സഹായം Reading Problems? Click here


ഡി.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. താനൂർ/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഡി.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. താനൂർ
09:37, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 19026 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('2019-20 അധ്യായനവർഷം ജുണിൽ ഗണിത ക്ലബ് പ്രവ‍ർത്തനം...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
Jump to navigation Jump to search

2019-20 അധ്യായനവർഷം ജുണിൽ ഗണിത ക്ലബ് പ്രവ‍ർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ജുൺ.19ന് പാസ്കൽ ‍ഡേ ആചരിച്ചു. ജ്യാമിതി രൂപങ്ങളാൽ ഗണിത പൂരം സഘടിപ്പിച്ചു. ക്ലാസ്തല ഗണിത ക്യു‍സ് മത്സരം നടത്തി.