സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരീക്കോട്/നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോപ്സ്-17" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
വരി 1: വരി 1:
 
{{prettyurl|G.H.S.S.Areacode}}
 
{{prettyurl|G.H.S.S.Areacode}}
 
<div style="background-color:#E6E6FA>
 
<div style="background-color:#E6E6FA>
<div style="border-top:1px solid #E39C79; border-bottom:1px solid #E39C79;background-color:#ffffff; padding:0.9em 0.9em 0.5em 0.5em; color:#002bb8;text-align:left;font-size:150%; font-weight:bold;"></div>
 
<div style="border-bottom:1px solid ##054a15; background-color:#ffffff; padding:0.9em 0.9em 0.5em 0.5em; color:#054a15;text-align:justify;font-size:100%; font-weight:NORMAL;">
 
 
<div style="box-shadow:10px 10px 5px #888888;margin:0 auto; padding:0.9em 0.9em 0.5em 0.5em; border-radius:10px; border:1px solid gray; background-image:-webkit-radial-gradient(white, #ffffcc); font-size:98%; text-align:justify; width:95%; color:black;">
 
<div style="box-shadow:10px 10px 5px #888888;margin:0 auto; padding:0.9em 0.9em 0.5em 0.5em; border-radius:10px; border:1px solid gray; background-image:-webkit-radial-gradient(white, #ffffcc); font-size:98%; text-align:justify; width:95%; color:black;">
 
[[പ്രമാണം:NccLogo.png|center|150px]]
 
[[പ്രമാണം:NccLogo.png|center|150px]]
 
<font size=6><font color="red"><center> ഈ സ്ക്കൂളിൽ എൻ. സി. സി. യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.</center></font> </font size>
 
<font size=6><font color="red"><center> ഈ സ്ക്കൂളിൽ എൻ. സി. സി. യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.</center></font> </font size>

07:58, 2 ഒക്ടോബർ 2018 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

NccLogo.png
ഈ സ്ക്കൂളിൽ എൻ. സി. സി. യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.