സഹായം Reading Problems? Click here


"ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി/മാനേജ്മെന്റ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 2: വരി 2:
  
 
=== ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ===
 
=== ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ===
#പ്രൊ. ആർ.ചന്ദ്രശേഖരപിളള (മാനേജർ/സെക്രട്ടറി)
+
# ശ്രീ. വി രാജൻ പിള്ള (മാനേജർ/സെക്രട്ടറി)
#ശ്രീ. എകെ.രാധാകൃഷ്ണൻപിളള(പ്രസിഡന്റ്)
+
#ശ്രീ. വി പി ജയപ്രകാശ് മേനോൻ (പ്രസിഡന്റ്)
#ശ്രീ.  എം.സുഗതൻ
+
#ശ്രീമതി.  എം. ശോഭന
#ശ്രീ.  വി.രാജൻപിളള
+
#ശ്രീ.  ജി. സ‍ുനിൽ
#ശ്രീ.  കെ.അനിൽകുമാർ             
+
#ശ്രീ.  ജി. മോഹൻക‍ുമാർ             
 
#ശ്രീ.  നദീർ അഹമ്മദ്       
 
#ശ്രീ.  നദീർ അഹമ്മദ്       
#ശ്രീ. എൻ.ചന്ദ്രശേഖരൻ
+
#ശ്രീ. കെ. വിജയൻ
#ശ്രീ.  ആർ.രാധാകൃഷ്ണപിളള
+
#അഡ്വ.  ആർ.അമ്പിളിക‍ുട്ടൻ
#ശ്രീ.  ബി.രാമചന്ദ്രൻപിളള
+
#ശ്രീ.  ആർ. ശ്രീജിത്ത്
  
 
==== സ്കൂളിന്റെ മുൻ മാനേജ൪മാ൪ : ====  
 
==== സ്കൂളിന്റെ മുൻ മാനേജ൪മാ൪ : ====  
വരി 20: വരി 20:
 
* ശ്രീ. പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണപിളള മുൻ എം എൽ എ
 
* ശ്രീ. പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണപിളള മുൻ എം എൽ എ
 
* അഡ്വ. വി വി ശശീന്ദ്രൻ
 
* അഡ്വ. വി വി ശശീന്ദ്രൻ
 +
* പ്രൊ. ആർ.ചന്ദ്രശേഖരപിളള

17:51, 26 മാർച്ച് 2020-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

കരുനാഗാപ്പള്ളി, കുലശേഖരപുരം,ആലപ്പാട്,തൊടിയൂ൪,മൈനാഗപ്പള്ളി,തഴവ,പന്മന പ‍‍ഞ്ചായത്തുകളിൽനിന്ന് ഒരു രൂപ അംഗത്വഫീസ് നൾകി അംഗമാകുന്നവർ ചേർന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒമ്പതംഗ ഭരണസമിതി അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഭരണം നടത്തുന്നു. ഭരണസമിതി സെക്രട്ടറിയാണ് മാനേജർ. പ്രൊ.ആർ.ചന്ദ്രശേഖരപിളളയാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിന്റെ മാനേജർ..

ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ

 1. ശ്രീ. വി രാജൻ പിള്ള (മാനേജർ/സെക്രട്ടറി)
 2. ശ്രീ. വി പി ജയപ്രകാശ് മേനോൻ (പ്രസിഡന്റ്)
 3. ശ്രീമതി. എം. ശോഭന
 4. ശ്രീ. ജി. സ‍ുനിൽ
 5. ശ്രീ. ജി. മോഹൻക‍ുമാർ
 6. ശ്രീ. നദീർ അഹമ്മദ്
 7. ശ്രീ. കെ. വിജയൻ
 8. അഡ്വ. ആർ.അമ്പിളിക‍ുട്ടൻ
 9. ശ്രീ. ആർ. ശ്രീജിത്ത്

സ്കൂളിന്റെ മുൻ മാനേജ൪മാ൪ :

 • ശ്രീ. സി. എസ് .സുബ്രഹ്മണ്യൻ പോറ്റി, (സ്കൂൾ സ്ഥാപകൻ)
 • ശ്രീ. എസ്. എൻ.കൃഷ്ണ പിളള,
 • ശ്രീ. എസ്. ഗോപാലപിളള,
 • ശ്രീ. വിജയഭവനത് കൃഷ്ണനുണ്ണിത്താൻ
 • .ശ്രീ. കണ്ണമ്പളളിൽ പരമേശ്വരൻ പിളള,
 • ശ്രീ. പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണപിളള മുൻ എം എൽ എ
 • അഡ്വ. വി വി ശശീന്ദ്രൻ
 • പ്രൊ. ആർ.ചന്ദ്രശേഖരപിളള