സഹായം Reading Problems? Click here


തിരുവനന്തപുരം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
09:44, 24 ഫെബ്രുവരി 2019-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 42003 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. അരുവിക്കര ഐ-വിഷൻ
2 42004 ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ ഹൈസ്ക്കൂൾ. മീനാങ്കൽ വിപഞ്ചിക
3 42005 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ആര്യനാട് സ്‌പെക്‌ട്രാ
4 42036 എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ് വട്ടപ്പാറ ലിറ്റിൽ ഫ്ലാഷ്
5 42037 ജി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നെടുമങ്ങാട് പ്രയാണം
6 42039 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പൂവത്തൂർ സ്പന്ദനം
7 42040 ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ അൺഎഡിറ്റഡ്
8 42042 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നെടുമങ്ങാട് നിറം
9 42044 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വെള്ളനാട് നവ്യചലനം
10 42066 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കരകുളം പട്ടം പോലെ
11 42501 ഗവൺമെൻറ്, ടെക്നിക്കൽ.എച്ച്.എസ്. നെടുമങ്ങാട് തൂലിക
12 43002 ജി എച്ച് എസ് വെയിലൂർ നിറക്കൂട്ട്
13 43003 ജി വി എച്ച് എസ് എസ് പിരപ്പൻകോട് The New Horizon
14 43004 ജി എച്ച് എസ്സ് തോന്നയ്ക്കൽ ജ്വാല
15 43005 മുസ്ലീം എച്ച് എസ് ഫോർ ബോയ്സ് കണിയാപുരം Explorer
16 43006 മുസ്ലീം ഗേൾസ് എച്ച് എസ്എസ് കണിയാപുരം LittleHearts
17 43007 സെൻറ് വിൻസെൻറ് എച്ച് എസ് കണിയാപുരം പുന്നമരച്ചോട്ടിൽ
18 43008 ഗവൺമെൻറ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കഴക്കൂട്ടം വിസ്മയതുമ്പത്ത്
19 43010 പള്ളിത്തുറ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ദ സ്പാർക്ക്
20 43012 സെൻറ് മൈക്കിൾസ് എച്ച് എസ് കണിയാപുരം നിറങ്ങൾ
21 43014 ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കന്യാകുളങ്ങര ധ്വനി
22 43015 ജി എച്ച് എസ് നെടുവേലി കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ
23 43017 ജി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അയിരൂപ്പാറ സ്മൃതി
24 43018 എൽ വി എച്ച് എസ് പോത്തൻകോട് writeclick
25 43022 എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് ചെമ്പഴന്തി കൈത്തിരി
26 43024 ജി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുളത്തൂർ നീറനിലാവ്
27 43045 ആർ.കെ.ഡി.എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ശാസ്തമംഗലം സ്‌ട്രീം
28 43059 ഫോർട്ട് ഗേൾസ് മിഷൻ ഹൈസ്ക്കൂൾ ജാലകം
29 43061 സെൻറ് ആൻറണീസ് എച്ച്.എസ്. എസ് വലിയതുറ സ്റ്റാർസ്
30 43065 സെൻറ് ഫിലോമിനാസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പൂന്തുറ സോപാനം
31 43066 സെൻറ് തോമസ് എച്ച്.എസ്. എസ് പൂന്തുറ തേജസ്സ്
32 43067 സെൻറ് തോമസ് എച്ച്.എസ്. എസ് പൂന്തുറ ഇ - കൈറ്റ്സ്
33 43068 വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് തിരുവല്ലം മുഖം
34 43069 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. വാഴമുട്ടം E-ശലഭങ്ങൾ
35 43070 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് കമലേശ്വരം CHUVADUKAL
36 43072 ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മണക്കാട് കാർത്തിക
37 43073 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാലടി കുട്ടിപ്പട്ടങ്ങൾ
38 43075 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പാപ്പനംകോട് സോപാനം
39 43076 ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് കരമന PEREVALLON
40 43078 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് പുന്നമൂട് ഇ-സ്ലേറ്റ്
41 43083 എസ് എം വി ഗവ: മോഡൽ എച്ച് എസ് എസ് അക്ഷരം
42 43084 ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ ബി.എച്ച്.എസ്. എസ് തൈയ്ക്കാട് മിത്രം
43 43085 ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ് ,കോട്ടൺഹിൽ COTTON KItes
44 43087 എ.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്, തിരുമല A window to sky
45 43109 ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്പോർട്സ് സ്ക്കൂൾ വെള്ളായണി വെള്ളായണിയിലെ കുട്ടിപ്പട്ടങ്ങൾ
46 44003 വിമല ഹൃദയ എച്ച്.എസ്. വിരാലി തൂലിക
47 44005 എൻ.കെ.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ധനുവച്ചപുരം സദ്ഗമയ
48 44006 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ധനുവച്ചപുരം അക്ഷരത്താളുകൾ
49 44013 സെൻറ് ക്രിസോസ്റ്റംസ് എച്ച്.എസ്. നെല്ലിമൂട് Chrystal Kites
50 44015 പി.പി.എം.എച്ച്.എസ്. കാരക്കോണം ധ്വനി
51 44016 വി.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വെള്ളറട പൂനർജനി
52 44017 സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ് അമ്പൂരി സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ് അമ്പൂരി ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
53 44021 ഗവൺമെൻറ്, വി.&എച്ച്.എസ്.എസ് കുളത്തൂർ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്
54 44032 ന്യൂ എച്ച്.എസ്.എസ് നെല്ലിമൂട് കാൽപ്പാടുകൾ
55 44033 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കോട്ടുകാൽ ഓർമ്മച്ചെപ്പ്
56 44034 വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നേമം നവ്യം
57 44040 ഇവാൻസ് എച്ച്.എസ്. പാറശ്ശാല നവമുകുളങ്ങൾ
58 44041 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് & എച്ച്.എസ്. എസ് പാറശാല വാഗസി
59 44042 സാമുവൽ എൽ.എം.എസ്. എച്ച്.എസ്. പാറശാല തരംഗിണി
60 44044 ഗവൺമെൻറ്, കെ.വി.എച്ച്.എസ്. അയിര ലിറ്റിൽ തോട്സ്
61 44045 പി.റ്റി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മരുതൂർക്കോണം സ്മൃതി
62 44046 വി.പി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ബോയിസ് വെങ്ങാനൂർ സൂര്യതേജസ്സ്
63 44047 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്സ് വിഴിഞ്ഞം സർഗ്ഗസൂനം
64 44049 എച്ച്.എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് വെങ്ങാനൂർ നിലാവ്