സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുന്നക്കാവ്/നേർക്കാഴ്ച" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 
വരി 2: വരി 2:
 
[[പ്രമാണം:Picture1234.jpeg|thumb|left|Nerkazhcha ചിത്രരചന]]
 
[[പ്രമാണം:Picture1234.jpeg|thumb|left|Nerkazhcha ചിത്രരചന]]
 
[[പ്രമാണം:Picture12341.jpeg|thumb|center|Nerkazhcha ചിത്രരചന]]
 
[[പ്രമാണം:Picture12341.jpeg|thumb|center|Nerkazhcha ചിത്രരചന]]
 +
[[പ്രമാണം:18075a.jpeg|thumb|left|Nerkazhcha-Fathima Hisana 8D]]
 +
[[പ്രമാണം:18075b.jpeg|thumb|center|Nerkazhcha-Arjun 8G]]
 +
[[പ്രമാണം:18075c.jpeg|thumb|Right|Nerkazhcha-Shabeeba 8C]]
 +
[[പ്രമാണം:18075d.jpeg|thumb|center|Nerkazhcha-Nahila Nasreen 9B]]
 +
[[പ്രമാണം:18075e.jpeg|thumb|Right|Nerkazhcha]]
 +
[[പ്രമാണം:18075f.jpeg|thumb|center|Nerkazhchz-Abhishek TP 9I]]
 +
[[പ്രമാണം:18075g.jpeg|thumb|Right|Nerkazhcha-Arun S Madhav]]
 +
[[പ്രമാണം:18075j.jpeg|thumb|center|Nerkazhcha]]

14:57, 25 സെപ്റ്റംബർ 2020-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

Nerkazhcha ചിത്രരചന
Nerkazhcha ചിത്രരചന
Nerkazhcha ചിത്രരചന
Nerkazhcha-Fathima Hisana 8D
Nerkazhcha-Arjun 8G
Nerkazhcha-Shabeeba 8C
Nerkazhcha-Nahila Nasreen 9B
Nerkazhcha
Nerkazhchz-Abhishek TP 9I
Nerkazhcha-Arun S Madhav
Nerkazhcha