സഹായം Reading Problems? Click here


"ഡിഇഒ തിരുവനന്തപുരം/വിദ്യാലയങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
(2 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
 
തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലെ സ്ക്കുളുകളുടെ പട്ടിക.
 
തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലെ സ്ക്കുളുകളുടെ പട്ടിക.
  
==ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്ക്കുളുകള്‍==
+
==ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ==
 
{| class=wikitable
 
{| class=wikitable
 
|-
 
|-
 
! SLNo !! School Code !! School Name !! Name In Malayalam !! Grade
 
! SLNo !! School Code !! School Name !! Name In Malayalam !! Grade
 
|-
 
|-
| 1 || [[43063]] || [[Govt. Regional Fisheries Techenical H. S. Valiyathura]] ||  
+
| 1 || [[43063]] || [[Govt. Regional Fisheries Techenical H. S. Valiyathura]] || [[ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. വലിയതുറ]]|| 6
[[ജി.ആര്‍.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. വലിയതുറ]]
 
|| 6
 
 
|-
 
|-
 
| 2 || [[43069]] || [[Govt. H. S. Vazhamuttom]] || [[ഗവ.എച്ച് എസ് വാഴമുട്ടം]] || 5
 
| 2 || [[43069]] || [[Govt. H. S. Vazhamuttom]] || [[ഗവ.എച്ച് എസ് വാഴമുട്ടം]] || 5
വരി 14: വരി 12:
 
| 3 || [[43070]] || [[Govt. H. S. S. Kamaleswaram]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കമലേശ്വരം]]|| 4
 
| 3 || [[43070]] || [[Govt. H. S. S. Kamaleswaram]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കമലേശ്വരം]]|| 4
 
|-
 
|-
| 4 || [[43072]] || [[Govt. V. And H. S. S. for Girls Manacuad]] || [[ഗവ. വി.ആന്‍ഡ് എച്ച് എസ് എസ് ഫോര്‍ ഗേള്‍സ് മണക്കാട്]] || 5
+
| 4 || [[43072]] || [[Govt. V. And H. S. S. for Girls Manacuad]] || [[ഗവ. വി.ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മണക്കാട്]] || 5
 
|-
 
|-
 
| 5 || [[43073]] || [[Govt. H. S. Kalady]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് കാലടി]] || 6
 
| 5 || [[43073]] || [[Govt. H. S. Kalady]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് കാലടി]] || 6
വരി 26: വരി 24:
 
| 9 || [[43078]] || [[Govt. H. S. S. Punnamoodu]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുന്നമൂട്]] || 6
 
| 9 || [[43078]] || [[Govt. H. S. S. Punnamoodu]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുന്നമൂട്]] || 6
 
|-
 
|-
| 10 || [[43079]] || [[Govt. Girls H. S. Chalai]] || [[ഗവ. ഗേള്‍സ് എച്ച് എസ് എസ് ചാല]]|| 5
+
| 10 || [[43079]] || [[Govt. Girls H. S. Chalai]] || [[ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് ചാല]]|| 5
 
|-
 
|-
| 11 || [[43080]] || [[Govt. Model H. S. S. For Boys Chalai]] || [[ഗവ. മോഡല്‍ എച്ച് എസ് എസ് ഫോര്‍ ബോയ്സ് ചാല]] || 6
+
| 11 || [[43080]] || [[Govt. Model H. S. S. For Boys Chalai]] || [[ഗവ. മോഡൽ എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ബോയ്സ് ചാല]] || 6
 
|-
 
|-
| 12 || [[43081]] || [[Govt. Tamil V. And H. S. S. Chalai]] || [[ഗവ. തമിള്‍ വി ആന്‍ഡ് എച്ച് എസ് എസ് ചാല]] || 4
+
| 12 || [[43081]] || [[Govt. Tamil V. And H. S. S. Chalai]] || [[ഗവ. തമിൾ വി ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ചാല]] || 4
 
|-
 
|-
| 13 || [[43082]] || [[Govt. Central H. S. Attakulangara]] || [[ഗവ. സെന്‍ട്രല്‍ എച്ച് എസ് എസ് അട്ടക്കുളങ്ങര]] ||4  
+
| 13 || [[43082]] || [[Govt. Central H. S. Attakulangara]] || [[ഗവ. സെൻട്രൽ എച്ച് എസ് എസ് അട്ടക്കുളങ്ങര]] ||4  
 
|-
 
|-
| 14 || [[43084]] || [[Govt. Model B. H. S. S. Thycaud]] || [[ഗവ. മോഡല്‍ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൈക്കാട്]] || 3
+
| 14 || [[43084]] || [[Govt. Model B. H. S. S. Thycaud]] || [[ഗവ. മോഡൽ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൈക്കാട്]] || 3
 
|-
 
|-
| 15 || [[43085]] || [[Govt. Girls H. S. S. Cottonhill]] || [[ഗവ. ഗേള്‍സ് എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടണ്‍ഹില്‍]] || 6
+
| 15 || [[43085]] || [[Govt. Girls H. S. S. Cottonhill]] || [[ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടൺഹിൽ]] || 6
 
|-
 
|-
| 16 || [[43090]] || [[Govt. High School Jagathy]] || [[ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍ ജഗതി]]|| 5
+
| 16 || [[43090]] || [[Govt. High School Jagathy]] || [[ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ ജഗതി]]|| 5
 
|-
 
|-
| 17 || [[43109]] || [[SAM MRS Vellayani]] || [[എസ് എ എം എം ആര്‍ എസ് വെള്ളയാണി]] || 3
+
| 17 || [[43109]] || [[SAM MRS Vellayani]] || [[എസ് എ എം എം ആർ എസ് വെള്ളയാണി]] || 3
 
|-
 
|-
| 18 || [[43270]] || [[Govt. V. H. S. S. for the Deaf, Jagathy]] || [[ഗവ. വി ആന്‍ഡ് എച്ച് എസ് എസ് ഫോര്‍  ദി ഡെഫ് ജഗതി]]|| 5
+
| 18 || [[43270]] || [[Govt. V. H. S. S. for the Deaf, Jagathy]] || [[ഗവ. വി ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ദി ഡെഫ് ജഗതി]]|| 5
 
|-
 
|-
| 19 || [[43029]] || [[G. H. S. Mannanthala]] || [[ഗവണ്‍മെന്‍റ്, എച്ച്.എസ്. മണ്ണന്തല]] || 2
+
| 19 || [[43029]] || [[G. H. S. Mannanthala]] || [[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മണ്ണന്തല]] || 2
 
|-
 
|-
 
| 20 || [[43032]] || [[Govt. H. S. Kattachakonam]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് കട്ടച്ചക്കോണം]] || 6
 
| 20 || [[43032]] || [[Govt. H. S. Kattachakonam]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് കട്ടച്ചക്കോണം]] || 6
 
|-
 
|-
| 21 || [[43033]] || [[Govt. H. S. S. Medical College]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മെഡിക്കല്‍കോളേജ്]] || 5
+
| 21 || [[43033]] || [[Govt. H. S. S. Medical College]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മെഡിക്കൽകോളേജ്]] || 5
 
|-
 
|-
| 22 || [[43035]] || [[Govt. Model Girls H. S. S Pattom]] || [[ഗവ, മോഡല്‍ ഗേള്‍സ് എച്ച്.എസ്.എസ് പട്ടം]] || 3
+
| 22 || [[43035]] || [[Govt. Model Girls H. S. S Pattom]] || [[ഗവ, മോഡൽ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് പട്ടം]] || 3
 
|-
 
|-
 
| 23 || [[43036]] || [[Govt City V. and H. S. S. P. M. G]] || [[ഗവ. സിറ്റി വിഎച്ച്എസ്എസ്, പിഎംജി]] || 5
 
| 23 || [[43036]] || [[Govt City V. and H. S. S. P. M. G]] || [[ഗവ. സിറ്റി വിഎച്ച്എസ്എസ്, പിഎംജി]] || 5
 
|-
 
|-
| 24 || [[43037]] || [[Govt. H. S. Katchani]] || [[ഗവണ്‍മെന്‍റ്, എച്ച്.എസ്. കാച്ചാണി]] || 5
+
| 24 || [[43037]] || [[Govt. H. S. Katchani]] || [[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാച്ചാണി]] || 5
 
|-
 
|-
| 25 || [[43038]] || [[Govt. V. And H. S. S. Vattiyoorkave]] || [[ഗവണ്‍മെന്‍റ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്]]|| 6
+
| 25 || [[43038]] || [[Govt. V. And H. S. S. Vattiyoorkave]] || [[ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടിയൂർക്കാവ്]]|| 6
 
|-
 
|-
| 26 || [[43039]] || [[P. S. N. M. Govt. H. S. S. Peroorkada]] || [[പി എസ് എന്‍ എം ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പേരൂര്‍ക്കട]] || 5
+
| 26 || [[43039]] || [[P. S. N. M. Govt. H. S. S. Peroorkada]] || [[പി എസ് എൻ എം ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പേരൂർക്കട]] || 5
 
|-
 
|-
| 27 || [[43040]] || [[G. G. H. S. S. Peroorkada]] || [[ഗവ, ജി.എച്ച്.എസ്. എസ് പേരൂര്‍ക്കട]] || 6
+
| 27 || [[43040]] || [[G. G. H. S. S. Peroorkada]] || [[ഗവ, ജി.എച്ച്.എസ്. എസ് പേരൂർക്കട]] || 6
 
|-
 
|-
| 28 || [[43050]] || [[Govt. Girls V. H. S. S. Pettah]] || [[ഗവണ്‍മെന്‍റ്, ഗേള്‍സ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് പേട്ട]]|| 4
+
| 28 || [[43050]] || [[Govt. Girls V. H. S. S. Pettah]] || [[ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് പേട്ട]]|| 4
 
|-
 
|-
| 29 || [[43051]] || [[Govt. H. S. Vanchiyoor]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് വഞ്ചിയൂര്‍]]||6
+
| 29 || [[43051]] || [[Govt. H. S. Vanchiyoor]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് വഞ്ചിയൂർ]]||6
 
|-
 
|-
| 30 || [[43052]] || [[Govt. H. S. S. Pettah]] || [[ഗവണ്‍മെന്‍റ്, എച്ച്.എസ്. എസ് പേട്ട]]|| 5
+
| 30 || [[43052]] || [[Govt. H. S. S. Pettah]] || [[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് പേട്ട]]|| 5
 
|-
 
|-
| 31 || [[43053]] || [[G. V. Raja Sports School Mylam]] || [[ജി.വി.രാജാ സ്പോട്​സ് സ്കൂള്‍ മൈലം]] || 5
+
| 31 || [[43053]] || [[G. V. Raja Sports School Mylam]] || [[ജി.വി.രാജാ സ്പോട്​സ് സ്കൂൾ മൈലം]] || 5
 
|-
 
|-
| 32 || [[43056]] || [[Govt. H. S. Karikkakom]] ||[[ഗവണ്‍മെന്‍റ്, എച്ച്.എസ്. കരിക്കകം]] || 5
+
| 32 || [[43056]] || [[Govt. H. S. Karikkakom]] ||[[ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കരിക്കകം]] || 5
 
|-
 
|-
| 33 || [[43060]] || [[Govt. H. S. Sanskrit Fort]] || [[ഗവ. സാന്‍സ്ക്രിറ്റ് എച്ച്.എസ്. ഫോര്‍ട്ട്]] || 4
+
| 33 || [[43060]] || [[Govt. H. S. Sanskrit Fort]] || [[ഗവ. സാൻസ്ക്രിറ്റ് എച്ച്.എസ്. ഫോർട്ട്]] || 4
 
|-
 
|-
| 34 || [[43083]] || [[S. M. V. Model H. S. S. Thiruvananthapuram]] || [[എസ് എം വി മോഡല്‍ എച്ച് എസ് എസ് തിരുവനന്തുപരം]] || 4
+
| 34 || [[43083]] || [[S. M. V. Model H. S. S. Thiruvananthapuram]] || [[എസ് എം വി മോഡൽ എച്ച് എസ് എസ് തിരുവനന്തുപരം]] || 4
 
|-
 
|-
| 35 || [[43091]] || [[Dr.AMMRHSS for Girls, Kattela   ]] || [[ഡോ.എ എം എം ആര്‍ എച്ച് എസ് എസ് ഫോര്‍ ഗേള്‍സ് കട്ടേല]] || 6
+
| 35 || [[43091]] || [[Dr.AMMRHSS for Girls, Kattela]] || [[ഡോ.എ എം എം ആർ എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ഗേൾസ് കട്ടേല]] || 6
 
|-
 
|-
| 37 || [[43002]] || [[Govt. H. S. Veiloor]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് വെയിലൂര്‍]] || 7
+
| 37 || [[43002]] || [[Govt. H. S. Veiloor]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് വെയിലൂർ]] || 7
 
|-
 
|-
| 38 || [[43003]] || [[Govt. V. H. S. S. Pirappancode]] || [[ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് പിരപ്പന്‍കോട്]] || 7
+
| 38 || [[43003]] || [[Govt. V. H. S. S. Pirappancode]] || [[ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് പിരപ്പൻകോട്]] || 7
 
|-
 
|-
| 39 || [[43004]] || [[Govt. H. S. S. Thonnackal]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് തോന്നക്കല്‍]] || 7
+
| 39 || [[43004]] || [[Govt. H. S. S. Thonnackal]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് തോന്നക്കൽ]] || 7
 
|-
 
|-
 
| 40 || [[43008]] || [[Govt. HSS Kazhakuttom]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കഴക്കൂട്ടം]] || 7
 
| 40 || [[43008]] || [[Govt. HSS Kazhakuttom]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കഴക്കൂട്ടം]] || 7
വരി 88: വരി 86:
 
| 41 || [[43013]] || [[Govt. Boys H. S. S. Kanniakulangara]] || [[ഗവ. ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് കന്യാകുളങ്ങര]] || 7
 
| 41 || [[43013]] || [[Govt. Boys H. S. S. Kanniakulangara]] || [[ഗവ. ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് കന്യാകുളങ്ങര]] || 7
 
|-
 
|-
| 42 || [[43014]] || [[Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara]] || [[ഗവ. ഗേള്‍സ് എച്ച് എസ് എസ് കന്യാകുളങ്ങര]] || 7
+
| 42 || [[43014]] || [[Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara]] || [[ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കന്യാകുളങ്ങര]] || 7
 
|-
 
|-
 
| 43 || [[43015]] || [[Govt. H. S. S. Neduveli]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് നെടുവേലി]] || 7
 
| 43 || [[43015]] || [[Govt. H. S. S. Neduveli]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് നെടുവേലി]] || 7
 
|-
 
|-
| 44 || [[43017]] || [[Govt. H. S. S. AYIROORPPARA]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് അയിരൂര്‍പാറ]] ||3  
+
| 44 || [[43017]] || [[Govt. H. S. S. AYIROORPPARA]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് അയിരൂർപാറ]] ||3  
 
|-
 
|-
| 45 || [[43024]] || [[Govt. H. S. S. Kulathoor]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കുളത്തൂര്‍]] || 6
+
| 45 || [[43024]] || [[Govt. H. S. S. Kulathoor]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കുളത്തൂർ]] || 6
 
|-
 
|-
 
| 46 || [[43026]] || [[Govt. H. S. Sreekariam]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് ശ്രീകാര്യം]] || 3
 
| 46 || [[43026]] || [[Govt. H. S. Sreekariam]] || [[ഗവ. എച്ച് എസ് ശ്രീകാര്യം]] || 3
 
|-
 
|-
| 47 || [[43501]] || [[Technical HS Ulloor]] || [[ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ ഉള്ളൂര്‍]]|| 5
+
| 47 || [[43501]] || [[Technical HS Ulloor]] || [[ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ഉള്ളൂർ]]|| 5
  
 
|}
 
|}
  
==എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകള്‍==
+
==എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ==
 
{| class=wikitable
 
{| class=wikitable
 
|-
 
|-
 
! SLNo !! School Code !! School Name !! Name In Malayalam !! Grade
 
! SLNo !! School Code !! School Name !! Name In Malayalam !! Grade
 
|-
 
|-
| 1 || [[43045]] || [[R. K. D. N. S. S. H. S. Sasthamangalam]] || [[ആര്‍ കെ ഡി എന്‍ എസ് എസ് എച്ച് എസ് ശാസ്തമംഗലം]] || 5
+
| 1 || [[43045]] || [[R. K. D. N. S. S. H. S. Sasthamangalam]] || [[ആർ കെ ഡി എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് ശാസ്തമംഗലം]] || 5
 
|-
 
|-
 
| 2 || [[43061]] || [[St. Antony`s H. S. S. Valiyathura]] || [[സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് എസ് വലിയതുറ]] || 6
 
| 2 || [[43061]] || [[St. Antony`s H. S. S. Valiyathura]] || [[സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് എസ് വലിയതുറ]] || 6
 
|-
 
|-
| 3 || [[43065]] || [[St. Philomina`s Girls H. S. Poonthura]] || [[സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് ഗേള്‍സ് എച്ച് എസ് പൂന്തുറ]] || 6
+
| 3 || [[43065]] || [[St. Philomina`s Girls H. S. Poonthura]] || [[സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് പൂന്തുറ]] || 6
 
|-
 
|-
 
| 4 || [[43066]] || [[St. Thomas H. S. S. Poonthura]] || [[സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് എസ് പൂന്തുറ]] || 5
 
| 4 || [[43066]] || [[St. Thomas H. S. S. Poonthura]] || [[സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് എസ് പൂന്തുറ]] || 5
 
|-
 
|-
| 5 || [[43067]] || [[B. N. V. V. And H. S. S. Thiruvallom]] || [[ബി എന്‍ വി വി ആന്റ് എച്ച് എസ് എസ് തിരുവല്ലം]] || 4
+
| 5 || [[43067]] || [[B. N. V. V. And H. S. S. Thiruvallom]] || [[ബി എൻ വി വി ആന്റ് എച്ച് എസ് എസ് തിരുവല്ലം]] || 4
 
|-
 
|-
| 6 || [[43068]] || [[V. H. S. S. For Girls Thiruvallom]] || [[വി ആന്റ് എച്ച് എസ് എസ് ഫോര്‍ ഗേള്‍സ് തിരുവല്ലം]]|| 5  
+
| 6 || [[43068]] || [[V. H. S. S. For Girls Thiruvallom]] || [[വി ആന്റ് എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ഗേൾസ് തിരുവല്ലം]]|| 5  
 
|-
 
|-
| 7 || [[43087]] || [[A M H S S Thirumala]] ||[[ എ എം എച്ച് എസ് എസ് തിരുമല]] || 5
+
| 7 || [[43087]] || [[A M H S S Thirumala]] ||[[എ എം എച്ച് എസ് എസ് തിരുമല]] || 5
 
|-
 
|-
 
| 8 || [[43088]] || [[C. M. G. H. S. Poojappura]] || [[സി എം ജി എച്ച് എസ് പൂജപ്പുര]] || 6
 
| 8 || [[43088]] || [[C. M. G. H. S. Poojappura]] || [[സി എം ജി എച്ച് എസ് പൂജപ്പുര]] || 6
 
|-
 
|-
| 9 || [[43027]] || [[St. John`s Model H. S. S. Nalanchira]] || [[സെന്‍റ് ജോണ്‍സ് മോഡല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ്. നാലാഞ്ചിറ]] || 6
+
| 9 || [[43027]] || [[St. John`s Model H. S. S. Nalanchira]] || [[സെൻറ് ജോൺസ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. നാലാഞ്ചിറ]] || 6
 
|-
 
|-
| 10 || [[43031]] || [[St. Goretti`s Girls H. S. S. Nalanchira]] || [[സെന്‍റ് ഗോരേറ്റീസ് ഗേള്‍സ് എച്ച്.എസ്.എസ് നാലാഞ്ചിറ]] || 6
+
| 10 || [[43031]] || [[St. Goretti`s Girls H. S. S. Nalanchira]] || [[സെൻറ് ഗോരേറ്റീസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് നാലാഞ്ചിറ]] || 6
 
|-
 
|-
| 11 || [[43034]] || [[St. Mary`s H. S. S. Pattom]] || [[സെന്‍റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.പട്ടം]] || 6
+
| 11 || [[43034]] || [[St. Mary`s H. S. S. Pattom]] || [[സെൻറ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.പട്ടം]] || 6
 
|-
 
|-
| 12 || [[43041]] || [[Concordia L. H. S. S. Peroorkada]] ||[[കണ്‍കോര്‍ഡിയ എല്‍.എച്ച്.എസ്.എസ്.പേരൂര്‍ക്കട]] || 4
+
| 12 || [[43041]] || [[Concordia L. H. S. S. Peroorkada]] ||[[കൺകോർഡിയ എൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്.പേരൂർക്കട]] || 4
 
|-
 
|-
| 13 || [[43042]] || [[Salvation Army H. S. S. Kawdiar]] || [[സാല്‍വേഷന്‍ ആര്‍മി.എച്ച്.എസ്. എസ് കവടിയാര്‍]] || 6
+
| 13 || [[43042]] || [[Salvation Army H. S. S. Kawdiar]] || [[സാൽവേഷൻ ആർമി.എച്ച്.എസ്. എസ് കവടിയാർ]] || 6
 
|-
 
|-
 
| 14 || [[43047]] || [[St. Joseph`s H. S. S. Thiruvananthapuram]] || [[സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് എസ് തിരുവനന്തപുരം]] || 6
 
| 14 || [[43047]] || [[St. Joseph`s H. S. S. Thiruvananthapuram]] || [[സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് എസ് തിരുവനന്തപുരം]] || 6
 
|-
 
|-
| 15 || [[43054]] || [[St. Mary`s H. S. S. Vettukad]] || [[സെന്‍റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടുകാട്]] || 6
+
| 15 || [[43054]] || [[St. Mary`s H. S. S. Vettukad]] || [[സെൻറ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടുകാട്]] || 6
 
|-
 
|-
| 16 || [[43055]] || [[N. S. S. H. S. S. Palkulangara]] || [[എന്‍.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് പാല്‍ക്കുളങ്ങര]] || 5
+
| 16 || [[43055]] || [[N. S. S. H. S. S. Palkulangara]] || [[എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് പാൽക്കുളങ്ങര]] || 5
 
|-
 
|-
| 17 || [[43057]] || [[Fort Boys H. S.]] || [[ഫോര്‍ട്ട് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്]]  || 5
+
| 17 || [[43057]] || [[Fort Boys H. S.]] || [[ഫോർട്ട് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്]]  || 5
 
|-
 
|-
| 18 || [[43059]] || [[Fort Girls Mission H. S. Fort]] || [[ഫോര്‍ട്ട് ഗേള്‍സ് മിഷന്‍ എച്ച്.എസ്.]] || 5
+
| 18 || [[43059]] || [[Fort Girls Mission H. S. Fort]] || [[ഫോർട്ട് ഗേൾസ് മിഷൻ എച്ച്.എസ്.]] || 5
 
|-
 
|-
 
| 19 || [[43062]] || [[Haji C. H. M. K. M. H. S. Vallakadavu]] || [[ഹാജി സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. വള്ളക്കടവ്]]|| 6
 
| 19 || [[43062]] || [[Haji C. H. M. K. M. H. S. Vallakadavu]] || [[ഹാജി സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. വള്ളക്കടവ്]]|| 6
 
|-
 
|-
| 20 || [[43064]] || [[St. Roch's High School, Thope]] || [[സെന്‍റ് റോക്സ് എച്ച്.എസ്. തോപ്പ്]] || 7
+
| 20 || [[43064]] || [[St. Roch's High School, Thope]] || [[സെൻറ് റോക്സ് എച്ച്.എസ്. തോപ്പ്]] || 7
 
|-
 
|-
| 21 || [[43111]] || [[N. S. S. H. S. S. Kesavadasapuram]] || [[എന്‍.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കേശവദാസപുരം]] || 5
+
| 21 || [[43111]] || [[N. S. S. H. S. S. Kesavadasapuram]] || [[എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കേശവദാസപുരം]] || 5
 
|-
 
|-
| 22 || [[43001]] || [[St. Augustine`s H. S. Murukkumpuzha]] || [[സെന്‍റ് ആഗസ്റ്റിന്‍സ് എച്ച്.എസ്. മുരുക്കുംപുഴ]] || 7
+
| 22 || [[43001]] || [[St. Augustine`s H. S. Murukkumpuzha]] || [[സെൻറ് ആഗസ്റ്റിൻസ് എച്ച്.എസ്. മുരുക്കുംപുഴ]] || 7
 
|-
 
|-
| 23 || [[43005]] || [[Muslim H. S. For Boys Kaniyapuram]] || [[മുസ്ലീം എച്ച്.എസ്. ഫോര്‍ ബോയിസ് കണിയാപുരം]] || 6
+
| 23 || [[43005]] || [[Muslim H. S. For Boys Kaniyapuram]] || [[മുസ്ലീം എച്ച്.എസ്. ഫോർ ബോയിസ് കണിയാപുരം]] || 6
 
|-
 
|-
| 24 || [[43006]] || [[Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram]] || [[മുസ്ലീം ഗേള്‍സ് എച്ച് എസ് എസ് കണിയാപുരം]]|| 6
+
| 24 || [[43006]] || [[Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram]] || [[മുസ്ലീം ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കണിയാപുരം]]|| 6
 
|-
 
|-
| 25 || [[43007]] || [[St. Vincent`s H. S. S. Kaniyapuram]] || [[സെന്റ് വിന്‍സന്റ്സ് എച്ച് എസ് എസ് കണിയാപുരം]] || 4
+
| 25 || [[43007]] || [[St. Vincent`s H. S. S. Kaniyapuram]] || [[സെന്റ് വിൻസന്റ്സ് എച്ച് എസ് എസ് കണിയാപുരം]] || 4
 
|-
 
|-
 
| 26 || [[43010]] || [[Pallithura H. S. S.]] || [[എച്ച് എസ് എസ് പള്ളിത്തുറ]] || 8
 
| 26 || [[43010]] || [[Pallithura H. S. S.]] || [[എച്ച് എസ് എസ് പള്ളിത്തുറ]] || 8
 
|-
 
|-
| 27 || [[43012]] || [[St. Michael`s H. S. Kadinamkulam]] || [[സെന്റ് മിഖായേല്‍സ് എച്ച് എസ് കഠിനംകുളം]] || 6
+
| 27 || [[43012]] || [[St. Michael`s H. S. Kadinamkulam]] || [[സെന്റ് മിഖായേൽസ് എച്ച് എസ് കഠിനംകുളം]] || 6
 
|-
 
|-
| 28 || [[43018]] || [[L. V. H. S. Pothencode]] || [[എല്‍ വി എച്ച് എസ് പോത്തന്‍കോട്]]|| 6
+
| 28 || [[43018]] || [[L. V. H. S. Pothencode]] || [[എൽ വി എച്ച് എസ് പോത്തൻകോട്]]|| 6
 
|-
 
|-
| 29 || [[43019]] || [[M. V. H. S. Thundathil]] || [[എം വി എച്ച് എസ് തുണ്ടത്തില്‍]] || 6
+
| 29 || [[43019]] || [[M. V. H. S. Thundathil]] || [[എം വി എച്ച് എസ് തുണ്ടത്തിൽ]] || 6
 
|-
 
|-
|-30 || [[43020]] || [[ S N V H S Chenkottukonam]] || [[ എസ് എന്‍ വി എച്ച് എസ് ചേങ്കോട്ടുകോണം‍‍]] ||6
+
|-30 || [[43020]] || [[S N V H S Chenkottukonam]] || [[എസ് എൻ വി എച്ച് എസ് ചേങ്കോട്ടുകോണം‍‍]] ||6
 
|-
 
|-
| 31 || [[43022]] || [[S. N. G. H. S. Chempazhanthy]] || [[എസ് എന്‍ ജി എച്ച് എസ് ചെമ്പഴന്തി]] || 6
+
| 31 || [[43022]] || [[S. N. G. H. S. Chempazhanthy]] || [[എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് ചെമ്പഴന്തി]] || 6
 
|}
 
|}
  
==അണ്‍ എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകള്‍==
+
==അൺ എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ==
 
{| class=wikitable
 
{| class=wikitable
 
|-
 
|-
 
! SLNo !! School Code !! School Name !! Name In Malayalam !! Grade
 
! SLNo !! School Code !! School Name !! Name In Malayalam !! Grade
 
|-
 
|-
| 1 || [[43046]] || [[Shree Vidyadhi Raja Vidya Mandir Vellayambalam ]] || [[ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ വിദ്യാമന്ദിര്‍ വെള്ളയമ്പലം]] || 3
+
| 1 || [[43046]] || [[Shree Vidyadhi Raja Vidya Mandir Vellayambalam ]] || [[ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ വിദ്യാമന്ദിർ വെള്ളയമ്പലം]] || 3
 
|-
 
|-
| 2 || [[43071]] || [[Beema Mahin E. M. H. S. Beemapalli]] || [[ബീമ മാഹിന്‍ ഇ എം എച്ച് എസ് ബീമാപ്പള്ളി]] || 5
+
| 2 || [[43071]] || [[Beema Mahin E. M. H. S. Beemapalli]] || [[ബീമ മാഹിൻ ഇ എം എച്ച് എസ് ബീമാപ്പള്ളി]] || 5
 
|-
 
|-
| 3 || [[43077]] || [[M. M. R. H. S. S. Neeramankara]] || [[എം എം ആര്‍ എച്ച് എസ് എസ് നീറമണ്‍കര]] || 3
+
| 3 || [[43077]] || [[M. M. R. H. S. S. Neeramankara]] || [[എം എം ആർ എച്ച് എസ് എസ് നീറമൺകര]] || 3
 
|-
 
|-
| 4 || [[43086]] || [[Carmel E. M. Girls H. S. S. Vazhuthacaud]] || [[കാര്‍മല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗേള്‍സ് എച്ച് എസ് എസ് വഴുതക്കാട്]] || 5
+
| 4 || [[43086]] || [[Carmel E. M. Girls H. S. S. Vazhuthacaud]] || [[കാർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് വഴുതക്കാട്]] || 5
 
|-
 
|-
 
| 5 || [[43089]] || [[Chinmaya Vidyalayam Vazhuthacaud]] || [[ചിന്മയ വിദ്യാലയം വഴുതക്കാട്]] || 2
 
| 5 || [[43089]] || [[Chinmaya Vidyalayam Vazhuthacaud]] || [[ചിന്മയ വിദ്യാലയം വഴുതക്കാട്]] || 2
 
|-
 
|-
| 6 || [[43107]] || [[Cordova English Medium H. S. S. Ambalathara]] ||[[കൊര്‍ദോവ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലത്തറ]] || 5
+
| 6 || [[43107]] || [[Cordova English Medium H. S. S. Ambalathara]] ||[[കൊർദോവ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലത്തറ]] || 5
 
|-
 
|-
| 7 || [[43113]] || [[Layola School Sreekaryam]] || [[ലയോള സ്കൂള്‍ ശ്രീകാര്യം]] || 3
+
| 7 || [[43113]] || [[Layola School Sreekaryam]] || [[ലയോള സ്കൂൾ ശ്രീകാര്യം]] || 3
 
|-
 
|-
 
| 8 || [[43258]] || [[Little Flower Convent School Vellayani]] || HS ||  
 
| 8 || [[43258]] || [[Little Flower Convent School Vellayani]] || HS ||  
വരി 195: വരി 193:
 
| 10 || [[43025]] || [[Holy Trinity Eng. Medium H. S. Kattela]] || [[ഹോളി ട്രിനിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച് എസ് കട്ടേല]] || 3
 
| 10 || [[43025]] || [[Holy Trinity Eng. Medium H. S. Kattela]] || [[ഹോളി ട്രിനിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച് എസ് കട്ടേല]] || 3
 
|-
 
|-
| 11 || [[43028]] || [[Sarvodaya Vidyalaya Nalanchira]] || [[സര്‍വോദയ വിദ്യാലയ നാലാഞ്ചിറ]] || 4
+
| 11 || [[43028]] || [[Sarvodaya Vidyalaya Nalanchira]] || [[സർവോദയ വിദ്യാലയ നാലാഞ്ചിറ]] || 4
 
|-
 
|-
| 12 || [[43030]] || [[St. Thomas H. S. S. Mukkolackal]] || [[സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് എസ് മുക്കോലക്കല്‍]] || 3
+
| 12 || [[43030]] || [[St. Thomas H. S. S. Mukkolackal]] || [[സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് എസ് മുക്കോലക്കൽ]] || 3
 
|-
 
|-
| 13 || [[43043]] || [[Christ Nagar E. H. S. S.]] || [[ക്രൈസ്റ്റ് നഗര്‍ ഇ എച്ച് എസ് എസ്]] || 3
+
| 13 || [[43043]] || [[Christ Nagar E. H. S. S.]] || [[ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ഇ എച്ച് എസ് എസ്]] || 3
 
|-
 
|-
| 14 || [[43044]] || [[Nirmala Bhavan Girls H. S. S.]] || [[നിര്‍മലാ ഭവന്‍ ഗേള്‍സ് എച്ച് എസ് എസ്]]  || 7
+
| 14 || [[43044]] || [[Nirmala Bhavan Girls H. S. S.]] || [[നിർമലാ ഭവൻ ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ്]]  || 7
 
|-
 
|-
| 15 || [[43048]] || [[Holy Angel`s Convent H. S.]] || [[ഹോളി ഏഞ്ചല്‍സ് കോണ്‍വെന്റ്എച്ച് എസ്]] || 3
+
| 15 || [[43048]] || [[Holy Angel`s Convent H. S.]] || [[ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് കോൺവെന്റ്എച്ച് എസ്]] || 3
 
|-
 
|-
 
| 16 || [[43092]] || [[New Indian Model School Dubai UAE]] || HS ||  
 
| 16 || [[43092]] || [[New Indian Model School Dubai UAE]] || HS ||  
വരി 221: വരി 219:
 
| 23 || [[43101]] || [[M E S Indian School Doha Qatar]] || HS ||  
 
| 23 || [[43101]] || [[M E S Indian School Doha Qatar]] || HS ||  
 
|-
 
|-
| 24 || [[43102]] || [[New Indian Model School Al Ain, UAE]] || HS ||  
+
| 24 || [[43102]] || [[New Indian Model School Al Ain, UAE]] || HS ||  
 
|-
 
|-
 
| 25 || [[43103]] || [[The New Indian School Umm Al Quwain ]] || HS ||  
 
| 25 || [[43103]] || [[The New Indian School Umm Al Quwain ]] || HS ||  
വരി 233: വരി 231:
 
| 29 || [[43344]] || [[Infant Jesus U. P. S. Kuravankonam]] || HS ||  
 
| 29 || [[43344]] || [[Infant Jesus U. P. S. Kuravankonam]] || HS ||  
 
|-
 
|-
| 30 || [[43009]] || [[Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom]] || [[അല്‍ ഉതുമാന്‍ ഇ എം എച്ച് എസ് എസ് കഴക്കൂട്ടം]] || 4
+
| 30 || [[43009]] || [[Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom]] || [[അൽ ഉതുമാൻ ഇ എം എച്ച് എസ് എസ് കഴക്കൂട്ടം]] || 4
 
|-
 
|-
| 31 || [[43011]] || [[Our Lady of Mercy H. S. S. Puthukurichi]] || [[ഔര്‍ ലേഡി ഓഫ് മേഴ്സി പുതുക്കുറിച്ചി]] || 4
+
| 31 || [[43011]] || [[Our Lady of Mercy H. S. S. Puthukurichi]] || [[ഔർ ലേഡി ഓഫ് മേഴ്സി പുതുക്കുറിച്ചി]] || 4
 
|-
 
|-
| 32 || [[43016]] || [[Lourd Mount H. S. Vattappara]] || [[ലോര്‍ദ് മൗണ്ട് എച്ച് എസ് വ‍ട്ടപ്പാറ]] || 3
+
| 32 || [[43016]] || [[Lourd Mount H. S. Vattappara]] || [[ലോർദ് മൗണ്ട് എച്ച് എസ് വ‍ട്ടപ്പാറ]] || 3
 
|-
 
|-
| 33 || [[43020]] || [[S. N. V. H. S. Chenkottukonam]] || [[എസ് എന്‍ വി എച്ച് എസ് ചേങ്കോട്ടുകോണം]] || 3
+
| 33 || [[43020]] || [[S. N. V. H. S. Chenkottukonam]] || [[എസ് എൻ വി എച്ച് എസ് ചേങ്കോട്ടുകോണം]] || 6
 
|-
 
|-
| 34 || [[43021]] || [[Jyothi Nilayam H. S. S. St. Andrews]] || [[ജ്യോതിനിലയം എച്ച് എസ് എസ് സെന്റ് ആന്‍ഡ്രൂസ്]] || 4
+
| 34 || [[43021]] || [[Jyothi Nilayam H. S. S. St. Andrews]] || [[ജ്യോതിനിലയം എച്ച് എസ് എസ് സെന്റ് ആൻഡ്രൂസ്]] || 4
 
|-
 
|-
 
| 35 || [[43110]] || [[Moulana Azad H. S. Channankara]] || [[മൗലാനാ ആസാദ് എച്ച് എസ് ചാന്നാങ്കര]] || 4
 
| 35 || [[43110]] || [[Moulana Azad H. S. Channankara]] || [[മൗലാനാ ആസാദ് എച്ച് എസ് ചാന്നാങ്കര]] || 4
വരി 247: വരി 245:
 
| 36 || [[43481]] || [[SVB HSS Santhigiri Ashram]] || HS ||  
 
| 36 || [[43481]] || [[SVB HSS Santhigiri Ashram]] || HS ||  
 
|-
 
|-
| 37 || [[43058]] || [[NSS Public School Perumthanni ]] || [[എന്‍ എസ് എസ് പബ്ലിക് സ്കൂള്‍ പെരുന്താന്നി]] ||1
+
| 37 || [[43058]] || [[NSS Public School Perumthanni]] || [[എൻ എസ് എസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ പെരുന്താന്നി]] ||1
 
|}
 
|}
  
 
[[വർഗ്ഗം:വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പട്ടിക]]
 
[[വർഗ്ഗം:വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പട്ടിക]]
 +
 +
<!--visbot  verified-chils->

19:08, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലെ സ്ക്കുളുകളുടെ പട്ടിക.

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name Name In Malayalam Grade
1 43063 Govt. Regional Fisheries Techenical H. S. Valiyathura ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. വലിയതുറ 6
2 43069 Govt. H. S. Vazhamuttom ഗവ.എച്ച് എസ് വാഴമുട്ടം 5
3 43070 Govt. H. S. S. Kamaleswaram ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കമലേശ്വരം 4
4 43072 Govt. V. And H. S. S. for Girls Manacuad ഗവ. വി.ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മണക്കാട് 5
5 43073 Govt. H. S. Kalady ഗവ. എച്ച് എസ് കാലടി 6
6 43074 Govt. B. H. S. S. Karamana ഗവ ബി എച്ച് എസ് എസ് കരമന 6
7 43075 Govt. H. S. Pappanamcode ഗവ. എച്ച് എസ് പാപ്പനംകോട് 2
8 43076 Govt. G. H. S. S. Karamana ഗവ. ജി എച്ച് എസ് എസ് കരമന 5
9 43078 Govt. H. S. S. Punnamoodu ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുന്നമൂട് 6
10 43079 Govt. Girls H. S. Chalai ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് ചാല 5
11 43080 Govt. Model H. S. S. For Boys Chalai ഗവ. മോഡൽ എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ബോയ്സ് ചാല 6
12 43081 Govt. Tamil V. And H. S. S. Chalai ഗവ. തമിൾ വി ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ചാല 4
13 43082 Govt. Central H. S. Attakulangara ഗവ. സെൻട്രൽ എച്ച് എസ് എസ് അട്ടക്കുളങ്ങര 4
14 43084 Govt. Model B. H. S. S. Thycaud ഗവ. മോഡൽ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൈക്കാട് 3
15 43085 Govt. Girls H. S. S. Cottonhill ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടൺഹിൽ 6
16 43090 Govt. High School Jagathy ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ ജഗതി 5
17 43109 SAM MRS Vellayani എസ് എ എം എം ആർ എസ് വെള്ളയാണി 3
18 43270 Govt. V. H. S. S. for the Deaf, Jagathy ഗവ. വി ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ദി ഡെഫ് ജഗതി 5
19 43029 G. H. S. Mannanthala ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മണ്ണന്തല 2
20 43032 Govt. H. S. Kattachakonam ഗവ. എച്ച് എസ് കട്ടച്ചക്കോണം 6
21 43033 Govt. H. S. S. Medical College ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മെഡിക്കൽകോളേജ് 5
22 43035 Govt. Model Girls H. S. S Pattom ഗവ, മോഡൽ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് പട്ടം 3
23 43036 Govt City V. and H. S. S. P. M. G ഗവ. സിറ്റി വിഎച്ച്എസ്എസ്, പിഎംജി 5
24 43037 Govt. H. S. Katchani ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാച്ചാണി 5
25 43038 Govt. V. And H. S. S. Vattiyoorkave ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടിയൂർക്കാവ് 6
26 43039 P. S. N. M. Govt. H. S. S. Peroorkada പി എസ് എൻ എം ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പേരൂർക്കട 5
27 43040 G. G. H. S. S. Peroorkada ഗവ, ജി.എച്ച്.എസ്. എസ് പേരൂർക്കട 6
28 43050 Govt. Girls V. H. S. S. Pettah ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് പേട്ട 4
29 43051 Govt. H. S. Vanchiyoor ഗവ. എച്ച് എസ് വഞ്ചിയൂർ 6
30 43052 Govt. H. S. S. Pettah ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് പേട്ട 5
31 43053 G. V. Raja Sports School Mylam ജി.വി.രാജാ സ്പോട്​സ് സ്കൂൾ മൈലം 5
32 43056 Govt. H. S. Karikkakom ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കരിക്കകം 5
33 43060 Govt. H. S. Sanskrit Fort ഗവ. സാൻസ്ക്രിറ്റ് എച്ച്.എസ്. ഫോർട്ട് 4
34 43083 S. M. V. Model H. S. S. Thiruvananthapuram എസ് എം വി മോഡൽ എച്ച് എസ് എസ് തിരുവനന്തുപരം 4
35 43091 Dr.AMMRHSS for Girls, Kattela ഡോ.എ എം എം ആർ എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ഗേൾസ് കട്ടേല 6
37 43002 Govt. H. S. Veiloor ഗവ. എച്ച് എസ് വെയിലൂർ 7
38 43003 Govt. V. H. S. S. Pirappancode ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് പിരപ്പൻകോട് 7
39 43004 Govt. H. S. S. Thonnackal ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് തോന്നക്കൽ 7
40 43008 Govt. HSS Kazhakuttom ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കഴക്കൂട്ടം 7
41 43013 Govt. Boys H. S. S. Kanniakulangara ഗവ. ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് കന്യാകുളങ്ങര 7
42 43014 Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കന്യാകുളങ്ങര 7
43 43015 Govt. H. S. S. Neduveli ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് നെടുവേലി 7
44 43017 Govt. H. S. S. AYIROORPPARA ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് അയിരൂർപാറ 3
45 43024 Govt. H. S. S. Kulathoor ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കുളത്തൂർ 6
46 43026 Govt. H. S. Sreekariam ഗവ. എച്ച് എസ് ശ്രീകാര്യം 3
47 43501 Technical HS Ulloor ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ഉള്ളൂർ 5

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name Name In Malayalam Grade
1 43045 R. K. D. N. S. S. H. S. Sasthamangalam ആർ കെ ഡി എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് ശാസ്തമംഗലം 5
2 43061 St. Antony`s H. S. S. Valiyathura സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് എസ് വലിയതുറ 6
3 43065 St. Philomina`s Girls H. S. Poonthura സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് പൂന്തുറ 6
4 43066 St. Thomas H. S. S. Poonthura സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് എസ് പൂന്തുറ 5
5 43067 B. N. V. V. And H. S. S. Thiruvallom ബി എൻ വി വി ആന്റ് എച്ച് എസ് എസ് തിരുവല്ലം 4
6 43068 V. H. S. S. For Girls Thiruvallom വി ആന്റ് എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ഗേൾസ് തിരുവല്ലം 5
7 43087 A M H S S Thirumala എ എം എച്ച് എസ് എസ് തിരുമല 5
8 43088 C. M. G. H. S. Poojappura സി എം ജി എച്ച് എസ് പൂജപ്പുര 6
9 43027 St. John`s Model H. S. S. Nalanchira സെൻറ് ജോൺസ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. നാലാഞ്ചിറ 6
10 43031 St. Goretti`s Girls H. S. S. Nalanchira സെൻറ് ഗോരേറ്റീസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് നാലാഞ്ചിറ 6
11 43034 St. Mary`s H. S. S. Pattom സെൻറ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.പട്ടം 6
12 43041 Concordia L. H. S. S. Peroorkada കൺകോർഡിയ എൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്.പേരൂർക്കട 4
13 43042 Salvation Army H. S. S. Kawdiar സാൽവേഷൻ ആർമി.എച്ച്.എസ്. എസ് കവടിയാർ 6
14 43047 St. Joseph`s H. S. S. Thiruvananthapuram സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് എസ് തിരുവനന്തപുരം 6
15 43054 St. Mary`s H. S. S. Vettukad സെൻറ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടുകാട് 6
16 43055 N. S. S. H. S. S. Palkulangara എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് പാൽക്കുളങ്ങര 5
17 43057 Fort Boys H. S. ഫോർട്ട് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ് 5
18 43059 Fort Girls Mission H. S. Fort ഫോർട്ട് ഗേൾസ് മിഷൻ എച്ച്.എസ്. 5
19 43062 Haji C. H. M. K. M. H. S. Vallakadavu ഹാജി സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. വള്ളക്കടവ് 6
20 43064 St. Roch's High School, Thope സെൻറ് റോക്സ് എച്ച്.എസ്. തോപ്പ് 7
21 43111 N. S. S. H. S. S. Kesavadasapuram എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കേശവദാസപുരം 5
22 43001 St. Augustine`s H. S. Murukkumpuzha സെൻറ് ആഗസ്റ്റിൻസ് എച്ച്.എസ്. മുരുക്കുംപുഴ 7
23 43005 Muslim H. S. For Boys Kaniyapuram മുസ്ലീം എച്ച്.എസ്. ഫോർ ബോയിസ് കണിയാപുരം 6
24 43006 Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram മുസ്ലീം ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കണിയാപുരം 6
25 43007 St. Vincent`s H. S. S. Kaniyapuram സെന്റ് വിൻസന്റ്സ് എച്ച് എസ് എസ് കണിയാപുരം 4
26 43010 Pallithura H. S. S. എച്ച് എസ് എസ് പള്ളിത്തുറ 8
27 43012 St. Michael`s H. S. Kadinamkulam സെന്റ് മിഖായേൽസ് എച്ച് എസ് കഠിനംകുളം 6
28 43018 L. V. H. S. Pothencode എൽ വി എച്ച് എസ് പോത്തൻകോട് 6
29 43019 M. V. H. S. Thundathil എം വി എച്ച് എസ് തുണ്ടത്തിൽ 6
31 43022 S. N. G. H. S. Chempazhanthy എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് ചെമ്പഴന്തി 6

അൺ എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name Name In Malayalam Grade
1 43046 Shree Vidyadhi Raja Vidya Mandir Vellayambalam ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ വിദ്യാമന്ദിർ വെള്ളയമ്പലം 3
2 43071 Beema Mahin E. M. H. S. Beemapalli ബീമ മാഹിൻ ഇ എം എച്ച് എസ് ബീമാപ്പള്ളി 5
3 43077 M. M. R. H. S. S. Neeramankara എം എം ആർ എച്ച് എസ് എസ് നീറമൺകര 3
4 43086 Carmel E. M. Girls H. S. S. Vazhuthacaud കാർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് വഴുതക്കാട് 5
5 43089 Chinmaya Vidyalayam Vazhuthacaud ചിന്മയ വിദ്യാലയം വഴുതക്കാട് 2
6 43107 Cordova English Medium H. S. S. Ambalathara കൊർദോവ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലത്തറ 5
7 43113 Layola School Sreekaryam ലയോള സ്കൂൾ ശ്രീകാര്യം 3
8 43258 Little Flower Convent School Vellayani HS
9 43260 Mar Gregorios E. M. H. S. HS
10 43025 Holy Trinity Eng. Medium H. S. Kattela ഹോളി ട്രിനിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച് എസ് കട്ടേല 3
11 43028 Sarvodaya Vidyalaya Nalanchira സർവോദയ വിദ്യാലയ നാലാഞ്ചിറ 4
12 43030 St. Thomas H. S. S. Mukkolackal സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് എസ് മുക്കോലക്കൽ 3
13 43043 Christ Nagar E. H. S. S. ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ഇ എച്ച് എസ് എസ് 3
14 43044 Nirmala Bhavan Girls H. S. S. നിർമലാ ഭവൻ ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് 7
15 43048 Holy Angel`s Convent H. S. ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് കോൺവെന്റ്എച്ച് എസ് 3
16 43092 New Indian Model School Dubai UAE HS
17 43093 The New Indian Model School Sharjah HS
18 43094 New Indian H S S Ras Al Khaimah, U.A.E HS
19 43095 Gulf Model School Dubai UAE HS
20 43096 The English School, Umm Al Quwain HS
21 43097 The Indian School Fujairah UAE HS
22 43098 The Model School Abu Dhabi UAE HS
23 43101 M E S Indian School Doha Qatar HS
24 43102 New Indian Model School Al Ain, UAE HS
25 43103 The New Indian School Umm Al Quwain HS
26 43112 Mary Giri E. M. H. S. Kudappanakkunnu മേരി ഗിരി ഇ എം എച്ച് എസ് കുടപ്പനക്കുന്ന് 3
27 43137 MYSTICAL ROSE SCHOOL HS
28 43323 Infant Jesus Central School, Pongummoodu HS
29 43344 Infant Jesus U. P. S. Kuravankonam HS
30 43009 Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom അൽ ഉതുമാൻ ഇ എം എച്ച് എസ് എസ് കഴക്കൂട്ടം 4
31 43011 Our Lady of Mercy H. S. S. Puthukurichi ഔർ ലേഡി ഓഫ് മേഴ്സി പുതുക്കുറിച്ചി 4
32 43016 Lourd Mount H. S. Vattappara ലോർദ് മൗണ്ട് എച്ച് എസ് വ‍ട്ടപ്പാറ 3
33 43020 S. N. V. H. S. Chenkottukonam എസ് എൻ വി എച്ച് എസ് ചേങ്കോട്ടുകോണം 6
34 43021 Jyothi Nilayam H. S. S. St. Andrews ജ്യോതിനിലയം എച്ച് എസ് എസ് സെന്റ് ആൻഡ്രൂസ് 4
35 43110 Moulana Azad H. S. Channankara മൗലാനാ ആസാദ് എച്ച് എസ് ചാന്നാങ്കര 4
36 43481 SVB HSS Santhigiri Ashram HS
37 43058 NSS Public School Perumthanni എൻ എസ് എസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ പെരുന്താന്നി 1