സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/കുഞ്ഞൻ കൊറോണ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 3: വരി 3:
 
| color=2        <!-- color - സമചിഹ്നത്തിനുശേഷം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്പർ നൽകുക -->
 
| color=2        <!-- color - സമചിഹ്നത്തിനുശേഷം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്പർ നൽകുക -->
 
}}
 
}}
'''കാറ്റു പോലെ വന്നു ഞാൻ
+
                                                                          കാറ്റു പോലെ വന്നു ഞാൻ
കാറ്റു പോലെ പരന്നു ഞാൻ
+
                                                                          കാറ്റു പോലെ പരന്നു ഞാൻ
  ചൈനയെന്റെ  ജന്മദേശം
+
   
ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു ഭീകരൻ
+
                                                                            ചൈനയെന്റെ  ജന്മദേശം
വൈറസ് എന്ന കുഞ്ഞൻ ഞാൻ  
+
                                                                            ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു ഭീകരൻ
ഭയപ്പെടുത്തി ലോകത്തെ
+
 
  പരുത്തിടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
+
                                                                          വൈറസ് എന്ന കുഞ്ഞൻ ഞാൻ  
കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി
+
                                                                            ഭയപ്പെടുത്തി ലോകത്തെ
കൊച്ചു കേരളത്തിൽ എത്തി  
+
   
ഞാൻ പിടിതരാതെ നിങ്ങളും''''''
+
                                                                            പരത്തിടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
 +
                                                                                കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി
 +
 
 +
                                                                                കൊച്ചു കേരളത്തിൽ എത്തി  
 +
                                                                                ഞാൻ പിടിതരാതെ നിങ്ങളും''''''
 +
{{BoxBottom1
 +
| പേര്= നൈന ഫാത്തിമ
 +
| ക്ലാസ്സ്=  4സി  <!-- ക്ലാസും ഡിവിഷനും നല്കുക. ഉദാ- (5 A  OR 5 എ) -->
 +
| പദ്ധതി= അക്ഷരവൃക്ഷം
 +
| വർഷം=2020
 +
| സ്കൂൾ= ജി എൽ പി എസ് തരിശ്        <!-- കുട്ടിയുടെയും സ്കൂൾ, ജില്ല, ഉപജില്ല എന്നീ പേരുകളും മലയാളത്തിൽ തന്നെ നൽകുക-->
 +
| സ്കൂൾ കോഡ്=48533
 +
| ഉപജില്ല= വണ്ടൂർ      <!-- ചില്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ആണവച്ചില്ല് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. (ഇവിടെ നിന്നും പകർത്താം  ൽ, ർ, ൻ, ൺ, ൾ ) -->
 +
| ജില്ല=  മലപ്പുറം
 +
| തരം= കവിത    <!-- കവിത / കഥ  / ലേഖനം --> 
 +
| color=2      <!-- color - 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്പർ നൽകുക -->
 +
}}

09:52, 4 മേയ് 2020-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

കുഞ്ഞൻ കൊറോണ
                                     കാറ്റു പോലെ വന്നു ഞാൻ
                                     കാറ്റു പോലെ പരന്നു ഞാൻ

                                      ചൈനയെന്റെ ജന്മദേശം
                                      ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു ഭീകരൻ
                                     വൈറസ് എന്ന കുഞ്ഞൻ ഞാൻ 
                                      ഭയപ്പെടുത്തി ലോകത്തെ

                                      പരത്തിടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
                                        കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി
                                        കൊച്ചു കേരളത്തിൽ എത്തി 
                                        ഞാൻ പിടിതരാതെ നിങ്ങളും'
നൈന ഫാത്തിമ
4സി ജി എൽ പി എസ് തരിശ്
വണ്ടൂർ ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത