സഹായം Reading Problems? Click here


"ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി / മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
('<font color=blue> പ്രമാണം:43015-84.JPG|thumb|മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
 
വരി 1: വരി 1:
<font color=blue>
+
<font color=black>
 
[[പ്രമാണം:43015-84.JPG|thumb|മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം]]
 
[[പ്രമാണം:43015-84.JPG|thumb|മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം]]
 
[[പ്രമാണം:43015-85.JPG|thumb|മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം]]
 
[[പ്രമാണം:43015-85.JPG|thumb|മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം]]
  
ഐ.ടി വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മലയാളം ടൈപ്പിംങില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്നു.<br>സബ്ജില്ലാ ഐ.ടി മേളയില്‍ മലയാളം ടൈപ്പിംങിന് നാല് തവണ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.<br>ഈ വര്‍ഷം രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചത്.ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിന്  ഈ വര്‍ഷവും ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.<br> പക്ഷിക്കൂട്ടം മാസികയുടെ ഓരോ ലക്കവും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
+
ഐ.ടി വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം ടൈപ്പിംങിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു.<br>സബ്ജില്ലാ ഐ.ടി മേളയിൽ മലയാളം ടൈപ്പിംങിന് നാല് തവണ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.<br>ഈ വർഷം രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചത്.ഹയർസെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിന്  ഈ വർഷവും ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.<br> പക്ഷിക്കൂട്ടം മാസികയുടെ ഓരോ ലക്കവും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

21:11, 9 സെപ്റ്റംബർ 2018-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം
മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം

ഐ.ടി വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം ടൈപ്പിംങിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു.
സബ്ജില്ലാ ഐ.ടി മേളയിൽ മലയാളം ടൈപ്പിംങിന് നാല് തവണ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.
ഈ വർഷം രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചത്.ഹയർസെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിന് ഈ വർഷവും ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.
പക്ഷിക്കൂട്ടം മാസികയുടെ ഓരോ ലക്കവും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.