സഹായം Reading Problems? Click here


ജി ജി എഛ് എസ് എസ് മലപ്പുറം/സിവിൽ സർവ്വീസ് അഭിരുചി പരിശീലനം(PACE)

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
11:20, 30 ജൂലൈ 2017-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- GGHSMALAPPURAM (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സിവില്‍)

എല്ലാ അവധി ദിനങ്ങളിലും പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് നടത്തി തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അദ്ധ്യപകര്‍ ക്ലാസെടുത്തു വരുന്നു