................................

ചരിത്രം

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര താലൂക്കിൽ വാണിമേൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ മലയോര മേഖലകളായ മാടാഞ്ചേരി , കൂറ്റല്ലൂർ, പന്നിയേരി, പാറക്കാട് ആദിവാസി കോളനികളിലേയും, മലയോര മേഖലകളി ലേക്ക് കുടിയേറി വന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പകരാനായി 1974ൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വന്ന സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമാണ് പാലൂർ ഗവ: എൽപി സ്കൂൾ.42 വിദ്യാർഥികളുമായി 1974 ജൂൺ 19 ന് ആരംഭിച്ച വിദ്യാലയം ഇന്നും പ്രൗഢിയോടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു .

== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == മികച്ച ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ ആകർഷിതരാവും പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഈ സ്ഥാപനത്തെ ശിശു സൗഹൃദമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടച്ചുറപ്പ:ള്ള ക്ലാസ് മുറിയും, എല്ലാ ക്ലാസ് മുറിയും ടൈൽ പതിച്ചതുമാണ് . ഉച്ചഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പും ഗ്യാസ് കണക്ഷനു മുള്ള ടൈൽ പതിച്ചതുമായ നല്ല പാചകപുരയുണ്ട്. 3 കമ്പ്യൂട്ടരും െപ്രാജക്ടർ സൗകര്യൂവുമുള്ള ഒരു ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ അനുപാത ക്രമത്തിൽ ടോയ് ലറ്റ് സൗകര്യമുണ്ട്.

    കൂട്ടികൾക്ക് അവരുടെ 'കായിക വിനോദത്തിനായി നല്ല ഒരു ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ട്. ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ള o കിട്ടുന്ന കിണറും പൈപ്പ് സൗകര്യമുമുണ്ട് .  ഒട്ടുമിക്ക സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും wifi കണക്ഷ'ൻ സ്കൂളിലില്ലാ എന്നത് വളരെ  പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ.


==പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ== പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ പാേഠ്യതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മികച്ച പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. കലാമേളയിലും ,കായിക ശാസ്ത്രമേളകളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാറുണ്ട്.

മുൻ സാരഥികൾ

സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ :

 1. എം.പി.മാധവൻ
 2. ടി,െക .അഹമ്മദ്
 3. പുരുഷൻ മാസ്റ്റർ
 4. പദ്മനാഭൻ നായർ: ടി.
 5. മുഹമ്മദ്
 6. േജക്കബ് ജോർജ്
 7. ബാലൻ, എം
 8. ഭാസ്ക്കരൻ സി

== നേട്ടങ്ങൾ == ആദിവാസി കോളനികളിലെ യൂ മലയോര മേഖലകളിലേക്ക് കുടിയേറി വന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പകരാനായി എന്നത് ഈ സ്കൂളിന്റെ നേട്ടമാണ്. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പല ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനും പലർക്കും സഹായകമായത് ഈ വിദ്യാലയമാണ്. അതിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ് നാഷണൽ ജൂഡോയിലെത്തിയ വിജി ത:

പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ

 1. വിജി ത (നാഷണൽ ജൂഡോ

വഴികാട്ടി

Loading map...

"https://schoolwiki.in/index.php?title=ജി_എൽ_പി_എസ്_പാലൂർ&oldid=1379196" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്