സഹായം Reading Problems? Click here


"ഡി.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. താനൂർ/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
('2019-20 അധ്യായനവർഷം ജുണിൽ ഗണിത ക്ലബ് പ്രവ‍ർത്തനം...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
 
വരി 1: വരി 1:
2019-20 അധ്യായനവർഷം ജുണിൽ ഗണിത ക്ലബ് പ്രവ‍ർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ജുൺ.19ന് പാസ്കൽ ‍ഡേ ആചരിച്ചു. ജ്യാമിതി രൂപങ്ങളാൽ ഗണിത പൂരം സഘടിപ്പിച്ചു. ക്ലാസ്തല ഗണിത ക്യു‍സ് മത്സരം നടത്തി.
+
2019-20 അധ്യയനവർഷം ജുണിൽ ഗണിത ക്ലബ് പ്രവ‍ർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ജുൺ.19ന് പാസ്കൽ ‍ഡേ ആചരിച്ചു. ജ്യാമിതി രൂപങ്ങളാൽ ഗണിത പൂരം സഘടിപ്പിച്ചു. ക്ലാസ്  തല ഗണിത ക്വിസ് മത്സരം നടത്തി.

16:19, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2019-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

2019-20 അധ്യയനവർഷം ജുണിൽ ഗണിത ക്ലബ് പ്രവ‍ർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ജുൺ.19ന് പാസ്കൽ ‍ഡേ ആചരിച്ചു. ജ്യാമിതി രൂപങ്ങളാൽ ഗണിത പൂരം സഘടിപ്പിച്ചു. ക്ലാസ് തല ഗണിത ക്വിസ് മത്സരം നടത്തി.