സഹായം Reading Problems? Click here


"ദേശത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന വിദ്യാലയം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
('വിദ്യാലയങ്ങൾ ദേശത്തിന്റെ കഥ പറയും. അറിവിന്റെ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
 
വരി 1: വരി 1:
 
വിദ്യാലയങ്ങൾ ദേശത്തിന്റെ കഥ പറയും. അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കു തുറന്നുവെച്ച കവാടങ്ങളിലൂടെ തലമുറകൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ശേഷിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ അഭിമാനത്തിന്റെ രജതരേഖയായ് തിളങ്ങി നിൽക്കും
 
വിദ്യാലയങ്ങൾ ദേശത്തിന്റെ കഥ പറയും. അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കു തുറന്നുവെച്ച കവാടങ്ങളിലൂടെ തലമുറകൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ശേഷിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ അഭിമാനത്തിന്റെ രജതരേഖയായ് തിളങ്ങി നിൽക്കും
 +
 +
<!--visbot  verified-chils->

15:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

വിദ്യാലയങ്ങൾ ദേശത്തിന്റെ കഥ പറയും. അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കു തുറന്നുവെച്ച കവാടങ്ങളിലൂടെ തലമുറകൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ശേഷിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ അഭിമാനത്തിന്റെ രജതരേഖയായ് തിളങ്ങി നിൽക്കും