സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരീക്കോട്/ചിത്രശാല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 6: വരി 6:
 
==സ്കൂൾ കാഴ്ചകൾ==
 
==സ്കൂൾ കാഴ്ചകൾ==
 
<gallery mode="packed-hover">
 
<gallery mode="packed-hover">
 +
പ്രമാണം:11019-aw1.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw2.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw3.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw4.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw5.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw6.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw7.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw8.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw9.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw10.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw11.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw12.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw13.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw14.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw15.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw16.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw17.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw18.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw19.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw20.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 
പ്രമാണം:ഗാന്ധി12.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 
പ്രമാണം:ഗാന്ധി12.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 
പ്രമാണം:ഗാന്ധി1.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 
പ്രമാണം:ഗാന്ധി1.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി

17:40, 8 ഒക്ടോബർ 2018-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
Camers.png
അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ

സ്കൂൾ കാഴ്ചകൾ