സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/കലാമേളയിൽ ഓവറോൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്
16:18, 4 ഡിസംബർ 2019-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
ഇനം ഗ്രേഡ് സ്ഥാനം
മാപ്പിളപാട്ട് Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
തമിഴ്പദ്യം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
കന്നട പദ്യം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
ലളിതഗാനം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
ദേശഭക്തിഗാനം Aഗ്രേഡ് - അറബി ഗാനം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
ഇംഗ്ലീഷ് ആംഗ്യപാട്ട് Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
മലയാളംആംഗ്യപാട്ട് Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
കഥ Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
സംഘഗാനം Aഗ്രേഡ് തേർഡ്
മോന്നോ ആക്ട് Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ്
പ്രസംഗം Aഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ് }