൂവൽ''']]<br>[[20038]]
+
|21||20038||[[20038|കടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം]]||[[:file:20038-pkd-hs katampazhipuram-2019.pdf|'''പൊൻതൂവൽ''']]
 
|-
 
|-
|22||||[[ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം]]||[[:file:20039-pkd.hss sreekrishnapuram-2019.pdf|'''കിളിപ്പാട്ട്''']]<br>[[20039]]
+
|22||20039||[[20039|ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം]]||[[:file:20039-pkd.hss sreekrishnapuram-2019.pdf|'''കിളിപ്പാട്ട്''']]
 
|-
 
|-
|23||||[[എഫ് എം എച്ച് എസ്, കരിങ്കല്ലത്താണി]]||[[:file:20040-pkd-fmhs karinkallathani-pkd.pdf|'''സൗവർണ''']]<br>[[20040]]
+
|23||20040||[[20040|എഫ് എം എച്ച് എസ്, കരിങ്കല്ലത്താണി]]||[[:file:20040-pkd-fmhs karinkallathani-pkd.pdf|'''സൗവർണ''']]
 
|-
 
|-
|24||||[[ജി എച്ച് എസ് വെള്ളിനേഴി]]||[[:file:20041-pkd-ghs vellinezhi-2109.pdf|'''open horizon''']]<br>[[20041]]
+
|24||20041||[[20041|ജി എച്ച് എസ് വെള്ളിനേഴി]]||[[:file:20041-pkd-ghs vellinezhi-2109.pdf|'''open horizon''']]
 
|-
 
|-
|25||||[[ടി എസ്സ് എൻ എം എച്ച് എസ്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്]]||[[:file:20042-pkd-tsnmhs kundurkunnu-2019.pdf|'''digma''']]<br>[[20042]]
+
|25||20042||[[20042|ടി എസ്സ് എൻ എം എച്ച് എസ്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്]]||[[:file:20042-pkd-tsnmhs kundurkunnu-2019.pdf|'''digma''']]
 
|-
 
|-
|26||||[[ജി എച്ച് എസ് എസ്, ചേർപ്പുളശ്ശേരി]]||[[:file:20043-pkd-HSS Cherpulassery-2019.pdf|'''ജ്യോതിർഗമയ''']]<br>[[20043]]
+
|26||20043||[[20043|ജി എച്ച് എസ് എസ്, ചേർപ്പുളശ്ശേരി]]||[[:file:20043-pkd-HSS Cherpulassery-2019.pdf|'''ജ്യോതിർഗമയ''']]
 
|-
 
|-
|27||||[[എച്ച് എസ് എസ്, ചളവറ]]||[[:file:20045-pkd-chalavara hss-2019.pdf|'''e-വർണ്ണങ്ങൾ''']]<br>[[20045]]
+
|27||20045||[[20045|എച്ച് എസ് എസ്, ചളവറ]]||[[:file:20045-pkd-chalavara hss-2019.pdf|'''e-വർണ്ണങ്ങൾ''']]
 
|-
 
|-
|28||||[[ജി എച്ച് എസ് എസ്, മാരായമംഗലം]]||[[:file:20046-pkd-ghssmarayamangalam-2019.pdf|'''rhythm''']]<br>[[20046]]
+
|28||20046||[[20046|ജി എച്ച് എസ് എസ്, മാരായമംഗലം]]||[[:file:20046-pkd-ghssmarayamangalam-2019.pdf|'''rhythm''']]
 
|-
 
|-
|29||||[[കെ.എച്ച് എസ് എസ്, തോട്ടര]]||[[:file:20048-pkd-khss thottara-2019.pdf|'''തരംഗം''']]<br>[[20048]]
+
|29||20048||[[20048|കെ.എച്ച് എസ് എസ്, തോട്ടര]]||[[:file:20048-pkd-khss thottara-2019.pdf|'''തരംഗം''']]
 
|-
 
|-
|30||||[[ജി.എച്ച്.എസ്.കൂടല്ലൂർ‍‍]]||[[:file:20062-pkd-ghs kudallur-2019.pdf|'''സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകിലേറി''']]<br>[[20062]]
+
|30||20062||[[20062|ജി.എച്ച്.എസ്.കൂടല്ലൂർ‍‍]]||[[:file:20062-pkd-ghs kudallur-2019.pdf|'''സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകിലേറി''']]
 
|-
 
|-
|31||||[[സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി]]||[[:file:21001-pkd-CGHSS-vdy-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>[[21001]]
+
|31||21001||[[21001|സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി]]||[[:file:21001-pkd-CGHSS-vdy-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]
 
|-
 
|-
|32||||[[എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പന്തലാംപാടം]]||[[:file:21002-PKD-Mary MathaHSS Panthalampadam-2019.pdf|'''തിരമാല''']]<br>[[21002]]
+
|32||21002||[[21002|എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പന്തലാംപാടം]]||[[:file:21002-PKD-Mary MathaHSS Panthalampadam-2019.pdf|'''തിരമാല''']]
 
|-
 
|-
|33||||[[സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.ആയക്കാട്]]||[[:file:21003-PKD-CAHSS AYAKKAD-2019.pdf|'''ദിശ''']]<br>[[21003]]
+
|33||21003||[[21003|സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.ആയക്കാട്]]||[[:file:21003-PKD-CAHSS AYAKKAD-2019.pdf|'''ദിശ''']]
 
|-
 
|-
|34||||[[പി.കെ.എച്ച്.എസ്സ്.മഞ്ഞപ്ര]]||[[:file:21004-pkd-PKHS Mannapra-2019.pdf|'''ഓർമ്മപെയ്ത്ത്''']]<br>[[21004]]
+
|34||21004||[[21004|പി.കെ.എച്ച്.എസ്സ്.മഞ്ഞപ്ര]]||[[:file:21004-pkd-PKHS Mannapra-2019.pdf|'''ഓർമ്മപെയ്ത്ത്''']]
 
|-
 
|-
|35||||[[എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പഴമ്പാലക്കോട്]]||[[:file:21007-PKD-SMMHSS Pazhambalakode-2019.pdf|'''കതിർ''']]<br>[[21007]]
+
|35||21007||[[21007|എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പഴമ്പാലക്കോട്]]||[[:file:21007-PKD-SMMHSS Pazhambalakode-2019.pdf|'''കതിർ''']]
 
|-
 
|-
|36||||[[കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി]]||[[:file:21008-PKD-KCPHSS-Kavasseri-2019.pdf|'''പൂരം''']]<br>[[21008]]
+
|36||21008||[[21008|കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി]]||[[:file:21008-PKD-KCPHSS-Kavasseri-2019.pdf|'''പൂരം''']]
 
|-
 
|-
|37||||[[എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ]]||[[:file:21009-PKD-ASMMHSS Alathur-2019.pdf|'''പ്യൂപ്പ''']]<br>[[21009]]
+
|37||21009||[[21009|എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ]]||[[:file:21009-PKD-ASMMHSS Alathur-2019.pdf|'''പ്യൂപ്പ''']]
 
|-
 
|-
|38||||[[ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ]]||[[:file:21012-PKD-GGHSS ALATHUR-2019.pdf|'''കണിക്കൊന്ന''']]<br>[[21012]]
+
|38||21012||[[21012|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ]]||[[:file:21012-PKD-GGHSS ALATHUR-2019.pdf|'''കണിക്കൊന്ന''']]
 
|-
 
|-
|39||||[[എം.എൻ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റിലഞ്ചേരി]]||[[:file:21022-pkd-MNKMHSS- Chittilencherry-2019.pdf|'''ചില്ലുജാലകം''']]<br>[[21022]]
+
|39||21022||[[21022|എം.എൻ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റിലഞ്ചേരി]]||[[:file:21022-pkd-MNKMHSS- Chittilencherry-2019.pdf|'''ചില്ലുജാലകം''']]
 
|-
 
|-
|40||||[[സി.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വണ്ടാഴി]]||[[:file:21023-PKD- CVMHSS Vandazhy-2019.pdf|'''പ്രഭാകിരണം''']]<br>[[21023]]
+
|40||21023||[[21023|സി.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വണ്ടാഴി]]||[[:file:21023-PKD- CVMHSS Vandazhy-2019.pdf|'''പ്രഭാകിരണം''']]
 
|-
 
|-
|41||||[[എൽ.എം.എച്ച്.എസ്. മംഗലം ഡാം]]||[[:file:21024-PKD-LMHSS Mangalamdam-2019.pdf|'''ദീപാങ്കുരം''']]<br>[[21024]]
+
|41||21024||[[21024|എൽ.എം.എച്ച്.എസ്. മംഗലം ഡാം]]||[[:file:21024-PKD-LMHSS Mangalamdam-2019.pdf|'''ദീപാങ്കുരം''']]
 
|-
 
|-
|42||||[[ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി]]||[[:file:21029-pkd-rpmhs panangattiri-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>[[21029]]
+
|42||21029||[[21029|ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി]]||[[:file:21029-pkd-rpmhs panangattiri-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]
 
|-
 
|-
|43||||[[ജി.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. തത്തമംഗലം]]||[[:file:21036-pkd-gsmvhs thathamangalammagazine.pdf|'''സ്പേസ്''']]<br>[[21036]]
+
|43||21036||[[21036|ജി.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. തത്തമംഗലം]]||[[:file:21036-pkd-gsmvhs thathamangalammagazine.pdf|'''സ്പേസ്''']]
 
|-
 
|-
|44||||[[കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വണ്ടിത്താവളം]]||[[:file:21037-pkd-KKMHSS Vandithavalam.pdf|'''പുഞ്ചിരി''']]<br>[[21037]]
+
|44||21037||[[21037|കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വണ്ടിത്താവളം]]||[[:file:21037-pkd-KKMHSS Vandithavalam.pdf|'''പുഞ്ചിരി''']]
 
|-
 
|-
|45||||[[പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പെരുമാട്ടി]]||[[:file:21038-pkd-panchayath hss perumatty.pdf|'''പെരുമ@1996''']]<br>[[21038]]
+
|45||21038||[[21038|പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പെരുമാട്ടി]]||[[:file:21038-pkd-panchayath hss perumatty.pdf|'''പെരുമ@1996''']]
 
|-
 
|-
|46||||[[ജി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ.]]||[[:file:21039-pkd-agali-E MAGAZINE.pdf|'''നിറവ്19''']]<br>[[21039]]
+
|46||21039||[[21039|ജി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ.]]||[[:file:21039-pkd-agali-E MAGAZINE.pdf|'''നിറവ്19''']]
 
|-
 
|-
|47||||[[ജി.വി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ]]||[[:file:21041-pkd-GVGHSS CHITTUR KUPPIVALA1.pdf|'''കുപ്പിവളകൾ''']]<br>[[21041]]
+
|47||21041||[[21041|ജി.വി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ]]||[[:file:21041-pkd-GVGHSS CHITTUR KUPPIVALA1.pdf|'''കുപ്പിവളകൾ''']]
 
|-
 
|-
|48||||[[പി.എസ്.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ]]||[[:file:21043-pkd-pshs chittur-samskrity.pdf|'''സംസ്ക‍ൃതി''']]<br>[[21043]]
+
|48||21043||[[21043|പി.എസ്.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ]]||[[:file:21043-pkd-pshs chittur-samskrity.pdf|'''സംസ്ക‍ൃതി''']]
 
|-
 
|-
|49||||[[എസ്.കെ.എച്ച്.എസ്. നല്ലേപ്പിള്ളി]]||[[:file:21044-pkd-skhs nalleppilli KALITHATT.pdf|'''കളിത്തട്ട്''']]<br>[[21044]]
+
|49||21044||[[21044|എസ്.കെ.എച്ച്.എസ്. നല്ലേപ്പിള്ളി]]||[[:file:21044-pkd-skhs nalleppilli KALITHATT.pdf|'''കളിത്തട്ട്''']]
 
|-
 
|-
|50||||[[സെന്റ് പോൾസ്.എച്ച്.എസ്. കൊഴിഞ്ഞാംപാറ]]||[[:file:21045-PKD-STPAULS HSS KOZHINJAMPARA CHITTUR.pdf|'''honeybees''']]<br>[[21045]]
+
|50||21045||[[21045|സെന്റ് പോൾസ്.എച്ച്.എസ്. കൊഴിഞ്ഞാംപാറ]]||[[:file:21045-PKD-STPAULS HSS KOZHINJAMPARA CHITTUR.pdf|'''honeybees''']]
 
|-
 
|-
|51||||[[ജി.എ.പി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.എലപ്പുള്ളി]]||[[:file:21049-PKD-GAPHSS ELAPPULLY.2019.pdf|'''പൂക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്''']]<br>[[21049]]
+
|51||21049||[[21049|ജി.എ.പി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.എലപ്പുള്ളി]]||[[:file:21049-PKD-GAPHSS ELAPPULLY.2019.pdf|'''പൂക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്''']]
 
|-
 
|-
|52||||[[ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കഞ്ചിക്കോട്]]||[[:file:21050-PKD-GVHSS Kanjikode.pdf|'''ഇ-താക്കോൽ''']]<br>[[21050]]
+
|52||21050||[[21050|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കഞ്ചിക്കോട്]]||[[:file:21050-PKD-GVHSS Kanjikode.pdf|'''ഇ-താക്കോൽ''']]
 
|-
 
|-
|53||||[[ജി.എം.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട്]]||[[:file:21054-pkd-gmmghss-2019.pdf|'''സ്നിഗ്ധം''']]<br>[[21054]]
+
|53||21054||[[21054|ജി.എം.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട്]]||[[:file:21054-pkd-gmmghss-2019.pdf|'''സ്നിഗ്ധം''']]
 
|-
 
|-
|54||||[[ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട്]]||[[:file:21057-pkd-bemhss-2019.pdf|'''തണൽ''']]<br>[[21057]]
+
|54||21057||[[21057|ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട്]]||[[:file:21057-pkd-bemhss-2019.pdf|'''തണൽ''']]
 
|-
 
|-
|55||||[[ജി.എച്ച.എസ്സ്.എസ്സ്. ബിഗ്ഗ് ബസാർ]]||[[:file:21059-PKD-GHSS BIGBAZAR-2019.pdf|'''Big B kites''']]<br>[[21059]]
+
|55||21059||[[21059|ജി.എച്ച.എസ്സ്.എസ്സ്. ബിഗ്ഗ് ബസാർ]]||[[:file:21059-PKD-GHSS BIGBAZAR-2019.pdf|'''Big B kites''']]
 
|-
 
|-
|56||||[[ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കുമരപുരം]]||[[:file:21063-PKD-GHSS KUMARAPURAM-2019.pdf|'''സദ്ഗമയ''']]<br>[[21063]]
+
|56||21063||[[21063|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കുമരപുരം]]||[[:file:21063-PKD-GHSS KUMARAPURAM-2019.pdf|'''സദ്ഗമയ''']]
 
|-
 
|-
|57||||[[ജി.എച്ച്.എസ്.മലമ്പുഴ]]||[[:file:21068-PKD-GVHSS MALAMPUZHA-2019.pdf|'''sapience''']]<br>[[21068]]
+
|57||21068||[[21068|ജി.എച്ച്.എസ്.മലമ്പുഴ]]||[[:file:21068-PKD-GVHSS MALAMPUZHA-2019.pdf|'''sapience''']]
 
|-
 
|-
|58||||[[ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മങ്കര]]||[[:file:21073-pkd-ghsmankara-2019.pdf.pdf|'''little kites''']]<br>[[21073]]
+
|58||21073||[[21073|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മങ്കര]]||[[:file:21073-pkd-ghsmankara-2019.pdf.pdf|'''little kites''']]
 
|-
 
|-
|59||||[[ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പത്തിരിപ്പാല]]||[[:file:21074-PKD-Velicham-Pathiripala-2019.pdf|'''വെളിച്ചം''']]<br>[[21074]]
+
|59||21074||[[21074|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പത്തിരിപ്പാല]]||[[:file:21074-PKD-Velicham-Pathiripala-2019.pdf|'''വെളിച്ചം''']]
 
|-
 
|-
|60||||[[കെ.പി.ആർ.പി.എച്ച്.എസ്. കോങ്ങാട്]]||[[:file:21076-PKD-KPRPKONGAD-2019.pdf|'''കുട്ടികളുടെ ചങ്ങാത്തം''']]<br>[[21076]]
+
|60||21076||[[21076|കെ.പി.ആർ.പി.എച്ച്.എസ്. കോങ്ങാട്]]||[[:file:21076-PKD-KPRPKONGAD-2019.pdf|'''കുട്ടികളുടെ ചങ്ങാത്തം''']]
 
|-
 
|-
|61||||[[എച്ച്.എസ്.മുണ്ടൂർ]]||[[:file:21077-pkd-hssmundur-2019.pdf|'''E Kites 2019''']]<br>[[21077]]
+
|61||21077||[[21077|എച്ച്.എസ്.മുണ്ടൂർ]]||[[:file:21077-pkd-hssmundur-2019.pdf|'''E Kites 2019''']]
 
|-
 
|-
|62||||[[ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ]]||[[:file:21079-pkd-ghsskarimba-2019.pdf|'''ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം''']]<br>[[21079]]
+
|62||21079||[[21079|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ]]||[[:file:21079-pkd-ghsskarimba-2019.pdf|'''ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം''']]
 
|-
 
|-
|63||||[[ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി]]||[[:file:21082-pkd-gvhss karakurissi-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[21082]]
+
|63||21082||[[21082|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി]]||[[:file:21082-pkd-gvhss karakurissi-2019.pdf|'''പട്ടം''']]
 
|-
 
|-
|64||||[[ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ്]]||[[:file:21083-pkd-sabari hss pallikkurupp-2019.pdf|'''waves''']]<br>[[21083]]
+
|64||21083||[[21083|ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ്]]||[[:file:21083-pkd-sabari hss pallikkurupp-2019.pdf|'''waves''']]
 
|-
 
|-
|65||||[[കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്]]||[[:file:21084-pkd-ktmhs mannarkkad-2019.pdf|'''leads''']]<br>[[21084]]
+
|65||21084||[[21084|കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്]]||[[:file:21084-pkd-ktmhs mannarkkad-2019.pdf|'''leads''']]
 
|-
 
|-
|66||||[[ഡി.എച്ച്.എസ്. നെല്ലിപ്പുഴ]]||[[:file:21085-PKD-DHS NELLIPUZHA-2019.pdf|'''stylus''']]<br>[[21085]]
+
|66||21085||[[21085|ഡി.എച്ച്.എസ്. നെല്ലിപ്പുഴ]]||[[:file:21085-PKD-DHS NELLIPUZHA-2019.pdf|'''stylus''']]
 
|-
 
|-
|67||||[[സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സി.എച്ച്.എസ്. കൂക്കംപാളയം]]||[[:file:21086-pkd-SPCHS Kookkampalayam-2019.pdf|'''നിറക്കാഴ്ചകൾ''']]<br>[[21086]]
+
|67||21086||[[21086|സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സി.എച്ച്.എസ്. കൂക്കംപാളയം]]||[[:file:21086-pkd-SPCHS Kookkampalayam-2019.pdf|'''നിറക്കാഴ്ചകൾ''']]
 
|-
 
|-
|68||||[[ജെല്ലിപ്പാറ മൗണ്ട് കാർമൽ എച്ച്. എസ്. മാമണ്ണ]]||[[:file:21088-PKDmount carmal hss jellipara-2019.pdf|'''നവദീപ്തി''']]<br>[[21088]]
+
|68||21088||[[21088|ജെല്ലിപ്പാറ മൗണ്ട് കാർമൽ എച്ച്. എസ്. മാമണ്ണ]]||[[:file:21088-PKDmount carmal hss jellipara-2019.pdf|'''നവദീപ്തി''']]
 
|-
 
|-
|69||||[[ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അഗളി]]||[[:file:21089-pkd-ghs agali.pdf|'''electra@19''']]<br>[[21089]]
+
|69||21089||[[21089|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അഗളി]]||[[:file:21089-pkd-ghs agali.pdf|'''electra@19''']]
 
|-
 
|-
|70||||[[ആരോഗ്യമാത എച്ച്.എസ്. കോട്ടത്തറ]]||[[:file:21091-pkd-Arogya Matha HS Kottathara-2019.pdf|'''ജാലകം''']]<br>[[21091]]
+
|70||21091||[[21091|ആരോഗ്യമാത എച്ച്.എസ്. കോട്ടത്തറ]]||[[:file:21091-pkd-Arogya Matha HS Kottathara-2019.pdf|'''ജാലകം''']]
 
|-
 
|-
|71||||[[കല്ലടി എച്ച.എച്ച്.എസ്. കുമരംപുത്തൂർ]]||[[:file:21093-pkd-kalladi hs kumaramputhhor-2019.pdf|'''സചിന്തനം''']]<br>[[21093]]
+
|71||21093||[[21093|കല്ലടി എച്ച.എച്ച്.എസ്. കുമരംപുത്തൂർ]]||[[:file:21093-pkd-kalladi hs kumaramputhhor-2019.pdf|'''സചിന്തനം''']]
 
|-
 
|-
|72||||[[കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം]]||[[:file:21094-pkd-KAHS Kottopadam-2019.pdf|'''പറന്നുയരാൻ''']]<br>[[21094]]
+
|72||21094||[[21094|കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം]]||[[:file:21094-pkd-KAHS Kottopadam-2019.pdf|'''പറന്നുയരാൻ''']]
 
|-
 
|-
|73||||[[ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അലനല്ലൂർ]]||[[:file:21095-pkd-GhsAlanallur-2019.pdf|'''ഉയിർപ്പ്''']]<br>[[21095]]
+
|73||21095||[[21095|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അലനല്ലൂർ]]||[[:file:21095-pkd-GhsAlanallur-2019.pdf|'''ഉയിർപ്പ്''']]
 
|-
 
|-
|74||||[[ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര]]||[[:file:21096-pkd-paravakal-2019.pdf|'''പറവകൾ''']]<br>[[21096]]
+
|74||21096||[[21096|ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര]]||[[:file:21096-pkd-paravakal-2019.pdf|'''പറവകൾ''']]
 
|-
 
|-
|75||||[[ജി.എച്ച്.എസ്. പട്ടഞ്ചേരി]]||[[:file:21098-pkd-ghs pattanchery.pdf|'''സോപാനം''']]<br>[[21098]]
+
|75||21098||[[21098|ജി.എച്ച്.എസ്. പട്ടഞ്ചേരി]]||[[:file:21098-pkd-ghs pattanchery.pdf|'''സോപാനം''']]
 
|-
 
|-
|76||||[[ഗവ.ട്രൈബൽ എച്ച്.എസ്. ഷോളയൂർ‍]]||[[:file:21103-pkd-gths sholayur magazine 2019.pdf|'''RILL''']]<br>[[21103]]
+
|76||21103||[[21103|ഗവ.ട്രൈബൽ എച്ച്.എസ്. ഷോളയൂർ‍]]||[[:file:21103-pkd-gths sholayur magazine 2019.pdf|'''RILL''']]
 
|-
 
|-
|77||||[[എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്.]]||[[:file:21104-pkd-meshssmkd-2019.pdf|'''പ്രൊബിറ്റാറ്റിസ്''']]<br>[[21104]]
+
|77||21104||[[21104|എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്.]]||[[:file:21104-pkd-meshssmkd-2019.pdf|'''പ്രൊബിറ്റാറ്റിസ്''']]
 
|-
 
|-
|78||||[[പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.പൊൽപുള്ളി]]||[[:file:21107-PKD-Panchayath HS Polpully.pdf|'''FLYING KITES ''']]<br>[[21107]]
+
|78||21107||[[21107|പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.പൊൽപുള്ളി]]||[[:file:21107-PKD-Panchayath HS Polpully.pdf|'''FLYING KITES ''']]
 
|-
 
|-
|79||||[[ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തെൻകര]]||[[:file:21123-PKD-GHS Thenkara-2019.pdf|'''സ്‌മാർട്ട്''']]<br>[[21123]]
+
|79||21123||[[21123|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തെൻകര]]||[[:file:21123-PKD-GHS Thenkara-2019.pdf|'''സ്‌മാർട്ട്''']]
 
|-
 
|-
|80||||[[ജി.എച്ച്.എസ്.വെണ്ണക്കര]]||[[:file:21124-PKD-GHS VENNAKKARA-2019.pdf|'''നിർഝരി''']]<br>[[21124]]
+
|80||21124||[[21124|ജി.എച്ച്.എസ്.വെണ്ണക്കര]]||[[:file:21124-PKD-GHS VENNAKKARA-2019.pdf|'''നിർഝരി''']]
 
|-
 
|-
|81||||[[ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കല്ലിങ്കൽപാടം]]||[[:file:21125-PKD-GHSS KALLINKALPADAM-2019.pdf|'''പെരുമഴക്കാലം''']]<br>[[21125]]
+
|81||21125||[[21125|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കല്ലിങ്കൽപാടം]]||[[:file:21125-PKD-GHSS KALLINKALPADAM-2019.pdf|'''പെരുമഴക്കാലം''']]
 
|-
 
|-
|82||||[[ജി.എച്ച്.എസ്സ്.മുടപ്പല്ലൂർ]]||[[:file:21126-pkd-ghsmudappauur-2019 resized.pdf|'''ഉറവ''']]<br>[[21126]]
+
|82||21126||[[21126|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.മുടപ്പല്ലൂർ]]||[[:file:21126-pkd-ghsmudappauur-2019 resized.pdf|'''ഉറവ''']]
 
|-
 
|-
|83||||[[ജി.എച്ച്.എസ്സ്.നന്നിയോട്]]||[[:file:21131-pkd-ghs nanniyod.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>[[21131]]
+
|83||21131||[[21131|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.നന്നിയോട്]]||[[:file:21131-pkd-ghs nanniyod.pdf|'''മഴവില്ല്''']]
 
|-
 
|-
|84||||[[ജി.എച്ച്.എസ്.ഉമ്മിണി]]||[[:file:21135-pkd-GHS Ummini-2019.pdf|'''ചിലങ്കയിൽ ഞങ്ങൾ തീർത്തത്''']]<br>[[21135]]
+
|84||21135||[[21135|ജി.എച്ച്.എസ്.ഉമ്മിണി]]||[[:file:21135-pkd-GHS Ummini-2019.pdf|'''ചിലങ്കയിൽ ഞങ്ങൾ തീർത്തത്''']]
 
|-
 
|-
|85||||[[വി ഐ എം എചു് എസ് പല്ലശ്ശെന]]||[[:file:21021-PKD-KAVYAMUGULANGAL-2019.pdf|'''കാവ്യമുകുളങ്ങൾ''']]<br>[[21021]]
+
|85||21021||[[21021|വി ഐ എം എചു് എസ് പല്ലശ്ശെന]]||[[:file:21021-PKD-KAVYAMUGULANGAL-2019.pdf|'''കാവ്യമുകുളങ്ങൾ''']]
 
|-
 
|-
|86||||[[എച്ച് എസ് അനങ്ങനടി]]||[[:file:20047-pkd-ahs-2019.pdf|'''digital magazine''']]<br>[[20047]]
+
|86||20047||[[20047|എച്ച് എസ് അനങ്ങനടി]]||[[:file:20047-pkd-ahs-2019.pdf|'''digital magazine''']]
 
|-
 
|-
|87||||[[ജി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ്, ഒറ്റപ്പാലം]]||[[:file:20035-pkd-manayola-2019.pdf|'''മനയോല''']]<br>[[20035]]
+
|87||20035||[[20035|ജി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ്, ഒറ്റപ്പാലം]]||[[:file:20035-pkd-manayola-2019.pdf|'''മനയോല''']]
 
|-
 
|-
|88||||[[ജി.ജെ.എച്.എസ്.എസ്. നടുവട്ടം]]||[[:file:20013-pkd-GJHSS Naduvattam-2019.pdf|'''buds''']]<br>[[20013]]
+
|88||20013||[[20013|ജി.ജെ.എച്.എസ്.എസ്. നടുവട്ടം]]||[[:file:20013-pkd-GJHSS Naduvattam-2019.pdf|'''buds''']]
 
|-
 
|-
|89||||[[ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി]]||[[:file:21017-PKD-GHSS Peringottukurissi-2019.pdf|'''വെെഖരി''']]<br>[[21017]]
+
|89||21017||[[21017|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി]]||[[:file:21017-PKD-GHSS Peringottukurissi-2019.pdf|'''വെെഖരി''']]
 
|-
 
|-
|90||||[[ടി ആർ കെ എച്ച് എസ് എസ്, വാണിയംകുളം]]||[[:file:20024-pkd-trkhss vaniyamkulam-2019.pdf|'''മഴവില്ല് തേടിയ പട്ടങ്ങൾ കണ്ടത്''']]<br>[[20024]]
+
|90||20024||[[20024|ടി ആർ കെ എച്ച് എസ് എസ്, വാണിയംകുളം]]||[[:file:20024-pkd-trkhss vaniyamkulam-2019.pdf|'''മഴവില്ല് തേടിയ പട്ടങ്ങൾ കണ്ടത്''']]
 
|-
 
|-
|91||||[[പി.എച്.എസ്.പള്ളിപ്പുറം]]||[[:file:20012 PKD PHSS Pallippuram ചിറകുകൾ 2019.pdf|'''ചിറക‌ുകൾ''']]<br>[[20012]]
+
|91||20012||[[20012|പി.എച്.എസ്.പള്ളിപ്പുറം]]||[[:file:20012 PKD PHSS Pallippuram ചിറകുകൾ 2019.pdf|'''ചിറക‌ുകൾ''']]
 
|-
 
|-
|92||||[[പി.ടി. എം. വൈ.എച്.എസ്.എടപ്പലം]]||[[:file:20014-PKD-PTMYHSS Edappalam-2019.pdf|'''മൊഴി''']]<br>[[20014]]
+
|92||20014||[[20014|പി.ടി. എം. വൈ.എച്.എസ്.എടപ്പലം]]||[[:file:20014-PKD-PTMYHSS Edappalam-2019.pdf|'''മൊഴി''']]
 
|-
 
|-
|93||||[[പി.എച്ച്.എസ്സ്. പറളി]]||[[:file:21069-pkd-phsparli-2019.pdf|'''വെെഖരി''']]<br>[[21069]]
+
|93||21069||[[21069|പി.എച്ച്.എസ്സ്. പറളി]]||[[:file:21069-pkd-phsparli-2019.pdf|'''വെെഖരി''']]
 
|-
 
|-
|94||||[[എൻ എസ് എസ് കെ പി ടി വി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം]]||[[:file:20027-pkd-nsskpt-2019.pdf|'''ഹരിശ്രീ''']]<br>[[20027]]
+
|94||20027||[[20027|എൻ എസ് എസ് കെ പി ടി വി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം]]||[[:file:20027-pkd-nsskpt-2019.pdf|'''ഹരിശ്രീ''']]
 
|-
 
|-
|95||||[[ജി.വി.എച്.എസ്.എസ് കൊപ്പം]]||[[:file:20015-PKD-gvhsskoppam-2019.pdf|'''ഫ്ലാഷ് 2019''']]<br>[[20015]]
+
|95||20015||[[20015|ജി.വി.എച്.എസ്.എസ് കൊപ്പം]]||[[:file:20015-PKD-gvhsskoppam-2019.pdf|'''ഫ്ലാഷ് 2019''']]
 
|-
 
|-
|96||||[[ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ]]||[[:file:21915-PKD-ghs bemmanur-2019.pdf|'''നാദേയ''']]<br>[[21915]]
+
|96||21915||[[21915|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ]]||[[:file:21915-PKD-ghs bemmanur-2019.pdf|'''നാദേയ''']]
 
|-
 
|-
|97||||[[സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം]]||[[:file:21013-PKD-CAHSS-COYALMANNAM-2019.pdf|'''ചിമിഴ്''']]<br>[[21013]]
+
|97||21013||[[21013|സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം]]||[[:file:21013-PKD-CAHSS-COYALMANNAM-2019.pdf|'''ചിമിഴ്''']]
 
|-
 
|-
|98||||[[ജി.എച്ച്.എസ്സ്.തോലന്നൂർ]]||[[:file:21015-pkd- ghss tholanur-2019.pdf|'''ഇ-മുകുളങ്ങൾ''']]<br>[[21015]]
+
|98||21015||[[21015|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.തോലന്നൂർ]]||[[:file:21015-pkd- ghss tholanur-2019.pdf|'''ഇ-മുകുളങ്ങൾ''']]
 
|-
 
|-
|99||||[[ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോട്ടായി]]||[[:file:21016-pkd-GHSS KOTTAYI-2019.pdf|'''പട്ടം പോലെ..''']]<br>[[21016]]
+
|99||21016||[[21016|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോട്ടായി]]||[[:file:21016-pkd-GHSS KOTTAYI-2019.pdf|'''പട്ടം പോലെ..''']]
 
|-
 
|-
|100||||[[സി.എഫ്.ഡി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മാത്തൂർ]]||[[:file:21062-PKD-CFDHSS MATHUR-2019.pdf|'''കിരണം''']]<br>[[21062]]
+
|100||21062||[[21062|സി.എഫ്.ഡി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മാത്തൂർ]]||[[:file:21062-PKD-CFDHSS MATHUR-2019.pdf|'''കിരണം''']]
 
|-
 
|-
|101||||[[ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കൊടുവായൂർ]]||[[:file:21019-pkd-ghs koduvayur-2019.pdf|'''littlekites''']]<br>[[21019]]
+
|101||21019||[[21019|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കൊടുവായൂർ]]||[[:file:21019-pkd-ghs koduvayur-2019.pdf|'''littlekites''']]
 
|-
 
|-
|102||||[[ബി.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊല്ലങ്കോട്.]]||[[:file:21030-PKD-DARPANAM BSSHS KOLLENGODE -2019.pdf|'''ദർപ്പണം''']]<br>[[21030]]
+
|102||21030||[[21030|ബി.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊല്ലങ്കോട്.]]||[[:file:21030-PKD-DARPANAM BSSHS KOLLENGODE -2019.pdf|'''ദർപ്പണം''']]
 
|-
 
|-
|103||||[[ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മുതലമട]]||[[:file:21032-PKD-G H S S Muthalamada-2019.pdf|'''യാനം''']]<br>[[21032]]
+
|103||21032||[[21032|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മുതലമട]]||[[:file:21032-PKD-G H S S Muthalamada-2019.pdf|'''യാനം''']]
 
|-
 
|-
|104||||[[ജി.എസ്.ബി.എസ്.അകലൂർ‍‍‍]]||[[:file:20067-PKD-Navajyoti GHS AKALUR-2019.pdf|'''നവജ്യോതി''']]<br>[[20067]]
+
|104||20067||[[20067|ജി.എസ്.ബി.എസ്.അകലൂർ‍‍‍]]||[[:file:20067-PKD-Navajyoti GHS AKALUR-2019.pdf|'''നവജ്യോതി''']]
 
|-
 
|-
|105||||[[ജി.എച്ച്.എസ്. തിരുവഴിയാട്]]||[[:file:21130-PKD-GHS THIRUVAZHIYAD-2019.pdf|'''e magazine''']]<br>[[21130]]
+
|105||21130||[[21130|ജി.എച്ച്.എസ്. തിരുവഴിയാട്]]||[[:file:21130-PKD-GHS THIRUVAZHIYAD-2019.pdf|'''e magazine''']]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
വരി 221: വരി 221:
 
<!--#തിരിച്ചുവിടുക [[വർഗ്ഗം:പാലക്കാട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019]]-->
 
<!--#തിരിച്ചുവിടുക [[വർഗ്ഗം:പാലക്കാട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019]]-->
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed-hover" heights="180">
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed-hover" heights="180">
file:20001-dm.png|[[:file:20001-pkd-ghss chalissery-2019.pdf|'''ഈ വിരൽ''']]<br>[[20001|ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാലിശ്ശേരി]]
+
file:20001-dm.png|[[:file:20001-pkd-ghss chalissery-2019.pdf|'''ഈ വിരൽ''']]<br>----<br>[[20001|ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാലിശ്ശേരി]]
file:20002-dm.png|[[:file:20002 PKD നിലാചിരി-2019.pdf|'''നിലാച്ചിരി''']]<br>[[20002|ജി.എച്.എസ്.എസ് വട്ടേനാട്]]
+
file:20002-dm.png|[[:file:20002 PKD നിലാചിരി-2019.pdf|'''നിലാച്ചിരി''']]<br>----<br>[[20002|ജി.എച്.എസ്.എസ് വട്ടേനാട്]]
file:20003-dm.png|[[:file:20003-pkd-ghsskmr-2019.pdf|'''പറന്നുയരാൻ''']]<br>[[20003|ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ]]
+
file:20003-dm.png|[[:file:20003-pkd-ghsskmr-2019.pdf|'''പറന്നുയരാൻ''']]<br>----<br>[[20003|ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ]]
file:20004-dm.png|[[:file:20004-pkd-gghss kalladathur-2019.pdf|'''അക്ഷരം''']]<br>[[20004|ജി.ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ]]
+
file:20004-dm.png|[[:file:20004-pkd-gghss kalladathur-2019.pdf|'''അക്ഷരം''']]<br>----<br>[[20004|ജി.ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ]]
file:20005-dm.png|[[:file:20005-pkd-ghss anakkara-2019.pdf|'''KITES OF KNOWLEDGE''']]<br>[[20005|ജി.എച്.എസ്.ആനക്കര]]
+
file:20005-dm.png|[[:file:20005-pkd-ghss anakkara-2019.pdf|'''KITES OF KNOWLEDGE''']]<br>----<br>[[20005|ജി.എച്.എസ്.ആനക്കര]]
file:20006-dm.png|[[:file:20006-pkd-dkbmmhss thrithala-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>[[20006|എച്.എസ്.തൃത്താല]]
+
file:20006-dm.png|[[:file:20006-pkd-dkbmmhss thrithala-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>----<br>[[20006|എച്.എസ്.തൃത്താല]]
file:20007-dm.png|[[:file:20007-pkd-ghssmezhathur-2019.pdf|'''വർണ്ണങ്ങൾ''']]<br>[[20007|ജി.എച്.എസ്.എസ്.മേഴത്തൂർ]]
+
file:20007-dm.png|[[:file:20007-pkd-ghssmezhathur-2019.pdf|'''വർണ്ണങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[20007|ജി.എച്.എസ്.എസ്.മേഴത്തൂർ]]
file:20008-dm.png|[[:file:20008-pkd-hs peringod-2019.pdf|'''Petrichor''']]<br>[[20008|എച്.എസ്.പെരിങ്ങോട്]]
+
file:20008-dm.png|[[:file:20008-pkd-hs peringod-2019.pdf|'''Petrichor''']]<br>----<br>[[20008|എച്.എസ്.പെരിങ്ങോട്]]
file:20009-dm.png|[[:file:20009-pkd- GHSS Chathannur-2019.pdf|'''നിറവ്''']]<br>[[20009|ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂർ]]
+
file:20009-dm.png|[[:file:20009-pkd- GHSS Chathannur-2019.pdf|'''നിറവ്''']]<br>----<br>[[20009|ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂർ]]
file:20011-dm.png|[[:file:20011-pkd-ghss kodumunda-2019.pdf|'''സമന്വയ''']]<br>[[20011|ജി.എച്.എസ്.കൊടുമുണ്ട]]
+
file:20011-dm.png|[[:file:20011-pkd-ghss kodumunda-2019.pdf|'''സമന്വയ''']]<br>----<br>[[20011|ജി.എച്.എസ്.കൊടുമുണ്ട]]
file:20016-dm.png|[[:file:20016-PKD-GHSS Pattambi-2019.pdf|'''കൊച്ച‌ു പട്ടങ്ങൾ പറക്ക‌ുന്നിടം''']]<br>[[20016|ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി]]
+
file:20016-dm.png|[[:file:20016-PKD-GHSS Pattambi-2019.pdf|'''കൊച്ച‌ു പട്ടങ്ങൾ പറക്ക‌ുന്നിടം''']]<br>----<br>[[20016|ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി]]
file:20018-dm.png|[[:file:20018-pkd-techma chundambatta-2019.pdf|'''ടെക്‌മ''']]<br>[[20018|ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ]]
+
file:20018-dm.png|[[:file:20018-pkd-techma chundambatta-2019.pdf|'''ടെക്‌മ''']]<br>----<br>[[20018|ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ]]
file:20019-dm.png|[[:file:20019-PKD-ghss vadanamkurussi-2019.pdf|'''ദീപ്തം''']]<br>[[20019|ജി.എച്.എസ്.എസ് വാടാനാംകുറുശ്ശി]]
+
file:20019-dm.png|[[:file:20019-PKD-ghss vadanamkurussi-2019.pdf|'''ദീപ്തം''']]<br>----<br>[[20019|ജി.എച്.എസ്.എസ് വാടാനാംകുറുശ്ശി]]
file:20021-dm.png|[[:file:20021-PKD-ST THERESE HS SHORANUR -2019.pdf|'''വിസ്മയലോകം''']]<br>[[20021|സെന്റ് തെരെസെ എച്ച് എസ് എസ്, ഷൊറണൂർ]]
+
file:20021-dm.png|[[:file:20021-PKD-ST THERESE HS SHORANUR -2019.pdf|'''വിസ്മയലോകം''']]<br>----<br>[[20021|സെന്റ് തെരെസെ എച്ച് എസ് എസ്, ഷൊറണൂർ]]
file:20023-dm.png|[[:file:20023-PKD-GHS KOONATHARA-പ്രതിധ്വനി-magazine part2.pdf|'''പ്രതിധ്വനി''']]<br>[[20023|ജി വി എച്ച് എസ് എസ്, കൂനത്തറ]]
+
file:20023-dm.png|[[:file:20023-PKD-GHS KOONATHARA-പ്രതിധ്വനി-magazine part2.pdf|'''പ്രതിധ്വനി''']]<br>----<br>[[20023|ജി വി എച്ച് എസ് എസ്, കൂനത്തറ]]
file:20025-dm.png|[[:file:20025-pkd-lsnghss ottapalam-2019.pdf|'''ഉണർവ്''']]<br>[[20025|എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം]]
+
file:20025-dm.png|[[:file:20025-pkd-lsnghss ottapalam-2019.pdf|'''ഉണർവ്''']]<br>----<br>[[20025|എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം]]
file:20030-dm.png|[[:file:20030-PKD-എ.വി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്.ചുനങ്ങാട്-2019.pdf|'''Its കൂൾ''']]<br>[[20030|എ വി എം എച്ച് എസ്, ചുനങ്ങാട്]]
+
file:20030-dm.png|[[:file:20030-PKD-എ.വി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്.ചുനങ്ങാട്-2019.pdf|'''Its കൂൾ''']]<br>----<br>[[20030|എ വി എം എച്ച് എസ്, ചുനങ്ങാട്]]
file:20034-dm.png|[[:file:20034-pkd-hskattukulam-2019.pdf|'''aura''']]<br>[[20034|എ കെ എൻ എം എം എ എം എച്ച് സ്, കാട്ടുകുളം]]
+
file:20034-dm.png|[[:file:20034-pkd-hskattukulam-2019.pdf|'''aura''']]<br>----<br>[[20034|എ കെ എൻ എം എം എ എം എച്ച് സ്, കാട്ടുകുളം]]
file:20036-dm.png|[[:file:20036-pkd-mnkmghss pulappatta-2019.pdf|'''ഉന്നം''']]<br>[[20036|ജി എച്ച് എസ് എസ്, പുലാപ്പറ്റ]]
+
file:20036-dm.png|[[:file:20036-pkd-mnkmghss pulappatta-2019.pdf|'''ഉന്നം''']]<br>----<br>[[20036|ജി എച്ച് എസ് എസ്, പുലാപ്പറ്റ]]
file:20037-dm.png|[[:file:20037-pkd-sabari hss adakkaputhur -2019.pdf|'''കാൽപാടുകൾ''']]<br>[[20037|പി ടി ബി എസ് എച്ച് എസ്, അടക്കാപുത്തൂർ]]
+
file:20037-dm.png|[[:file:20037-pkd-sabari hss adakkaputhur -2019.pdf|'''കാൽപാടുകൾ''']]<br>----<br>[[20037|പി ടി ബി എസ് എച്ച് എസ്, അടക്കാപുത്തൂർ]]
file:20038-dm.png|[[:file:20038-pkd-hs katampazhipuram-2019.pdf|'''പൊൻതൂവൽ''']]<br>[[20038|കടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം]]
+
file:20038-dm.png|[[:file:20038-pkd-hs katampazhipuram-2019.pdf|'''പൊൻതൂവൽ''']]<br>----<br>[[20038|കടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം]]
file:20039-dm.png|[[:file:20039-pkd.hss sreekrishnapuram-2019.pdf|'''കിളിപ്പാട്ട്''']]<br>[[20039|ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം]]
+
file:20039-dm.png|[[:file:20039-pkd.hss sreekrishnapuram-2019.pdf|'''കിളിപ്പാട്ട്''']]<br>----<br>[[20039|ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം]]
file:20040-dm.png|[[:file:20040-pkd-fmhs karinkallathani-pkd.pdf|'''സൗവർണ''']]<br>[[20040|എഫ് എം എച്ച് എസ്, കരിങ്കല്ലത്താണി]]
+
file:20040-dm.png|[[:file:20040-pkd-fmhs karinkallathani-pkd.pdf|'''സൗവർണ''']]<br>----<br>[[20040|എഫ് എം എച്ച് എസ്, കരിങ്കല്ലത്താണി]]
file:20041-dm.png|[[:file:20041-pkd-ghs vellinezhi-2109.pdf|'''open horizon''']]<br>[[20041|ജി എച്ച് എസ് വെള്ളിനേഴി]]
+
file:20041-dm.png|[[:file:20041-pkd-ghs vellinezhi-2109.pdf|'''open horizon''']]<br>----<br>[[20041|ജി എച്ച് എസ് വെള്ളിനേഴി]]
file:20042-dm.png|[[:file:20042-pkd-tsnmhs kundurkunnu-2019.pdf|'''digma''']]<br>[[20042|ടി എസ്സ് എൻ എം എച്ച് എസ്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്]]
+
file:20042-dm.png|[[:file:20042-pkd-tsnmhs kundurkunnu-2019.pdf|'''digma''']]<br>----<br>[[20042|ടി എസ്സ് എൻ എം എച്ച് എസ്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്]]
file:20043-dm.png|[[:file:20043-pkd-HSS Cherpulassery-2019.pdf|'''ജ്യോതിർഗമയ''']]<br>[[20043|ജി എച്ച് എസ് എസ്, ചേർപ്പുളശ്ശേരി]]
+
file:20043-dm.png|[[:file:20043-pkd-HSS Cherpulassery-2019.pdf|'''ജ്യോതിർഗമയ''']]<br>----<br>[[20043|ജി എച്ച് എസ് എസ്, ചേർപ്പുളശ്ശേരി]]
file:20045-dm.png|[[:file:20045-pkd-chalavara hss-2019.pdf|'''e-വർണ്ണങ്ങൾ''']]<br>[[20045|എച്ച് എസ് എസ്, ചളവറ]]
+
file:20045-dm.png|[[:file:20045-pkd-chalavara hss-2019.pdf|'''e-വർണ്ണങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[20045|എച്ച് എസ് എസ്, ചളവറ]]
file:20046-dm.png|[[:file:20046-pkd-ghssmarayamangalam-2019.pdf|'''rhythm''']]<br>[[20046|ജി എച്ച് എസ് എസ്, മാരായമംഗലം]]
+
file:20046-dm.png|[[:file:20046-pkd-ghssmarayamangalam-2019.pdf|'''rhythm''']]<br>----<br>[[20046|ജി എച്ച് എസ് എസ്, മാരായമംഗലം]]
file:20048-dm.png|[[:file:20048-pkd-khss thottara-2019.pdf|'''തരംഗം''']]<br>[[20048|കെ.എച്ച് എസ് എസ്, തോട്ടര]]
+
file:20048-dm.png|[[:file:20048-pkd-khss thottara-2019.pdf|'''തരംഗം''']]<br>----<br>[[20048|കെ.എച്ച് എസ് എസ്, തോട്ടര]]
file:20062-dm.png|[[:file:20062-pkd-ghs kudallur-2019.pdf|'''സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകിലേറി''']]<br>[[20062|ജി.എച്ച്.എസ്.കൂടല്ലൂർ‍‍]]
+
file:20062-dm.png|[[:file:20062-pkd-ghs kudallur-2019.pdf|'''സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകിലേറി''']]<br>----<br>[[20062|ജി.എച്ച്.എസ്.കൂടല്ലൂർ‍‍]]
file:21001-dm.png|[[:file:21001-pkd-CGHSS-vdy-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>[[21001|സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി]]
+
file:21001-dm.png|[[:file:21001-pkd-CGHSS-vdy-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>----<br>[[21001|സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി]]
file:21002-dm.png|[[:file:21002-PKD-Mary MathaHSS Panthalampadam-2019.pdf|'''തിരമാല''']]<br>[[21002|എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പന്തലാംപാടം]]
+
file:21002-dm.png|[[:file:21002-PKD-Mary MathaHSS Panthalampadam-2019.pdf|'''തിരമാല''']]<br>----<br>[[21002|എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പന്തലാംപാടം]]
file:21003-dm.png|[[:file:21003-PKD-CAHSS AYAKKAD-2019.pdf|'''ദിശ''']]<br>[[21003|സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.ആയക്കാട്]]
+
file:21003-dm.png|[[:file:21003-PKD-CAHSS AYAKKAD-2019.pdf|'''ദിശ''']]<br>----<br>[[21003|സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.ആയക്കാട്]]
file:21004-dm.png|[[:file:21004-pkd-PKHS Mannapra-2019.pdf|'''ഓർമ്മപെയ്ത്ത്''']]<br>[[21004|പി.കെ.എച്ച്.എസ്സ്.മഞ്ഞപ്ര]]
+
file:21004-dm.png|[[:file:21004-pkd-PKHS Mannapra-2019.pdf|'''ഓർമ്മപെയ്ത്ത്''']]<br>----<br>[[21004|പി.കെ.എച്ച്.എസ്സ്.മഞ്ഞപ്ര]]
file:21007-dm.png|[[:file:21007-PKD-SMMHSS Pazhambalakode-2019.pdf|'''കതിർ''']]<br>[[21007|എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പഴമ്പാലക്കോട്]]
+
file:21007-dm.png|[[:file:21007-PKD-SMMHSS Pazhambalakode-2019.pdf|'''കതിർ''']]<br>----<br>[[21007|എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പഴമ്പാലക്കോട്]]
file:21008-dm.png|[[:file:21008-PKD-KCPHSS-Kavasseri-2019.pdf|'''പൂരം''']]<br>[[21008|കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി]]
+
file:21008-dm.png|[[:file:21008-PKD-KCPHSS-Kavasseri-2019.pdf|'''പൂരം''']]<br>----<br>[[21008|കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി]]
file:21009-dm.png|[[:file:21009-PKD-ASMMHSS Alathur-2019.pdf|'''പ്യൂപ്പ''']]<br>[[21009|എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ]]
+
file:21009-dm.png|[[:file:21009-PKD-ASMMHSS Alathur-2019.pdf|'''പ്യൂപ്പ''']]<br>----<br>[[21009|എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ]]
file:21012-dm.png|[[:file:21012-PKD-GGHSS ALATHUR-2019.pdf|'''കണിക്കൊന്ന''']]<br>[[21012|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ]]
+
file:21012-dm.png|[[:file:21012-PKD-GGHSS ALATHUR-2019.pdf|'''കണിക്കൊന്ന''']]<br>----<br>[[21012|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ]]
file:21022-dm.png|[[:file:21022-pkd-MNKMHSS- Chittilencherry-2019.pdf|'''ചില്ലുജാലകം''']]<br>[[21022|എം.എൻ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റിലഞ്ചേരി]]
+
file:21022-dm.png|[[:file:21022-pkd-MNKMHSS- Chittilencherry-2019.pdf|'''ചില്ലുജാലകം''']]<br>----<br>[[21022|എം.എൻ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റിലഞ്ചേരി]]
file:21023-dm.png|[[:file:21023-PKD- CVMHSS Vandazhy-2019.pdf|'''പ്രഭാകിരണം''']]<br>[[21023|സി.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വണ്ടാഴി]]
+
file:21023-dm.png|[[:file:21023-PKD- CVMHSS Vandazhy-2019.pdf|'''പ്രഭാകിരണം''']]<br>----<br>[[21023|സി.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വണ്ടാഴി]]
file:21024-dm.png|[[:file:21024-PKD-LMHSS Mangalamdam-2019.pdf|'''ദീപാങ്കുരം''']]<br>[[21024|എൽ.എം.എച്ച്.എസ്. മംഗലം ഡാം]]
+
file:21024-dm.png|[[:file:21024-PKD-LMHSS Mangalamdam-2019.pdf|'''ദീപാങ്കുരം''']]<br>----<br>[[21024|എൽ.എം.എച്ച്.എസ്. മംഗലം ഡാം]]
file:21029-dm.png|[[:file:21029-pkd-rpmhs panangattiri-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>[[21029|ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി]]
+
file:21029-dm.png|[[:file:21029-pkd-rpmhs panangattiri-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>----<br>[[21029|ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി]]
file:21036-dm.png|[[:file:21036-pkd-gsmvhs thathamangalammagazine.pdf|'''സ്പേസ്''']]<br>[[21036|ജി.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. തത്തമംഗലം]]
+
file:21036-dm.png|[[:file:21036-pkd-gsmvhs thathamangalammagazine.pdf|'''സ്പേസ്''']]<br>----<br>[[21036|ജി.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. തത്തമംഗലം]]
file:21037-dm.png|[[:file:21037-pkd-KKMHSS Vandithavalam.pdf|'''പുഞ്ചിരി''']]<br>[[21037|കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വണ്ടിത്താവളം]]
+
file:21037-dm.png|[[:file:21037-pkd-KKMHSS Vandithavalam.pdf|'''പുഞ്ചിരി''']]<br>----<br>[[21037|കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വണ്ടിത്താവളം]]
file:21038-dm.png|[[:file:21038-pkd-panchayath hss perumatty.pdf|'''പെരുമ@1996''']]<br>[[21038|പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പെരുമാട്ടി]]
+
file:21038-dm.png|[[:file:21038-pkd-panchayath hss perumatty.pdf|'''പെരുമ@1996''']]<br>----<br>[[21038|പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പെരുമാട്ടി]]
file:21039-dm.png|[[:file:21039-pkd-agali-E MAGAZINE.pdf|'''നിറവ്19''']]<br>[[21039|ജി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ.]]
+
file:21039-dm.png|[[:file:21039-pkd-agali-E MAGAZINE.pdf|'''നിറവ്19''']]<br>----<br>[[21039|ജി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ.]]
file:21041-dm.png|[[:file:21041-pkd-GVGHSS CHITTUR KUPPIVALA1.pdf|'''കുപ്പിവളകൾ''']]<br>[[21041|ജി.വി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ]]
+
file:21041-dm.png|[[:file:21041-pkd-GVGHSS CHITTUR KUPPIVALA1.pdf|'''കുപ്പിവളകൾ''']]<br>----<br>[[21041|ജി.വി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ]]
file:21043-dm.png|[[:file:21043-pkd-pshs chittur-samskrity.pdf|'''സംസ്ക‍ൃതി''']]<br>[[21043|പി.എസ്.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ]]
+
file:21043-dm.png|[[:file:21043-pkd-pshs chittur-samskrity.pdf|'''സംസ്ക‍ൃതി''']]<br>----<br>[[21043|പി.എസ്.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ]]
file:21044-dm.png|[[:file:21044-pkd-skhs nalleppilli KALITHATT.pdf|'''കളിത്തട്ട്''']]<br>[[21044|എസ്.കെ.എച്ച്.എസ്. നല്ലേപ്പിള്ളി]]
+
file:21044-dm.png|[[:file:21044-pkd-skhs nalleppilli KALITHATT.pdf|'''കളിത്തട്ട്''']]<br>----<br>[[21044|എസ്.കെ.എച്ച്.എസ്. നല്ലേപ്പിള്ളി]]
file:21045-dm.png|[[:file:21045-PKD-STPAULS HSS KOZHINJAMPARA CHITTUR.pdf|'''honeybees''']]<br>[[21045|സെന്റ് പോൾസ്.എച്ച്.എസ്. കൊഴിഞ്ഞാംപാറ]]
+
file:21045-dm.png|[[:file:21045-PKD-STPAULS HSS KOZHINJAMPARA CHITTUR.pdf|'''honeybees''']]<br>----<br>[[21045|സെന്റ് പോൾസ്.എച്ച്.എസ്. കൊഴിഞ്ഞാംപാറ]]
file:21049-dm.png|[[:file:21049-PKD-GAPHSS ELAPPULLY.2019.pdf|'''പൂക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്''']]<br>[[21049|ജി.എ.പി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.എലപ്പുള്ളി]]
+
file:21049-dm.png|[[:file:21049-PKD-GAPHSS ELAPPULLY.2019.pdf|'''പൂക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്''']]<br>----<br>[[21049|ജി.എ.പി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.എലപ്പുള്ളി]]
file:21050-dm.png|[[:file:21050-PKD-GVHSS Kanjikode.pdf|'''ഇ-താക്കോൽ''']]<br>[[21050|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കഞ്ചിക്കോട്]]
+
file:21050-dm.png|[[:file:21050-PKD-GVHSS Kanjikode.pdf|'''ഇ-താക്കോൽ''']]<br>----<br>[[21050|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കഞ്ചിക്കോട്]]
file:21054-dm.png|[[:file:21054-pkd-gmmghss-2019.pdf|'''സ്നിഗ്ധം''']]<br>[[21054|ജി.എം.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട്]]
+
file:21054-dm.png|[[:file:21054-pkd-gmmghss-2019.pdf|'''സ്നിഗ്ധം''']]<br>----<br>[[21054|ജി.എം.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട്]]
file:21057-dm.png|[[:file:21057-pkd-bemhss-2019.pdf|'''തണൽ''']]<br>[[21057|ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട്]]
+
file:21057-dm.png|[[:file:21057-pkd-bemhss-2019.pdf|'''തണൽ''']]<br>----<br>[[21057|ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട്]]
file:21059-dm.png|[[:file:21059-PKD-GHSS BIGBAZAR-2019.pdf|'''Big B kites''']]<br>[[21059|ജി.എച്ച.എസ്സ്.എസ്സ്. ബിഗ്ഗ് ബസാർ]]
+
file:21059-dm.png|[[:file:21059-PKD-GHSS BIGBAZAR-2019.pdf|'''Big B kites''']]<br>----<br>[[21059|ജി.എച്ച.എസ്സ്.എസ്സ്. ബിഗ്ഗ് ബസാർ]]
file:21063-dm.png|[[:file:21063-PKD-GHSS KUMARAPURAM-2019.pdf|'''സദ്ഗമയ''']]<br>[[21063|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കുമരപുരം]]
+
file:21063-dm.png|[[:file:21063-PKD-GHSS KUMARAPURAM-2019.pdf|'''സദ്ഗമയ''']]<br>----<br>[[21063|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കുമരപുരം]]
file:21068-dm.png|[[:file:21068-PKD-GVHSS MALAMPUZHA-2019.pdf|'''sapience''']]<br>[[21068|ജി.എച്ച്.എസ്.മലമ്പുഴ]]
+
file:21068-dm.png|[[:file:21068-PKD-GVHSS MALAMPUZHA-2019.pdf|'''sapience''']]<br>----<br>[[21068|ജി.എച്ച്.എസ്.മലമ്പുഴ]]
file:21073-dm.png|[[:file:21073-pkd-ghsmankara-2019.pdf.pdf|'''little kites''']]<br>[[21073|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മങ്കര]]
+
file:21073-dm.png|[[:file:21073-pkd-ghsmankara-2019.pdf.pdf|'''little kites''']]<br>----<br>[[21073|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മങ്കര]]
file:21074-dm.png|[[:file:21074-PKD-Velicham-Pathiripala-2019.pdf|'''വെളിച്ചം''']]<br>[[21074|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പത്തിരിപ്പാല]]
+
file:21074-dm.png|[[:file:21074-PKD-Velicham-Pathiripala-2019.pdf|'''വെളിച്ചം''']]<br>----<br>[[21074|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പത്തിരിപ്പാല]]
file:21076-dm.png|[[:file:21076-PKD-KPRPKONGAD-2019.pdf|'''കുട്ടികളുടെ ചങ്ങാത്തം''']]<br>[[21076|കെ.പി.ആർ.പി.എച്ച്.എസ്. കോങ്ങാട്]]
+
file:21076-dm.png|[[:file:21076-PKD-KPRPKONGAD-2019.pdf|'''കുട്ടികളുടെ ചങ്ങാത്തം''']]<br>----<br>[[21076|കെ.പി.ആർ.പി.എച്ച്.എസ്. കോങ്ങാട്]]
file:21077-dm.png|[[:file:21077-pkd-hssmundur-2019.pdf|'''E Kites 2019''']]<br>[[21077|എച്ച്.എസ്.മുണ്ടൂർ]]
+
file:21077-dm.png|[[:file:21077-pkd-hssmundur-2019.pdf|'''E Kites 2019''']]<br>----<br>[[21077|എച്ച്.എസ്.മുണ്ടൂർ]]
file:21079-dm.png|[[:file:21079-pkd-ghsskarimba-2019.pdf|'''ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം''']]<br>[[21079|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ]]
+
file:21079-dm.png|[[:file:21079-pkd-ghsskarimba-2019.pdf|'''ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം''']]<br>----<br>[[21079|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ]]
file:21082-dm.png|[[:file:21082-pkd-gvhss karakurissi-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[21082|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി]]
+
file:21082-dm.png|[[:file:21082-pkd-gvhss karakurissi-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[21082|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി]]
file:21083-dm.png|[[:file:21083-pkd-sabari hss pallikkurupp-2019.pdf|'''waves''']]<br>[[21083|ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ്]]
+
file:21083-dm.png|[[:file:21083-pkd-sabari hss pallikkurupp-2019.pdf|'''waves''']]<br>----<br>[[21083|ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ്]]
file:21084-dm.png|[[:file:21084-pkd-ktmhs mannarkkad-2019.pdf|'''leads''']]<br>[[21084|കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്]]
+
file:21084-dm.png|[[:file:21084-pkd-ktmhs mannarkkad-2019.pdf|'''leads''']]<br>----<br>[[21084|കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്]]
file:21085-dm.png|[[:file:21085-PKD-DHS NELLIPUZHA-2019.pdf|'''stylus''']]<br>[[21085|ഡി.എച്ച്.എസ്. നെല്ലിപ്പുഴ]]
+
file:21085-dm.png|[[:file:21085-PKD-DHS NELLIPUZHA-2019.pdf|'''stylus''']]<br>----<br>[[21085|ഡി.എച്ച്.എസ്. നെല്ലിപ്പുഴ]]
file:21086-dm.png|[[:file:21086-pkd-SPCHS Kookkampalayam-2019.pdf|'''നിറക്കാഴ്ചകൾ''']]<br>[[21086|സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സി.എച്ച്.എസ്. കൂക്കംപാളയം]]
+
file:21086-dm.png|[[:file:21086-pkd-SPCHS Kookkampalayam-2019.pdf|'''നിറക്കാഴ്ചകൾ''']]<br>----<br>[[21086|സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സി.എച്ച്.എസ്. കൂക്കംപാളയം]]
file:21088-dm.png|[[:file:21088-PKDmount carmal hss jellipara-2019.pdf|'''നവദീപ്തി''']]<br>[[21088|ജെല്ലിപ്പാറ മൗണ്ട് കാർമൽ എച്ച്. എസ്. മാമണ്ണ]]
+
file:21088-dm.png|[[:file:21088-PKDmount carmal hss jellipara-2019.pdf|'''നവദീപ്തി''']]<br>----<br>[[21088|ജെല്ലിപ്പാറ മൗണ്ട് കാർമൽ എച്ച്. എസ്. മാമണ്ണ]]
file:21089-dm.png|[[:file:21089-pkd-ghs agali.pdf|'''electra@19''']]<br>[[21089|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അഗളി]]
+
file:21089-dm.png|[[:file:21089-pkd-ghs agali.pdf|'''electra@19''']]<br>----<br>[[21089|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അഗളി]]
file:21091-dm.png|[[:file:21091-pkd-Arogya Matha HS Kottathara-2019.pdf|'''ജാലകം''']]<br>[[21091|ആരോഗ്യമാത എച്ച്.എസ്. കോട്ടത്തറ]]
+
file:21091-dm.png|[[:file:21091-pkd-Arogya Matha HS Kottathara-2019.pdf|'''ജാലകം''']]<br>----<br>[[21091|ആരോഗ്യമാത എച്ച്.എസ്. കോട്ടത്തറ]]
file:21093-dm.png|[[:file:21093-pkd-kalladi hs kumaramputhhor-2019.pdf|'''സചിന്തനം''']]<br>[[21093|കല്ലടി എച്ച.എച്ച്.എസ്. കുമരംപുത്തൂർ]]
+
file:21093-dm.png|[[:file:21093-pkd-kalladi hs kumaramputhhor-2019.pdf|'''സചിന്തനം''']]<br>----<br>[[21093|കല്ലടി എച്ച.എച്ച്.എസ്. കുമരംപുത്തൂർ]]
file:21094-dm.png|[[:file:21094-pkd-KAHS Kottopadam-2019.pdf|'''പറന്നുയരാൻ''']]<br>[[21094|കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം]]
+
file:21094-dm.png|[[:file:21094-pkd-KAHS Kottopadam-2019.pdf|'''പറന്നുയരാൻ''']]<br>----<br>[[21094|കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം]]
file:21095-dm.png|[[:file:21095-pkd-GhsAlanallur-2019.pdf|'''ഉയിർപ്പ്''']]<br>[[21095|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അലനല്ലൂർ]]
+
file:21095-dm.png|[[:file:21095-pkd-GhsAlanallur-2019.pdf|'''ഉയിർപ്പ്''']]<br>----<br>[[21095|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അലനല്ലൂർ]]
file:21096-dm.png|[[:file:21096-pkd-paravakal-2019.pdf|'''പറവകൾ''']]<br>[[21096|ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര]]
+
file:21096-dm.png|[[:file:21096-pkd-paravakal-2019.pdf|'''പറവകൾ''']]<br>----<br>[[21096|ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര]]
file:21098-dm.png|[[:file:21098-pkd-ghs pattanchery.pdf|'''സോപാനം''']]<br>[[21098|ജി.എച്ച്.എസ്. പട്ടഞ്ചേരി]]
+
file:21098-dm.png|[[:file:21098-pkd-ghs pattanchery.pdf|'''സോപാനം''']]<br>----<br>[[21098|ജി.എച്ച്.എസ്. പട്ടഞ്ചേരി]]
file:21103-dm.png|[[:file:21103-pkd-gths sholayur magazine 2019.pdf|'''RILL''']]<br>[[21103|ഗവ.ട്രൈബൽ എച്ച്.എസ്. ഷോളയൂർ‍]]
+
file:21103-dm.png|[[:file:21103-pkd-gths sholayur magazine 2019.pdf|'''RILL''']]<br>----<br>[[21103|ഗവ.ട്രൈബൽ എച്ച്.എസ്. ഷോളയൂർ‍]]
file:21104-dm.png|[[:file:21104-pkd-meshssmkd-2019.pdf|'''പ്രൊബിറ്റാറ്റിസ്''']]<br>[[21104|എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്.]]
+
file:21104-dm.png|[[:file:21104-pkd-meshssmkd-2019.pdf|'''പ്രൊബിറ്റാറ്റിസ്''']]<br>----<br>[[21104|എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്.]]
file:21107-dm.png|[[:file:21107-PKD-Panchayath HS Polpully.pdf|'''FLYING KITES ''']]<br>[[21107|പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.പൊൽപുള്ളി]]
+
file:21107-dm.png|[[:file:21107-PKD-Panchayath HS Polpully.pdf|'''FLYING KITES ''']]<br>----<br>[[21107|പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.പൊൽപുള്ളി]]
file:21123-dm.png|[[:file:21123-PKD-GHS Thenkara-2019.pdf|'''സ്‌മാർട്ട്''']]<br>[[21123|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തെൻകര]]
+
file:21123-dm.png|[[:file:21123-PKD-GHS Thenkara-2019.pdf|'''സ്‌മാർട്ട്''']]<br>----<br>[[21123|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തെൻകര]]
file:21124-dm.png|[[:file:21124-PKD-GHS VENNAKKARA-2019.pdf|'''നിർഝരി''']]<br>[[21124|ജി.എച്ച്.എസ്.വെണ്ണക്കര]]
+
file:21124-dm.png|[[:file:21124-PKD-GHS VENNAKKARA-2019.pdf|'''നിർഝരി''']]<br>----<br>[[21124|ജി.എച്ച്.എസ്.വെണ്ണക്കര]]
file:21125-dm.png|[[:file:21125-PKD-GHSS KALLINKALPADAM-2019.pdf|'''പെരുമഴക്കാലം''']]<br>[[21125|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കല്ലിങ്കൽപാടം]]
+
file:21125-dm.png|[[:file:21125-PKD-GHSS KALLINKALPADAM-2019.pdf|'''പെരുമഴക്കാലം''']]<br>----<br>[[21125|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കല്ലിങ്കൽപാടം]]
file:21126-dm.png|[[:file:21126-pkd-ghsmudappauur-2019 resized.pdf|'''ഉറവ''']]<br>[[21126|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.മുടപ്പല്ലൂർ]]
+
file:21126-dm.png|[[:file:21126-pkd-ghsmudappauur-2019 resized.pdf|'''ഉറവ''']]<br>----<br>[[21126|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.മുടപ്പല്ലൂർ]]
file:21131-dm.png|[[:file:21131-pkd-ghs nanniyod.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>[[21131|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.നന്നിയോട്]]
+
file:21131-dm.png|[[:file:21131-pkd-ghs nanniyod.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>----<br>[[21131|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.നന്നിയോട്]]
file:21135-dm.png|[[:file:21135-pkd-GHS Ummini-2019.pdf|'''ചിലങ്കയിൽ ഞങ്ങൾ തീർത്തത്''']]<br>[[21135|ജി.എച്ച്.എസ്.ഉമ്മിണി]]
+
file:21135-dm.png|[[:file:21135-pkd-GHS Ummini-2019.pdf|'''ചിലങ്കയിൽ ഞങ്ങൾ തീർത്തത്''']]<br>----<br>[[21135|ജി.എച്ച്.എസ്.ഉമ്മിണി]]
file:21021-dm.png|[[:file:21021-PKD-KAVYAMUGULANGAL-2019.pdf|'''കാവ്യമുകുളങ്ങൾ''']]<br>[[21021|വി ഐ എം എചു് എസ് പല്ലശ്ശെന]]
+
file:21021-dm.png|[[:file:21021-PKD-KAVYAMUGULANGAL-2019.pdf|'''കാവ്യമുകുളങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[21021|വി ഐ എം എചു് എസ് പല്ലശ്ശെന]]
file:20047-dm.png|[[:file:20047-pkd-ahs-2019.pdf|'''digital magazine''']]<br>[[20047|എച്ച് എസ് അനങ്ങനടി]]
+
file:20047-dm.png|[[:file:20047-pkd-ahs-2019.pdf|'''digital magazine''']]<br>----<br>[[20047|എച്ച് എസ് അനങ്ങനടി]]
file:20035-dm.png|[[:file:20035-pkd-manayola-2019.pdf|'''മനയോല''']]<br>[[20035|ജി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ്, ഒറ്റപ്പാലം]]
+
file:20035-dm.png|[[:file:20035-pkd-manayola-2019.pdf|'''മനയോല''']]<br>----<br>[[20035|ജി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ്, ഒറ്റപ്പാലം]]
file:20013-dm.png|[[:file:20013-pkd-GJHSS Naduvattam-2019.pdf|'''buds''']]<br>[[20013|ജി.ജെ.എച്.എസ്.എസ്. നടുവട്ടം]]
+
file:20013-dm.png|[[:file:20013-pkd-GJHSS Naduvattam-2019.pdf|'''buds''']]<br>----<br>[[20013|ജി.ജെ.എച്.എസ്.എസ്. നടുവട്ടം]]
file:21017-dm.png|[[:file:21017-PKD-GHSS Peringottukurissi-2019.pdf|'''വെെഖരി''']]<br>[[21017|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി]]
+
file:21017-dm.png|[[:file:21017-PKD-GHSS Peringottukurissi-2019.pdf|'''വെെഖരി''']]<br>----<br>[[21017|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി]]
file:20024-dm.png|[[:file:20024-pkd-trkhss vaniyamkulam-2019.pdf|'''മഴവില്ല് തേടിയ പട്ടങ്ങൾ കണ്ടത്''']]<br>[[20024|ടി ആർ കെ എച്ച് എസ് എസ്, വാണിയംകുളം]]
+
file:20024-dm.png|[[:file:20024-pkd-trkhss vaniyamkulam-2019.pdf|'''മഴവില്ല് തേടിയ പട്ടങ്ങൾ കണ്ടത്''']]<br>----<br>[[20024|ടി ആർ കെ എച്ച് എസ് എസ്, വാണിയംകുളം]]
file:20012-dm.png|[[:file:20012 PKD PHSS Pallippuram ചിറകുകൾ 2019.pdf|'''ചിറക‌ുകൾ''']]<br>[[20012|പി.എച്.എസ്.പള്ളിപ്പുറം]]
+
file:20012-dm.png|[[:file:20012 PKD PHSS Pallippuram ചിറകുകൾ 2019.pdf|'''ചിറക‌ുകൾ''']]<br>----<br>[[20012|പി.എച്.എസ്.പള്ളിപ്പുറം]]
file:20014-dm.png|[[:file:20014-PKD-PTMYHSS Edappalam-2019.pdf|'''മൊഴി''']]<br>[[20014|പി.ടി. എം. വൈ.എച്.എസ്.എടപ്പലം]]
+
file:20014-dm.png|[[:file:20014-PKD-PTMYHSS Edappalam-2019.pdf|'''മൊഴി''']]<br>----<br>[[20014|പി.ടി. എം. വൈ.എച്.എസ്.എടപ്പലം]]
file:21069-dm.png|[[:file:21069-pkd-phsparli-2019.pdf|'''വെെഖരി''']]<br>[[21069|പി.എച്ച്.എസ്സ്. പറളി]]
+
file:21069-dm.png|[[:file:21069-pkd-phsparli-2019.pdf|'''വെെഖരി''']]<br>----<br>[[21069|പി.എച്ച്.എസ്സ്. പറളി]]
file:20027-dm.png|[[:file:20027-pkd-nsskpt-2019.pdf|'''ഹരിശ്രീ''']]<br>[[20027|എൻ എസ് എസ് കെ പി ടി വി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം]]
+
file:20027-dm.png|[[:file:20027-pkd-nsskpt-2019.pdf|'''ഹരിശ്രീ''']]<br>----<br>[[20027|എൻ എസ് എസ് കെ പി ടി വി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം]]
file:20015-dm.png|[[:file:20015-PKD-gvhsskoppam-2019.pdf|'''ഫ്ലാഷ് 2019''']]<br>[[20015|ജി.വി.എച്.എസ്.എസ് കൊപ്പം]]
+
file:20015-dm.png|[[:file:20015-PKD-gvhsskoppam-2019.pdf|'''ഫ്ലാഷ് 2019''']]<br>----<br>[[20015|ജി.വി.എച്.എസ്.എസ് കൊപ്പം]]
file:21915-dm.png|[[:file:21915-PKD-ghs bemmanur-2019.pdf|'''നാദേയ''']]<br>[[21915|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ]]
+
file:21915-dm.png|[[:file:21915-PKD-ghs bemmanur-2019.pdf|'''നാദേയ''']]<br>----<br>[[21915|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ]]
file:21013-dm.png|[[:file:21013-PKD-CAHSS-COYALMANNAM-2019.pdf|'''ചിമിഴ്''']]<br>[[21013|സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം]]
+
file:21013-dm.png|[[:file:21013-PKD-CAHSS-COYALMANNAM-2019.pdf|'''ചിമിഴ്''']]<br>----<br>[[21013|സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം]]
file:21015-dm.png|[[:file:21015-pkd- ghss tholanur-2019.pdf|'''ഇ-മുകുളങ്ങൾ''']]<br>[[21015|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.തോലന്നൂർ]]
+
file:21015-dm.png|[[:file:21015-pkd- ghss tholanur-2019.pdf|'''ഇ-മുകുളങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[21015|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.തോലന്നൂർ]]
file:21016-dm.png|[[:file:21016-pkd-GHSS KOTTAYI-2019.pdf|'''പട്ടം പോലെ..''']]<br>[[21016|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോട്ടായി]]
+
file:21016-dm.png|[[:file:21016-pkd-GHSS KOTTAYI-2019.pdf|'''പട്ടം പോലെ..''']]<br>----<br>[[21016|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോട്ടായി]]
file:21062-dm.png|[[:file:21062-PKD-CFDHSS MATHUR-2019.pdf|'''കിരണം''']]<br>[[21062|സി.എഫ്.ഡി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മാത്തൂർ]]
+
file:21062-dm.png|[[:file:21062-PKD-CFDHSS MATHUR-2019.pdf|'''കിരണം''']]<br>----<br>[[21062|സി.എഫ്.ഡി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മാത്തൂർ]]
file:21019-dm.png|[[:file:21019-pkd-ghs koduvayur-2019.pdf|'''littlekites''']]<br>[[21019|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കൊടുവായൂർ]]
+
file:21019-dm.png|[[:file:21019-pkd-ghs koduvayur-2019.pdf|'''littlekites''']]<br>----<br>[[21019|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കൊടുവായൂർ]]
file:21030-dm.png|[[:file:21030-PKD-DARPANAM BSSHS KOLLENGODE -2019.pdf|'''ദർപ്പണം''']]<br>[[21030|ബി.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊല്ലങ്കോട്.]]
+
file:21030-dm.png|[[:file:21030-PKD-DARPANAM BSSHS KOLLENGODE -2019.pdf|'''ദർപ്പണം''']]<br>----<br>[[21030|ബി.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊല്ലങ്കോട്.]]
file:21032-dm.png|[[:file:21032-PKD-G H S S Muthalamada-2019.pdf|'''യാനം''']]<br>[[21032|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മുതലമട]]
+
file:21032-dm.png|[[:file:21032-PKD-G H S S Muthalamada-2019.pdf|'''യാനം''']]<br>----<br>[[21032|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മുതലമട]]
file:20067-dm.png|[[:file:20067-PKD-Navajyoti GHS AKALUR-2019.pdf|'''നവജ്യോതി''']]<br>[[20067|ജി.എസ്.ബി.എസ്.അകലൂർ‍‍‍]]
+
file:20067-dm.png|[[:file:20067-PKD-Navajyoti GHS AKALUR-2019.pdf|'''നവജ്യോതി''']]<br>----<br>[[20067|ജി.എസ്.ബി.എസ്.അകലൂർ‍‍‍]]
file:21130-dm.png|[[:file:21130-PKD-GHS THIRUVAZHIYAD-2019.pdf|'''e magazine''']]<br>[[21130|ജി.എച്ച്.എസ്. തിരുവഴിയാട്]]
+
file:21130-dm.png|[[:file:21130-PKD-GHS THIRUVAZHIYAD-2019.pdf|'''e magazine''']]<br>----<br>[[21130|ജി.എച്ച്.എസ്. തിരുവഴിയാട്]]
 
</gallery>
 
</gallery>
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{clear}}
 
{{clear}}
 
</div>
 
</div>

16:21, 26 ഫെബ്രുവരി 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 20001 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാലിശ്ശേരി ഈ വിരൽ
2 20002 ജി.എച്.എസ്.എസ് വട്ടേനാട് നിലാച്ചിരി
3 20003 ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ പറന്നുയരാൻ
4 20004 ജി.ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ അക്ഷരം
5 20005 ജി.എച്.എസ്.ആനക്കര KITES OF KNOWLEDGE
6 20006 എച്.എസ്.തൃത്താല സൃഷ്ടി
7 20007 ജി.എച്.എസ്.എസ്.മേഴത്തൂർ വർണ്ണങ്ങൾ
8 20008 എച്.എസ്.പെരിങ്ങോട് Petrichor
9 20009 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂർ നിറവ്
10 20011 ജി.എച്.എസ്.കൊടുമുണ്ട സമന്വയ
11 20016 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി കൊച്ച‌ു പട്ടങ്ങൾ പറക്ക‌ുന്നിടം
12 20018 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ ടെക്‌മ
13 20019 ജി.എച്.എസ്.എസ് വാടാനാംകുറുശ്ശി ദീപ്തം
14 20021 സെന്റ് തെരെസെ എച്ച് എസ് എസ്, ഷൊറണൂർ വിസ്മയലോകം
15 20023 ജി വി എച്ച് എസ് എസ്, കൂനത്തറ പ്രതിധ്വനി
16 20025 എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം ഉണർവ്
17 20030 എ വി എം എച്ച് എസ്, ചുനങ്ങാട് Its കൂൾ
18 20034 എ കെ എൻ എം എം എ എം എച്ച് സ്, കാട്ടുകുളം aura
19 20036 ജി എച്ച് എസ് എസ്, പുലാപ്പറ്റ ഉന്നം
20 20037 പി ടി ബി എസ് എച്ച് എസ്, അടക്കാപുത്തൂർ കാൽപാടുകൾ
21 20038 കടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം പൊൻതൂവൽ
22 20039 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കിളിപ്പാട്ട്
23 20040 എഫ് എം എച്ച് എസ്, കരിങ്കല്ലത്താണി സൗവർണ
24 20041 ജി എച്ച് എസ് വെള്ളിനേഴി open horizon
25 20042 ടി എസ്സ് എൻ എം എച്ച് എസ്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന് digma
26 20043 ജി എച്ച് എസ് എസ്, ചേർപ്പുളശ്ശേരി ജ്യോതിർഗമയ
27 20045 എച്ച് എസ് എസ്, ചളവറ e-വർണ്ണങ്ങൾ
28 20046 ജി എച്ച് എസ് എസ്, മാരായമംഗലം rhythm
29 20048 കെ.എച്ച് എസ് എസ്, തോട്ടര തരംഗം
30 20062 ജി.എച്ച്.എസ്.കൂടല്ലൂർ‍‍ സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകിലേറി
31 21001 സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി വൈഖരി
32 21002 എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പന്തലാംപാടം തിരമാല
33 21003 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.ആയക്കാട് ദിശ
34 21004 പി.കെ.എച്ച്.എസ്സ്.മഞ്ഞപ്ര ഓർമ്മപെയ്ത്ത്
35 21007 എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പഴമ്പാലക്കോട് കതിർ
36 21008 കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി പൂരം
37 21009 എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ പ്യൂപ്പ
38 21012 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ കണിക്കൊന്ന
39 21022 എം.എൻ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റിലഞ്ചേരി ചില്ലുജാലകം
40 21023 സി.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വണ്ടാഴി പ്രഭാകിരണം
41 21024 എൽ.എം.എച്ച്.എസ്. മംഗലം ഡാം ദീപാങ്കുരം
42 21029 ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി സൃഷ്ടി
43 21036 ജി.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. തത്തമംഗലം സ്പേസ്
44 21037 കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വണ്ടിത്താവളം പുഞ്ചിരി
45 21038 പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പെരുമാട്ടി പെരുമ@1996
46 21039 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ. നിറവ്19
47 21041 ജി.വി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ കുപ്പിവളകൾ
48 21043 പി.എസ്.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ സംസ്ക‍ൃതി
49 21044 എസ്.കെ.എച്ച്.എസ്. നല്ലേപ്പിള്ളി കളിത്തട്ട്
50 21045 സെന്റ് പോൾസ്.എച്ച്.എസ്. കൊഴിഞ്ഞാംപാറ honeybees
51 21049 ജി.എ.പി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.എലപ്പുള്ളി പൂക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്
52 21050 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കഞ്ചിക്കോട് ഇ-താക്കോൽ
53 21054 ജി.എം.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട് സ്നിഗ്ധം
54 21057 ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട് തണൽ
55 21059 ജി.എച്ച.എസ്സ്.എസ്സ്. ബിഗ്ഗ് ബസാർ Big B kites
56 21063 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കുമരപുരം സദ്ഗമയ
57 21068 ജി.എച്ച്.എസ്.മലമ്പുഴ sapience
58 21073 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മങ്കര little kites
59 21074 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പത്തിരിപ്പാല വെളിച്ചം
60 21076 കെ.പി.ആർ.പി.എച്ച്.എസ്. കോങ്ങാട് കുട്ടികളുടെ ചങ്ങാത്തം
61 21077 എച്ച്.എസ്.മുണ്ടൂർ E Kites 2019
62 21079 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം
63 21082 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി പട്ടം
64 21083 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് waves
65 21084 കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് leads
66 21085 ഡി.എച്ച്.എസ്. നെല്ലിപ്പുഴ stylus
67 21086 സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സി.എച്ച്.എസ്. കൂക്കംപാളയം നിറക്കാഴ്ചകൾ
68 21088 ജെല്ലിപ്പാറ മൗണ്ട് കാർമൽ എച്ച്. എസ്. മാമണ്ണ നവദീപ്തി
69 21089 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അഗളി electra@19
70 21091 ആരോഗ്യമാത എച്ച്.എസ്. കോട്ടത്തറ ജാലകം
71 21093 കല്ലടി എച്ച.എച്ച്.എസ്. കുമരംപുത്തൂർ സചിന്തനം
72 21094 കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം പറന്നുയരാൻ
73 21095 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അലനല്ലൂർ ഉയിർപ്പ്
74 21096 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര പറവകൾ
75 21098 ജി.എച്ച്.എസ്. പട്ടഞ്ചേരി സോപാനം
76 21103 ഗവ.ട്രൈബൽ എച്ച്.എസ്. ഷോളയൂർ‍ RILL
77 21104 എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്. പ്രൊബിറ്റാറ്റിസ്
78 21107 പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.പൊൽപുള്ളി FLYING KITES
79 21123 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തെൻകര സ്‌മാർട്ട്
80 21124 ജി.എച്ച്.എസ്.വെണ്ണക്കര നിർഝരി
81 21125 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കല്ലിങ്കൽപാടം പെരുമഴക്കാലം
82 21126 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.മുടപ്പല്ലൂർ ഉറവ
83 21131 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.നന്നിയോട് മഴവില്ല്
84 21135 ജി.എച്ച്.എസ്.ഉമ്മിണി ചിലങ്കയിൽ ഞങ്ങൾ തീർത്തത്
85 21021 വി ഐ എം എചു് എസ് പല്ലശ്ശെന കാവ്യമുകുളങ്ങൾ
86 20047 എച്ച് എസ് അനങ്ങനടി digital magazine
87 20035 ജി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ്, ഒറ്റപ്പാലം മനയോല
88 20013 ജി.ജെ.എച്.എസ്.എസ്. നടുവട്ടം buds
89 21017 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി വെെഖരി
90 20024 ടി ആർ കെ എച്ച് എസ് എസ്, വാണിയംകുളം മഴവില്ല് തേടിയ പട്ടങ്ങൾ കണ്ടത്
91 20012 പി.എച്.എസ്.പള്ളിപ്പുറം ചിറക‌ുകൾ
92 20014 പി.ടി. എം. വൈ.എച്.എസ്.എടപ്പലം മൊഴി
93 21069 പി.എച്ച്.എസ്സ്. പറളി വെെഖരി
94 20027 എൻ എസ് എസ് കെ പി ടി വി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം ഹരിശ്രീ
95 20015 ജി.വി.എച്.എസ്.എസ് കൊപ്പം ഫ്ലാഷ് 2019
96 21915 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ നാദേയ
97 21013 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം ചിമിഴ്
98 21015 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.തോലന്നൂർ ഇ-മുകുളങ്ങൾ
99 21016 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോട്ടായി പട്ടം പോലെ..
100 21062 സി.എഫ്.ഡി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മാത്തൂർ കിരണം
101 21019 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കൊടുവായൂർ littlekites
102 21030 ബി.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊല്ലങ്കോട്. ദർപ്പണം
103 21032 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മുതലമട യാനം
104 20067 ജി.എസ്.ബി.എസ്.അകലൂർ‍‍‍ നവജ്യോതി
105 21130 ജി.എച്ച്.എസ്. തിരുവഴിയാട് e magazine
"https://schoolwiki.in/index.php?title=പാലക്കാട്_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=622351" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്