സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരീക്കോട്/ചിത്രശാല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 24: വരി 24:
 
പ്രമാണം:Rec3.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
 
പ്രമാണം:Rec3.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
 
പ്രമാണം:പഴയ സ്കൂൾ.jpeg||പഴയ സ്കൂൾ
 
പ്രമാണം:പഴയ സ്കൂൾ.jpeg||പഴയ സ്കൂൾ
പ്രമാണം:Screenshot from 2018-09-09 07-49-36.png||യോഗ ദിനം
 
 
പ്രമാണം:Screenshot from 2018-09-09 07-49-01.png||യോഗ പരിശീലനം
 
പ്രമാണം:Screenshot from 2018-09-09 07-49-01.png||യോഗ പരിശീലനം
 
പ്രമാണം:സാബിവാക്ക.jpeg||ഇന്റർ ക്ലാസ് വേർഡ് കപ്പ്  സാബിവാക്ക- 2018  
 
പ്രമാണം:സാബിവാക്ക.jpeg||ഇന്റർ ക്ലാസ് വേർഡ് കപ്പ്  സാബിവാക്ക- 2018  
വരി 33: വരി 32:
 
പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്1.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
 
പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്1.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
 
പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്2.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
 
പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്2.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
പ്രമാണം:പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്3.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
+
പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്3.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
 
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
 
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
 
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം1.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
 
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം1.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം

10:37, 2 ഒക്ടോബർ 2018-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
Camers.png
അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ

സ്കൂൾ കാഴ്ചകൾ