സഹായം Reading Problems? Click here

"ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മീനങ്ങാടി/2022 -23 അധ്യയനവർഷത്തിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്രവർത്തനങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

6 മേയ് 2023

22 ഫെബ്രുവരി 2023

27 ജനുവരി 2023

21 ജനുവരി 2023

  • ഇപ്പോൾമുമ്പ് 10:5210:52, 21 ജനുവരി 202315048mgdi സംവാദം സംഭാവനകൾ 41,421 ബൈറ്റുകൾ +41,421 '=='''ഫ്രീഡം വാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു'''== മീനങ്ങാടി: ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മീനങ്ങാടി ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റ് തയ്യാറാക്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു