"പത്മ എ.എൽ.പി.എസ്. പൊന്നേംപാടം/മലയാളം/മികവുകൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 
വരി 9: വരി 9:
 
പൊന്നേംപാടം പത്മ എ എൽ പി സ്ക്കൂളിന്റെ വായനദിനപരിപാടികൾ വ്യത്യസ്തമാിയി .സ്ക്കൂളിന്റെ ബയോപാർക്കിന് സമീപം പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ബാലമാസികകളും നിരത്തി തയ്യാറാക്കിയ "വായനപ്പുര" യുടെ ഉദ്ഘാടനം വാഴയൂർ പഞ്ചായത്ത് വെെസ് പ്രസിഡണ്ട്
 
പൊന്നേംപാടം പത്മ എ എൽ പി സ്ക്കൂളിന്റെ വായനദിനപരിപാടികൾ വ്യത്യസ്തമാിയി .സ്ക്കൂളിന്റെ ബയോപാർക്കിന് സമീപം പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ബാലമാസികകളും നിരത്തി തയ്യാറാക്കിയ "വായനപ്പുര" യുടെ ഉദ്ഘാടനം വാഴയൂർ പഞ്ചായത്ത് വെെസ് പ്രസിഡണ്ട്
 
ഭാഗ്യനാഥൻ നിർവഹിച്ചു.
 
ഭാഗ്യനാഥൻ നിർവഹിച്ചു.
 +
 +
<!--visbot  verified-chils->

22:25, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

അറിവിൻ അങ്കത്തട്ടുണർന്നു;

എല്ലാമാസവും ഗോൾഡ്കോകോയിൻ സമ്മാനമായി നൽകുന്ന അറിവകം മെഗാക്വിസ്സ് പരമ്പപരയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കവും കുറിച്ചു.ഫറോക്ക് നക്ഷത്രഗോൾഡ് ആണ് സമ്മാനമായി ഗോൾഡ്കോയിൻ നൽകുന്നത്. ഇന്നത്തെ വിജയി ഫാത്തിമ ഷഹനയ്ക്ക് നക്ഷത്രഗോൾഡ് മാനേജർ സതീഷ് ഗോൾഡ്കോയിൻ നൽകി. 7 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ "അക്ഷരജാഥ,വായനക്കളരി,ക്ലാസ് ലെെബ്രറിരൂപീകരണം പ്രദേശത്തെ ലെെബ്രറിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടവ വായനപ്പുര ഉദ്ഘാടനവും അറിവകം മെഗാക്വിസ്സും.

പൊന്നേംപാടം പത്മ എ എൽ പി സ്ക്കൂളിന്റെ വായനദിനപരിപാടികൾ വ്യത്യസ്തമാിയി .സ്ക്കൂളിന്റെ ബയോപാർക്കിന് സമീപം പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ബാലമാസികകളും നിരത്തി തയ്യാറാക്കിയ "വായനപ്പുര" യുടെ ഉദ്ഘാടനം വാഴയൂർ പഞ്ചായത്ത് വെെസ് പ്രസിഡണ്ട് ഭാഗ്യനാഥൻ നിർവഹിച്ചു.