സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
('== '''<big>തങ്കത്താഴികക്കുടമല്ല</big>....'''. == <big>ജൂലൈ 21 ഇന്ന...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
വരി 1: വരി 1:
 
== '''<big>തങ്കത്താഴികക്കുടമല്ല</big>....'''. ==
 
== '''<big>തങ്കത്താഴികക്കുടമല്ല</big>....'''. ==
 
<big>ജൂലൈ 21 ഇന്നു ചാന്ദ്രദിനം ചന്ദ്രന്‍ .ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളില്‍ സയന്‍സ്ക്ലബ്ബ് കൂട്ടുകാരുടെ ചാര്‍ട്ട് പ്രദര്‍ശനം,പ്രശ്നോത്തരി,ചാന്ദ്രദിന ഗാനാലാപനം ചാന്ദ്രദിനപതിപ്പു പ്രകാശനം എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു.</big>
 
<big>ജൂലൈ 21 ഇന്നു ചാന്ദ്രദിനം ചന്ദ്രന്‍ .ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളില്‍ സയന്‍സ്ക്ലബ്ബ് കൂട്ടുകാരുടെ ചാര്‍ട്ട് പ്രദര്‍ശനം,പ്രശ്നോത്തരി,ചാന്ദ്രദിന ഗാനാലാപനം ചാന്ദ്രദിനപതിപ്പു പ്രകാശനം എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു.</big>
 +
[[പ്രമാണം:20170721 105553.jpg|ലഘുചിത്രം]]
 +
[[പ്രമാണം:20170721 120808.jpg|ലഘുചിത്രം]]
 +
[[പ്രമാണം:20170721 131134.jpg|ലഘുചിത്രം]]

17:04, 21 ജൂലൈ 2017-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

തങ്കത്താഴികക്കുടമല്ല.....

ജൂലൈ 21 ഇന്നു ചാന്ദ്രദിനം ചന്ദ്രന്‍ .ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളില്‍ സയന്‍സ്ക്ലബ്ബ് കൂട്ടുകാരുടെ ചാര്‍ട്ട് പ്രദര്‍ശനം,പ്രശ്നോത്തരി,ചാന്ദ്രദിന ഗാനാലാപനം ചാന്ദ്രദിനപതിപ്പു പ്രകാശനം എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു.

20170721 105553.jpg
20170721 120808.jpg
20170721 131134.jpg