സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്.എസ്. പന്നിപ്പാറ/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ജി.എച്ച്.എസ്. പന്നിപ്പാറ
18:57, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 48134 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ശാസത്ര വബോധം വളർത്തുന്നതിന...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ശാസത്ര വബോധം വളർത്തുന്നതിനുതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ശാസത്ര ക്ലബ്ബ് വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു . സ്കൂൾ സബ് ജില്ല ,ജില്ലാ മേളകൾക്ക് കുട്ടികളെ സജ്ജരാക്കുക, പഠനയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക , ദിനാചരണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക ,ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ക്ലബ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നു. ചാന്ദ്രദിനം , പരിസ്ഥിതി ദിനം തുടങ്ങിയവ ഈ അധ്യായന വർഷം സംഘടിപ്പിച്ച പ്രധാന പരിപാടികളാണ് .