സഹായം Reading Problems? Click here


"പാലക്കാട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 5: വരി 5:
 
<!--#തിരിച്ചുവിടുക [[വർഗ്ഗം:പാലക്കാട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019]]-->
 
<!--#തിരിച്ചുവിടുക [[വർഗ്ഗം:പാലക്കാട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019]]-->
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed-hover" heights="180">
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed-hover" heights="180">
file:20003-dm.png|[[:file:20003-pkd-ghsskmr-2019.pdf|'''‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[20003|ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ]]
+
file:20001-dm.png|[[:file:20001-pkd-ghss chalissery-2019.pdf|'''ഈ വിരൽ''']]<br>[[20001|ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാലിശ്ശേരി]]
file:20004-dm.png|[[:file:20004-pkd-gghss kalladathur-2019.pdf|'''‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[20004|ജി.ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ]]
+
file:20002-dm.png|[[:file:20002 PKD നിലാചിരി-2019.pdf|'''നിലാച്ചിരി''']]<br>[[20002|ജി.എച്.എസ്.എസ് വട്ടേനാട്]]
file:20005-dm.png|[[:file:20005-pkd-ghss anakkara-2019.pdf|'''‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[20005|ജി.എച്.എസ്.ആനക്കര]]
+
file:20003-dm.png|[[:file:20003-pkd-ghsskmr-2019.pdf|'''പറന്നുയരാൻ''']]<br>[[20003|ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ]]
file:20006-dm.png|[[:file:20006-pkd-dkbmmhss thrithala-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>----<br>[[20006|എച്.എസ്.തൃത്താല]]
+
file:20004-dm.png|[[:file:20004-pkd-gghss kalladathur-2019.pdf|'''അക്ഷരം''']]<br>[[20004|ജി.ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ]]
file:20007-dm.png|[[:file:20007-pkd-ghssmezhathur-2019.pdf|'''‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[20007|ജി.എച്.എസ്.എസ്.മേഴത്തൂർ]]
+
file:20005-dm.png|[[:file:20005-pkd-ghss anakkara-2019.pdf|'''KITES OF KNOWLEDGE''']]<br>[[20005|ജി.എച്.എസ്.ആനക്കര]]
file:20008-dm.png|[[:file:20008-pkd-hs peringod-2019.pdf|'''Petrichor''']]<br>----<br>[[20008|എച്.എസ്.പെരിങ്ങോട്]]
+
file:20006-dm.png|[[:file:20006-pkd-dkbmmhss thrithala-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>[[20006|എച്.എസ്.തൃത്താല]]
file:20009-dm.png|[[:file:20009-pkd- GHSS Chathannur-2019.pdf|'''നിറവ്''']]<br>----<br>[[20009|ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂർ]]
+
file:20007-dm.png|[[:file:20007-pkd-ghssmezhathur-2019.pdf|'''വർണ്ണങ്ങൾ''']]<br>[[20007|ജി.എച്.എസ്.എസ്.മേഴത്തൂർ]]
file:20011-dm.png|[[:file:20011-pkd-ghss kodumunda-2019.pdf|'''സമന്വയ''']]<br>----<br>[[20011|ജി.എച്.എസ്.കൊടുമുണ്ട]]
+
file:20008-dm.png|[[:file:20008-pkd-hs peringod-2019.pdf|'''Petrichor''']]<br>[[20008|എച്.എസ്.പെരിങ്ങോട്]]
file:20016-dm.png|[[:file:20016-PKD-GHSS Pattambi-2019.pdf|'''‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[20016|ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി]]
+
file:20009-dm.png|[[:file:20009-pkd- GHSS Chathannur-2019.pdf|'''നിറവ്''']]<br>[[20009|ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂർ]]
file:20018-dm.png|[[:file:20018-pkd-techma chundambatta-2019.pdf|'''ടെക്‌മ''']]<br>----<br>[[20018|ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ]]
+
file:20011-dm.png|[[:file:20011-pkd-ghss kodumunda-2019.pdf|'''സമന്വയ''']]<br>[[20011|ജി.എച്.എസ്.കൊടുമുണ്ട]]
file:20019-dm.png|[[:file:20019-PKD-ghss vadanamkurussi-2019.pdf|'''‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[20019|ജി.എച്.എസ്.എസ് വാടാനാംകുറുശ്ശി]]
+
file:20016-dm.png|[[:file:20016-PKD-GHSS Pattambi-2019.pdf|'''കൊച്ച‌ു പട്ടങ്ങൾ പറക്ക‌ുന്നിടം''']]<br>[[20016|ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി]]
file:20021-dm.png|[[:file:20021-PKD-ST THERESE HS SHORANUR -2019.pdf|'''വിസ്മയലോകം''']]<br>----<br>[[20021|സെന്റ് തെരെസെ എച്ച് എസ് എസ്, ഷൊറണൂർ]]
+
file:20018-dm.png|[[:file:20018-pkd-techma chundambatta-2019.pdf|'''ടെക്‌മ''']]<br>[[20018|ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ]]
file:20023-dm.png|[[:file:20023-PKD-GHS KOONATHARA-പ്രതിധ്വനി-magazine part2.pdf|'''പ്രതിധ്വനി''']]<br>----<br>[[20023|ജി വി എച്ച് എസ് എസ്, കൂനത്തറ]]
+
file:20019-dm.png|[[:file:20019-PKD-ghss vadanamkurussi-2019.pdf|'''ദീപ്തം''']]<br>[[20019|ജി.എച്.എസ്.എസ് വാടാനാംകുറുശ്ശി]]
file:20025-dm.png|[[:file:20025-pkd-lsnghss ottapalam-2019.pdf|'''‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[20025|എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം]]
+
file:20021-dm.png|[[:file:20021-PKD-ST THERESE HS SHORANUR -2019.pdf|'''വിസ്മയലോകം''']]<br>[[20021|സെന്റ് തെരെസെ എച്ച് എസ് എസ്, ഷൊറണൂർ]]
file:20030-dm.png|[[:file:20030-PKD-എ.വി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്.ചുനങ്ങാട്-2019.pdf|'''''']]<br>----<br>[[20030|വി എം എച്ച് എസ്, ചുനങ്ങാട്]]
+
file:20023-dm.png|[[:file:20023-PKD-GHS KOONATHARA-പ്രതിധ്വനി-magazine part2.pdf|'''പ്രതിധ്വനി''']]<br>[[20023|ജി വി എച്ച് എസ് എസ്, കൂനത്തറ]]
file:20034-dm.png|[[:file:20034-pkd-hskattukulam-2019.pdf|'''aura''']]<br>----<br>[[20034|എ കെ എൻ എം എം എ എം എച്ച് സ്, കാട്ടുകുളം]]
+
file:20025-dm.png|[[:file:20025-pkd-lsnghss ottapalam-2019.pdf|'''ഉണർവ്''']]<br>[[20025|എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം]]
file:20036-dm.png|[[:file:20036-pkd-mnkmghss pulappatta-2019.pdf|'''ഉന്നം''']]<br>----<br>[[20036|ജി എച്ച് എസ് എസ്, പുലാപ്പറ്റ]]
+
file:20030-dm.png|[[:file:20030-PKD-എ.വി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്.ചുനങ്ങാട്-2019.pdf|'''Its കൂൾ''']]<br>[[20030|എ വി എം എച്ച് എസ്, ചുനങ്ങാട്]]
file:20037-dm.png|[[:file:20037-pkd-sabari hss adakkaputhur -2019.pdf|'''കാൽപാടുകൾ''']]<br>----<br>[[20037|പി ടി ബി എസ് എച്ച് എസ്, അടക്കാപുത്തൂർ]]
+
file:20034-dm.png|[[:file:20034-pkd-hskattukulam-2019.pdf|'''aura''']]<br>[[20034|എ കെ എൻ എം എം എ എം എച്ച് സ്, കാട്ടുകുളം]]
file:20038-dm.png|[[:file:20038-pkd-hs katampazhipuram-2019.pdf|'''പൊൻതൂവൽ''']]<br>----<br>[[20038|കടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം]]
+
file:20036-dm.png|[[:file:20036-pkd-mnkmghss pulappatta-2019.pdf|'''ഉന്നം''']]<br>[[20036|ജി എച്ച് എസ് എസ്, പുലാപ്പറ്റ]]
file:20039-dm.png|[[:file:20039-pkd.hss sreekrishnapuram-2019.pdf|'''കിളിപ്പാട്ട്''']]<br>----<br>[[20039|ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം]]
+
file:20037-dm.png|[[:file:20037-pkd-sabari hss adakkaputhur -2019.pdf|'''കാൽപാടുകൾ''']]<br>[[20037|പി ടി ബി എസ് എച്ച് എസ്, അടക്കാപുത്തൂർ]]
file:20040-dm.png|[[:file:20040-pkd-fmhs karinkallathani-pkd.pdf|'''സൗവർണ''']]<br>----<br>[[20040|എഫ് എം എച്ച് എസ്, കരിങ്കല്ലത്താണി]]
+
file:20038-dm.png|[[:file:20038-pkd-hs katampazhipuram-2019.pdf|'''പൊൻതൂവൽ''']]<br>[[20038|കടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം]]
file:20041-dm.png|[[:file:20041-pkd-ghs vellinezhi-2109.pdf|'''open horizon''']]<br>----<br>[[20041|ജി എച്ച് എസ് വെള്ളിനേഴി]]
+
file:20039-dm.png|[[:file:20039-pkd.hss sreekrishnapuram-2019.pdf|'''കിളിപ്പാട്ട്''']]<br>[[20039|ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം]]
file:20042-dm.png|[[:file:20042-pkd-tsnmhs kundurkunnu-2019.pdf|'''digma''']]<br>----<br>[[20042|ടി എസ്സ് എൻ എം എച്ച് എസ്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്]]
+
file:20040-dm.png|[[:file:20040-pkd-fmhs karinkallathani-pkd.pdf|'''സൗവർണ''']]<br>[[20040|എഫ് എം എച്ച് എസ്, കരിങ്കല്ലത്താണി]]
file:20043-dm.png|[[:file:20043-pkd-HSS Cherpulassery-2019.pdf|'''ജ്യോതിർഗമയ''']]<br>----<br>[[20043|ജി എച്ച് എസ് എസ്, ചേർപ്പുളശ്ശേരി]]
+
file:20041-dm.png|[[:file:20041-pkd-ghs vellinezhi-2109.pdf|'''open horizon''']]<br>[[20041|ജി എച്ച് എസ് വെള്ളിനേഴി]]
file:20045-dm.png|[[:file:20045-pkd-chalavara hss-2019.pdf|'''‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[20045|എച്ച് എസ് എസ്, ചളവറ]]
+
file:20042-dm.png|[[:file:20042-pkd-tsnmhs kundurkunnu-2019.pdf|'''digma''']]<br>[[20042|ടി എസ്സ് എൻ എം എച്ച് എസ്, കുണ്ടൂർക്കുന്ന്]]
file:20046-dm.png|[[:file:20046-pkd-ghssmarayamangalam-2019.pdf|'''‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[20046|ജി എച്ച് എസ് എസ്, മാരായമംഗലം]]
+
file:20043-dm.png|[[:file:20043-pkd-HSS Cherpulassery-2019.pdf|'''ജ്യോതിർഗമയ''']]<br>[[20043|ജി എച്ച് എസ് എസ്, ചേർപ്പുളശ്ശേരി]]
file:20048-dm.png|[[:file:20048-pkd-khss thottara-2019.pdf|'''തരംഗം''']]<br>----<br>[[20048|കെ.എച്ച് എസ് എസ്, തോട്ടര]]
+
file:20045-dm.png|[[:file:20045-pkd-chalavara hss-2019.pdf|'''e-വർണ്ണങ്ങൾ''']]<br>[[20045|എച്ച് എസ് എസ്, ചളവറ]]
file:20062-dm.png|[[:file:20062-pkd-ghs kudallur-2019.pdf|'''‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[20062|ജി.എച്ച്.എസ്.കൂടല്ലൂർ‍‍]]
+
file:20046-dm.png|[[:file:20046-pkd-ghssmarayamangalam-2019.pdf|'''rhythm''']]<br>[[20046|ജി എച്ച് എസ് എസ്, മാരായമംഗലം]]
file:21001-dm.png|[[:file:21001-pkd-CGHSS-vdy-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>----<br>[[21001|സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി]]
+
file:20048-dm.png|[[:file:20048-pkd-khss thottara-2019.pdf|'''തരംഗം''']]<br>[[20048|കെ.എച്ച് എസ് എസ്, തോട്ടര]]
file:21002-dm.png|[[:file:21002-PKD-Mary MathaHSS Panthalampadam-2019.pdf|'''തിരമാല''']]<br>----<br>[[21002|എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പന്തലാംപാടം]]
+
file:20062-dm.png|[[:file:20062-pkd-ghs kudallur-2019.pdf|'''സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകിലേറി''']]<br>[[20062|ജി.എച്ച്.എസ്.കൂടല്ലൂർ‍‍]]
file:21003-dm.png|[[:file:21003-PKD-CAHSS AYAKKAD-2019.pdf|'''ദിശ''']]<br>----<br>[[21003|സി..എച്ച്.എസ്സ്.ആയക്കാട്]]
+
file:21001-dm.png|[[:file:21001-pkd-CGHSS-vdy-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>[[21001|സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി]]
file:21004-dm.png|[[:file:21004-pkd-PKHS Mannapra-2019.pdf|'''ഓർമ്മപെയ്ത്ത്''']]<br>----<br>[[21004|പി.കെ.എച്ച്.എസ്സ്.മഞ്ഞപ്ര]]
+
file:21002-dm.png|[[:file:21002-PKD-Mary MathaHSS Panthalampadam-2019.pdf|'''തിരമാല''']]<br>[[21002|എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പന്തലാംപാടം]]
file:21007-dm.png|[[:file:21007-PKD-SMMHSS Pazhambalakode-2019.pdf|'''കതിർ''']]<br>----<br>[[21007|എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പഴമ്പാലക്കോട്]]
+
file:21003-dm.png|[[:file:21003-PKD-CAHSS AYAKKAD-2019.pdf|'''ദിശ''']]<br>[[21003|സി..എച്ച്.എസ്സ്.ആയക്കാട്]]
file:21008-dm.png|[[:file:21008-PKD-KCPHSS-Kavasseri-2019.pdf|'''പൂരം''']]<br>----<br>[[21008|കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി]]
+
file:21004-dm.png|[[:file:21004-pkd-PKHS Mannapra-2019.pdf|'''ഓർമ്മപെയ്ത്ത്''']]<br>[[21004|പി.കെ.എച്ച്.എസ്സ്.മഞ്ഞപ്ര]]
file:21009-dm.png|[[:file:21009-PKD-ASMMHSS Alathur-2019.pdf|'''പ്യൂപ്പ''']]<br>----<br>[[21009|എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ]]
+
file:21007-dm.png|[[:file:21007-PKD-SMMHSS Pazhambalakode-2019.pdf|'''കതിർ''']]<br>[[21007|എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പഴമ്പാലക്കോട്]]
file:21012-dm.png|[[:file:21012-PKD-GGHSS ALATHUR-2019.pdf|'''കണിക്കൊന്ന''']]<br>----<br>[[21012|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ]]
+
file:21008-dm.png|[[:file:21008-PKD-KCPHSS-Kavasseri-2019.pdf|'''പൂരം''']]<br>[[21008|കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി]]
file:21023-dm.png|[[:file:21023-PKD- CVMHSS Vandazhy-2019.pdf|'''പ്രഭാകിരണം''']]<br>----<br>[[21023|സി.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വണ്ടാഴി]]
+
file:21009-dm.png|[[:file:21009-PKD-ASMMHSS Alathur-2019.pdf|'''പ്യൂപ്പ''']]<br>[[21009|.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ]]
file:21024-dm.png|[[:file:21024-PKD-LMHSS Mangalamdam-2019.pdf|'''ദീപാങ്കുരം''']]<br>----<br>[[21024|എൽ.എം.എച്ച്.എസ്. മംഗലം ഡാം]]
+
file:21012-dm.png|[[:file:21012-PKD-GGHSS ALATHUR-2019.pdf|'''കണിക്കൊന്ന''']]<br>[[21012|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ]]
file:21029-dm.png|[[:file:21029-pkd-rpmhs panangattiri-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>----<br>[[21029|ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി]]
+
file:21022-dm.png|[[:file:21022-pkd-MNKMHSS- Chittilencherry-2019.pdf|'''ചില്ലുജാലകം''']]<br>[[21022|എം.എൻ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റിലഞ്ചേരി]]
file:21036-dm.png|[[:file:21036-pkd-gsmvhs thathamangalammagazine.pdf|'''സ്പേസ്''']]<br>----<br>[[21036|ജി.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. തത്തമംഗലം]]
+
file:21023-dm.png|[[:file:21023-PKD- CVMHSS Vandazhy-2019.pdf|'''പ്രഭാകിരണം''']]<br>[[21023|സി.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വണ്ടാഴി]]
file:21037-dm.png|[[:file:21037-pkd-KKMHSS Vandithavalam.pdf|'''പുഞ്ചിരി''']]<br>----<br>[[21037|കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വണ്ടിത്താവളം]]
+
file:21024-dm.png|[[:file:21024-PKD-LMHSS Mangalamdam-2019.pdf|'''ദീപാങ്കുരം''']]<br>[[21024|എൽ.എം.എച്ച്.എസ്. മംഗലം ഡാം]]
file:21038-dm.png|[[:file:21038-pkd-panchayath hss perumatty.pdf|'''പെരുമ@1996''']]<br>----<br>[[21038|പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പെരുമാട്ടി]]
+
file:21029-dm.png|[[:file:21029-pkd-rpmhs panangattiri-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>[[21029|ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി]]
file:21039-dm.png|[[:file:21039-pkd-agali-E MAGAZINE.pdf|'''നിറവ്19''']]<br>----<br>[[21039|ജി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ.]]
+
file:21036-dm.png|[[:file:21036-pkd-gsmvhs thathamangalammagazine.pdf|'''സ്പേസ്''']]<br>[[21036|ജി.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. തത്തമംഗലം]]
file:21041-dm.png|[[:file:21041-pkd-GVGHSS CHITTUR KUPPIVALA1.pdf|'''കുപ്പിവളകൾ''']]<br>----<br>[[21041|ജി.വി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ]]
+
file:21037-dm.png|[[:file:21037-pkd-KKMHSS Vandithavalam.pdf|'''പുഞ്ചിരി''']]<br>[[21037|കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വണ്ടിത്താവളം]]
file:21043-dm.png|[[:file:21043-pkd-pshs chittur-samskrity.pdf|'''സംസ്ക‍ൃതി''']]<br>----<br>[[21043|പി.എസ്.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ]]
+
file:21038-dm.png|[[:file:21038-pkd-panchayath hss perumatty.pdf|'''പെരുമ@1996''']]<br>[[21038|പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പെരുമാട്ടി]]
file:21044-dm.png|[[:file:21044-pkd-skhs nalleppilli KALITHATT.pdf|'''കളിത്തട്ട്''']]<br>----<br>[[21044|എസ്.കെ.എച്ച്.എസ്. നല്ലേപ്പിള്ളി]]
+
file:21039-dm.png|[[:file:21039-pkd-agali-E MAGAZINE.pdf|'''നിറവ്19''']]<br>[[21039|ജി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ.]]
file:21045-dm.png|[[:file:21045-PKD-STPAULS HSS KOZHINJAMPARA CHITTUR.pdf|'''honeybees''']]<br>----<br>[[21045|സെന്റ് പോൾസ്.എച്ച്.എസ്. കൊഴിഞ്ഞാംപാറ]]
+
file:21041-dm.png|[[:file:21041-pkd-GVGHSS CHITTUR KUPPIVALA1.pdf|'''കുപ്പിവളകൾ''']]<br>[[21041|ജി.വി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ]]
file:21049-dm.png|[[:file:21049-PKD-GAPHSS ELAPPULLY.2019.pdf|'''പൂക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്''']]<br>----<br>[[21049|ജി.എ.പി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.എലപ്പുള്ളി]]
+
file:21043-dm.png|[[:file:21043-pkd-pshs chittur-samskrity.pdf|'''സംസ്ക‍ൃതി''']]<br>[[21043|പി.എസ്.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ]]
file:21050-dm.png|[[:file:21050-PKD-GVHSS Kanjikode.pdf|'''ഇ-താക്കോൽ''']]<br>----<br>[[21050|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കഞ്ചിക്കോട്]]
+
file:21044-dm.png|[[:file:21044-pkd-skhs nalleppilli KALITHATT.pdf|'''കളിത്തട്ട്''']]<br>[[21044|എസ്.കെ.എച്ച്.എസ്. നല്ലേപ്പിള്ളി]]
file:21054-dm.png|[[:file:21054-pkd-gmmghss-2019.pdf|'''സ്നിഗ്ധം''']]<br>----<br>[[21054|ജി.എം.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട്]]
+
file:21045-dm.png|[[:file:21045-PKD-STPAULS HSS KOZHINJAMPARA CHITTUR.pdf|'''honeybees''']]<br>[[21045|സെന്റ് പോൾസ്.എച്ച്.എസ്. കൊഴിഞ്ഞാംപാറ]]
file:21057-dm.png|[[:file:21057-pkd-bemhss-2019.pdf|'''തണൽ''']]<br>----<br>[[21057|ബി..എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട്]]
+
file:21049-dm.png|[[:file:21049-PKD-GAPHSS ELAPPULLY.2019.pdf|'''പൂക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്''']]<br>[[21049|ജി..പി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.എലപ്പുള്ളി]]
file:21059-dm.png|[[:file:21059-PKD-GHSS BIGBAZAR-2019.pdf|'''Big B kites''']]<br>----<br>[[21059|ജി.എച്ച.എസ്സ്.എസ്സ്. ബിഗ്ഗ് ബസാർ]]
+
file:21050-dm.png|[[:file:21050-PKD-GVHSS Kanjikode.pdf|'''ഇ-താക്കോൽ''']]<br>[[21050|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കഞ്ചിക്കോട്]]
file:21063-dm.png|[[:file:21063-PKD-GHSS KUMARAPURAM-2019.pdf|'''സദ്ഗമയ''']]<br>----<br>[[21063|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കുമരപുരം]]
+
file:21054-dm.png|[[:file:21054-pkd-gmmghss-2019.pdf|'''സ്നിഗ്ധം''']]<br>[[21054|ജി.എം.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട്]]
file:21068-dm.png|[[:file:21068-PKD-GVHSS MALAMPUZHA-2019.pdf|'''sapience''']]<br>----<br>[[21068|ജി.എച്ച്.എസ്.മലമ്പുഴ]]
+
file:21057-dm.png|[[:file:21057-pkd-bemhss-2019.pdf|'''തണൽ''']]<br>[[21057|ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട്]]
file:21073-dm.png|[[:file:21073-pkd-ghsmankara-2019.pdf.pdf|'''little kites''']]<br>----<br>[[21073|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മങ്കര]]
+
file:21059-dm.png|[[:file:21059-PKD-GHSS BIGBAZAR-2019.pdf|'''Big B kites''']]<br>[[21059|ജി.എച്ച.എസ്സ്.എസ്സ്. ബിഗ്ഗ് ബസാർ]]
file:21074-dm.png|[[:file:21074-PKD-Velicham-Pathiripala-2019.pdf|'''വെളിച്ചം''']]<br>----<br>[[21074|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പത്തിരിപ്പാല]]
+
file:21063-dm.png|[[:file:21063-PKD-GHSS KUMARAPURAM-2019.pdf|'''സദ്ഗമയ''']]<br>[[21063|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കുമരപുരം]]
file:21076-dm.png|[[:file:21076-PKD-KPRPKONGAD-2019.pdf|'''കുട്ടികളുടെ ചങ്ങാത്തം''']]<br>----<br>[[21076|കെ.പി.ആർ.പി.എച്ച്.എസ്. കോങ്ങാട്]]
+
file:21068-dm.png|[[:file:21068-PKD-GVHSS MALAMPUZHA-2019.pdf|'''sapience''']]<br>[[21068|ജി.എച്ച്.എസ്.മലമ്പുഴ]]
file:21077-dm.png|[[:file:21077-pkd-hssmundur-2019.pdf|'''E Kites 2019''']]<br>----<br>[[21077|എച്ച്.എസ്.മുണ്ടൂർ]]
+
file:21073-dm.png|[[:file:21073-pkd-ghsmankara-2019.pdf.pdf|'''little kites''']]<br>[[21073|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മങ്കര]]
file:21079-dm.png|[[:file:21079-pkd-ghsskarimba-2019.pdf|'''ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം''']]<br>----<br>[[21079|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ]]
+
file:21074-dm.png|[[:file:21074-PKD-Velicham-Pathiripala-2019.pdf|'''വെളിച്ചം''']]<br>[[21074|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പത്തിരിപ്പാല]]
file:21082-dm.png|[[:file:21082-pkd-gvhss karakurissi-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[21082|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി]]
+
file:21076-dm.png|[[:file:21076-PKD-KPRPKONGAD-2019.pdf|'''കുട്ടികളുടെ ചങ്ങാത്തം''']]<br>[[21076|കെ.പി.ആർ.പി.എച്ച്.എസ്. കോങ്ങാട്]]
file:21083-dm.png|[[:file:21083-pkd-sabari hss pallikkurupp-2019.pdf|'''waves''']]<br>----<br>[[21083|ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ്]]
+
file:21077-dm.png|[[:file:21077-pkd-hssmundur-2019.pdf|'''E Kites 2019''']]<br>[[21077|എച്ച്.എസ്.മുണ്ടൂർ]]
file:21084-dm.png|[[:file:21084-pkd-ktmhs mannarkkad-2019.pdf|'''leads''']]<br>----<br>[[21084|കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്]]
+
file:21079-dm.png|[[:file:21079-pkd-ghsskarimba-2019.pdf|'''ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം''']]<br>[[21079|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ]]
file:21085-dm.png|[[:file:21085-PKD-DHS NELLIPUZHA-2019.pdf|'''stylus''']]<br>----<br>[[21085|ഡി.എച്ച്.എസ്. നെല്ലിപ്പുഴ]]
+
file:21082-dm.png|[[:file:21082-pkd-gvhss karakurissi-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[21082|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി]]
file:21086-dm.png|[[:file:21086-pkd-SPCHS Kookkampalayam-2019.pdf|'''നിറക്കാഴ്ചകൾ''']]<br>----<br>[[21086|സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സി.എച്ച്.എസ്. കൂക്കംപാളയം]]
+
file:21083-dm.png|[[:file:21083-pkd-sabari hss pallikkurupp-2019.pdf|'''waves''']]<br>[[21083|ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ്]]
file:21088-dm.png|[[:file:21088-PKDmount carmal hss jellipara-2019.pdf|'''നവദീപ്തി''']]<br>----<br>[[21088|ജെല്ലിപ്പാറ മൗണ്ട് കാർമൽ എച്ച്. എസ്. മാമണ്ണ]]
+
file:21084-dm.png|[[:file:21084-pkd-ktmhs mannarkkad-2019.pdf|'''leads''']]<br>[[21084|കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്]]
file:21089-dm.png|[[:file:21089-pkd-ghs agali.pdf|'''electra@19''']]<br>----<br>[[21089|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അഗളി]]
+
file:21085-dm.png|[[:file:21085-PKD-DHS NELLIPUZHA-2019.pdf|'''stylus''']]<br>[[21085|ഡി.എച്ച്.എസ്. നെല്ലിപ്പുഴ]]
file:21091-dm.png|[[:file:21091-pkd-Arogya Matha HS Kottathara-2019.pdf|'''ജാലകം''']]<br>----<br>[[21091|ആരോഗ്യമാത എച്ച്.എസ്. കോട്ടത്തറ]]
+
file:21086-dm.png|[[:file:21086-pkd-SPCHS Kookkampalayam-2019.pdf|'''നിറക്കാഴ്ചകൾ''']]<br>[[21086|സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സി.എച്ച്.എസ്. കൂക്കംപാളയം]]
file:21093-dm.png|[[:file:21093-pkd-kalladi hs kumaramputhhor-2019.pdf|'''സചിന്തനം''']]<br>----<br>[[21093|കല്ലടി എച്ച.എച്ച്.എസ്. കുമരംപുത്തൂർ]]
+
file:21088-dm.png|[[:file:21088-PKDmount carmal hss jellipara-2019.pdf|'''നവദീപ്തി''']]<br>[[21088|ജെല്ലിപ്പാറ മൗണ്ട് കാർമൽ എച്ച്. എസ്. മാമണ്ണ]]
file:21094-dm.png|[[:file:21094-pkd-KAHS Kottopadam-2019.pdf|'''പറന്നുയരാൻ''']]<br>----<br>[[21094|കെ..എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം]]
+
file:21089-dm.png|[[:file:21089-pkd-ghs agali.pdf|'''electra@19''']]<br>[[21089|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അഗളി]]
file:21095-dm.png|[[:file:21095-pkd-GhsAlanallur-2019.pdf|'''ഉയിർപ്പ്''']]<br>----<br>[[21095|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അലനല്ലൂർ]]
+
file:21091-dm.png|[[:file:21091-pkd-Arogya Matha HS Kottathara-2019.pdf|'''ജാലകം''']]<br>[[21091|ആരോഗ്യമാത എച്ച്.എസ്. കോട്ടത്തറ]]
file:21096-dm.png|[[:file:21096-pkd-paravakal-2019.pdf|'''പറവകൾ''']]<br>----<br>[[21096|ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര]]
+
file:21093-dm.png|[[:file:21093-pkd-kalladi hs kumaramputhhor-2019.pdf|'''സചിന്തനം''']]<br>[[21093|കല്ലടി എച്ച.എച്ച്.എസ്. കുമരംപുത്തൂർ]]
file:21098-dm.png|[[:file:21098-pkd-ghs pattanchery.pdf|'''സോപാനം''']]<br>----<br>[[21098|ജി.എച്ച്.എസ്. പട്ടഞ്ചേരി]]
+
file:21094-dm.png|[[:file:21094-pkd-KAHS Kottopadam-2019.pdf|'''പറന്നുയരാൻ''']]<br>[[21094|കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം]]
file:21103-dm.png|[[:file:21103-pkd-gths sholayur magazine 2019.pdf|'''RILL''']]<br>----<br>[[21103|ഗവ.ട്രൈബൽ എച്ച്.എസ്. ഷോളയൂർ‍]]
+
file:21095-dm.png|[[:file:21095-pkd-GhsAlanallur-2019.pdf|'''ഉയിർപ്പ്''']]<br>[[21095|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അലനല്ലൂർ]]
file:21104-dm.png|[[:file:21104-pkd-meshssmkd-2019.pdf|'''പ്രൊബിറ്റാറ്റിസ്''']]<br>----<br>[[21104|എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്.]]
+
file:21096-dm.png|[[:file:21096-pkd-paravakal-2019.pdf|'''പറവകൾ''']]<br>[[21096|ജി..എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര]]
file:21107-dm.png|[[:file:21107-PKD-Panchayath HS Polpully.pdf|'''FLYING KITES ''']]<br>----<br>[[21107|പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.പൊൽപുള്ളി]]
+
file:21098-dm.png|[[:file:21098-pkd-ghs pattanchery.pdf|'''സോപാനം''']]<br>[[21098|ജി.എച്ച്.എസ്. പട്ടഞ്ചേരി]]
file:21123-dm.png|[[:file:21123-PKD-GHS Thenkara-2019.pdf|'''സ്‌മാർട്ട്''']]<br>----<br>[[21123|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തെൻകര]]
+
file:21103-dm.png|[[:file:21103-pkd-gths sholayur magazine 2019.pdf|'''RILL''']]<br>[[21103|ഗവ.ട്രൈബൽ എച്ച്.എസ്. ഷോളയൂർ‍]]
file:21124-dm.png|[[:file:21124-PKD-GHS VENNAKKARA-2019.pdf|'''നിർഝരി''']]<br>----<br>[[21124|ജി.എച്ച്.എസ്.വെണ്ണക്കര]]
+
file:21104-dm.png|[[:file:21104-pkd-meshssmkd-2019.pdf|'''പ്രൊബിറ്റാറ്റിസ്''']]<br>[[21104|എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട്.]]
file:21125-dm.png|[[:file:21125-PKD-GHSS KALLINKALPADAM-2019.pdf|'''പെരുമഴക്കാലം''']]<br>----<br>[[21125|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കല്ലിങ്കൽപാടം]]
+
file:21107-dm.png|[[:file:21107-PKD-Panchayath HS Polpully.pdf|'''FLYING KITES ''']]<br>[[21107|പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.പൊൽപുള്ളി]]
file:21126-dm.png|[[:file:21126-pkd-ghsmudappauur-2019 resized.pdf|'''ഉറവ''']]<br>----<br>[[21126|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.മുടപ്പല്ലൂർ]]
+
file:21123-dm.png|[[:file:21123-PKD-GHS Thenkara-2019.pdf|'''സ്‌മാർട്ട്''']]<br>[[21123|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തെൻകര]]
file:21131-dm.png|[[:file:21131-pkd-ghs nanniyod.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>----<br>[[21131|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.നന്നിയോട്]]
+
file:21124-dm.png|[[:file:21124-PKD-GHS VENNAKKARA-2019.pdf|'''നിർഝരി''']]<br>[[21124|ജി.എച്ച്.എസ്.വെണ്ണക്കര]]
file:21135-dm.png|[[:file:21135-pkd-GHS Ummini-2019.pdf|'''ചിലങ്കയിൽ ഞങ്ങൾ തീർത്തത്''']]<br>----<br>[[21135|ജി.എച്ച്.എസ്.ഉമ്മിണി]]
+
file:21125-dm.png|[[:file:21125-PKD-GHSS KALLINKALPADAM-2019.pdf|'''പെരുമഴക്കാലം''']]<br>[[21125|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കല്ലിങ്കൽപാടം]]
 +
file:21126-dm.png|[[:file:21126-pkd-ghsmudappauur-2019 resized.pdf|'''ഉറവ''']]<br>[[21126|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.മുടപ്പല്ലൂർ]]
 +
file:21131-dm.png|[[:file:21131-pkd-ghs nanniyod.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>[[21131|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.നന്നിയോട്]]
 +
file:21135-dm.png|[[:file:21135-pkd-GHS Ummini-2019.pdf|'''ചിലങ്കയിൽ ഞങ്ങൾ തീർത്തത്''']]<br>[[21135|ജി.എച്ച്.എസ്.ഉമ്മിണി]]
 +
file:21021-dm.png|[[:file:21021-PKD-KAVYAMUGULANGAL-2019.pdf|'''കാവ്യമുകുളങ്ങൾ''']]<br>[[21021|വി ഐ എം എചു് എസ് പല്ലശ്ശെന]]
 +
file:20047-dm.png|[[:file:20047-pkd-ahs-2019.pdf|'''digital magazine''']]<br>[[20047|എച്ച് എസ് അനങ്ങനടി]]
 +
file:20035-dm.png|[[:file:20035-pkd-manayola-2019.pdf|'''മനയോല''']]<br>[[20035|ജി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ്, ഒറ്റപ്പാലം]]
 +
file:20013-dm.png|[[:file:20013-pkd-GJHSS Naduvattam-2019.pdf|'''buds''']]<br>[[20013|ജി.ജെ.എച്.എസ്.എസ്. നടുവട്ടം]]
 +
file:21017-dm.png|[[:file:21017-PKD-GHSS Peringottukurissi-2019.pdf|'''വെെഖരി''']]<br>[[21017|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി]]
 +
file:20024-dm.png|[[:file:20024-pkd-trkhss vaniyamkulam-2019.pdf|'''മഴവില്ല് തേടിയ പട്ടങ്ങൾ കണ്ടത്''']]<br>[[20024|ടി ആർ കെ എച്ച് എസ് എസ്, വാണിയംകുളം]]
 +
file:20012-dm.png|[[:file:20012 PKD PHSS Pallippuram ചിറകുകൾ 2019.pdf|'''ചിറക‌ുകൾ''']]<br>[[20012|പി.എച്.എസ്.പള്ളിപ്പുറം]]
 +
file:20014-dm.png|[[:file:20014-PKD-PTMYHSS Edappalam-2019.pdf|'''മൊഴി''']]<br>[[20014|പി.ടി. എം. വൈ.എച്.എസ്.എടപ്പലം]]
 +
file:21069-dm.png|[[:file:21069-pkd-phsparli-2019.pdf|'''വെെഖരി''']]<br>[[21069|പി.എച്ച്.എസ്സ്. പറളി]]
 +
file:20027-dm.png|[[:file:20027-pkd-nsskpt-2019.pdf|'''ഹരിശ്രീ''']]<br>[[20027|എൻ എസ് എസ് കെ പി ടി വി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം]]
 +
file:20015-dm.png|[[:file:20015-PKD-gvhsskoppam-2019.pdf|'''ഫ്ലാഷ് 2019''']]<br>[[20015|ജി.വി.എച്.എസ്.എസ് കൊപ്പം]]
 +
file:21915-dm.png|[[:file:21915-PKD-ghs bemmanur-2019.pdf|'''നാദേയ''']]<br>[[21915|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ]]
 +
file:21013-dm.png|[[:file:21013-PKD-CAHSS-COYALMANNAM-2019.pdf|'''ചിമിഴ്''']]<br>[[21013|സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം]]
 +
file:21015-dm.png|[[:file:21015-pkd- ghss tholanur-2019.pdf|'''ഇ-മുകുളങ്ങൾ''']]<br>[[21015|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.തോലന്നൂർ]]
 +
file:21016-dm.png|[[:file:21016-pkd-GHSS KOTTAYI-2019.pdf|'''പട്ടം പോലെ..''']]<br>[[21016|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോട്ടായി]]
 +
file:21062-dm.png|[[:file:21062-PKD-CFDHSS MATHUR-2019.pdf|'''കിരണം''']]<br>[[21062|സി.എഫ്.ഡി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മാത്തൂർ]]
 +
file:21019-dm.png|[[:file:21019-pkd-ghs koduvayur-2019.pdf|'''littlekites''']]<br>[[21019|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കൊടുവായൂർ]]
 +
file:21030-dm.png|[[:file:21030-PKD-DARPANAM BSSHS KOLLENGODE -2019.pdf|'''ദർപ്പണം''']]<br>[[21030|ബി.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊല്ലങ്കോട്.]]
 +
file:21032-dm.png|[[:file:21032-PKD-G H S S Muthalamada-2019.pdf|'''യാനം''']]<br>[[21032|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മുതലമട]]
 +
file:20067-dm.png|[[:file:20067-PKD-Navajyoti GHS AKALUR-2019.pdf|'''നവജ്യോതി''']]<br>[[20067|ജി.എസ്.ബി.എസ്.അകലൂർ‍‍‍]]
 +
file:21130-dm.png|[[:file:21130-PKD-GHS THIRUVAZHIYAD-2019.pdf|'''e magazine''']]<br>[[21130|ജി.എച്ച്.എസ്. തിരുവഴിയാട്]]
 
</gallery>
 
</gallery>
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{clear}}
 
{{clear}}
 
</div>
 
</div>

05:51, 22 ഫെബ്രുവരി 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
"https://schoolwiki.in/index.php?title=പാലക്കാട്_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=618268" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്