സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരീക്കോട്/ചിത്രശാല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 56: വരി 56:
 
പ്രമാണം:Nss volu.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 
പ്രമാണം:Nss volu.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 
പ്രമാണം:Volunt.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 
പ്രമാണം:Volunt.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
പ്രമാണം:പ്രമാണം:അനുമോദനം.jpeg||ഉന്നത വിജയികൾക്ക് അനുമോദനം
+
പ്രമാണം:അനുമോദനം.jpeg||ഉന്നത വിജയികൾക്ക് അനുമോദനം
 
പ്രമാണം:ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു.jpeg||ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു‍‍
 
പ്രമാണം:ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു.jpeg||ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു‍‍
 
പ്രമാണം:കേഡറ്റുകൾ സ്വയം മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ.jpeg||മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ
 
പ്രമാണം:കേഡറ്റുകൾ സ്വയം മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ.jpeg||മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ

10:37, 2 ഒക്ടോബർ 2018-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
Camers.png
അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ

സ്കൂൾ കാഴ്ചകൾ