സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/കുട്ടിയോടൊപ്പം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്
16:44, 4 ഡിസംബർ 2019-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('കുട്ടിയോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ക്ലാസ്സിൽ ചി...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

കുട്ടിയോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ക്ലാസ്സിൽ ചിലവഴിക്കുന്നു. മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം തന്റെ കുട്ടി എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു എന്നും അവന്റെ പഠന രീതി എങ്ങനെ എന്ന് അവർക്ക് വിലയിരുത്താനും കഴിയുന്നു