ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി / മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം

< ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി
09:45, 11 ഫെബ്രുവരി 2017-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Ghssneduveli (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<font color=blue> പ്രമാണം:43015-84.JPG|thumb|മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം
മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം

ഐ.ടി വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മലയാളം ടൈപ്പിംങില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്നു.
സബ്ജില്ലാ ഐ.ടി മേളയില്‍ മലയാളം ടൈപ്പിംങിന് നാല് തവണ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.
ഈ വര്‍ഷം രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചത്.ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിന് ഈ വര്‍ഷവും ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.
പക്ഷിക്കൂട്ടം മാസികയുടെ ഓരോ ലക്കവും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.