ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചോറോട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

< ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചോറോട്
07:33, 17 ജൂൺ 2019-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{Infobox littlekites |സ്കൂൾ കോഡ്=16007 |അധ്യയനവർഷം= |യൂണിറ്റ് ന...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

07:33, 17 ജൂൺ 2019-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{Infobox littlekites |സ്കൂൾ കോഡ്=16007 |അധ്യയനവർഷം= |യൂണിറ്റ് ന...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

16007 - ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
[[Image:|center|240px|ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് രജിസ്റ്റ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്]]
സ്കൂൾ കോഡ് 16007
യൂണിറ്റ് നമ്പർ LK/2018/17007
അധ്യയനവർഷം
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 24
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല വചകര
റവന്യൂ ജില്ല കോഴിക്കോട്
ഉപജില്ല വടകര
ലീഡർ
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 പദ്മനാഭൻ പി.ടി
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 രാഗിണി ആർ
17/ 06/ 2019 ന് Sreejithkoiloth
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി