സഹായം Reading Problems? Click here


"ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി / പ്രവൃത്തി പരിചയ വിഭാഗം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
('കണിയാപുരം ഉപജില്ലയില്‍ ആറു വര്‍ഷമായി പ്രവ‍ൃ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
 
വരി 1: വരി 1:
കണിയാപുരം ഉപജില്ലയില്‍ ആറു വര്‍ഷമായി പ്രവ‍ൃത്തിപരിചയ മേളയില്‍ സ്കൂള്‍ ഓവറാള്‍ കിരീടം നിലനിര്‍ത്തി വരുന്നു.<br>20 ഇനങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു.<br>കുട്ടികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ചോക്കാണ് ക്ലാസ്സ് മുറിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.<br>ഇലക്ട്രിക്കല്‍ വയറിംങ്,ചോക്ക്,മെറ്റല്‍ എന്‍ഗ്രേവിംങ്,അഗര്‍ബത്തി നിര്‍മ്മാണം,ബീഡ്സ് വര്‍ക്ക്,ബുക്ക് ബയന്‍ഡിംങ്,കോക്കനട്ട് ഷെല്‍ മേക്കിംങ്,കയര്‍ ഡോര്‍ മേറ്റ്,എംബ്രോയിഡറി,ഫാബ്രിനക് പെയിന്റിംങ്,നെറ്റ് മേക്കിംങ്,വുഡ് കാര്‍വിംങ്,ഷീറ്റ് മെറ്റല്‍ വര്‍ക്ക്,ക്ലേ മോഡലിംങ്,വുഡ് വര്‍ക്ക്,പാം ലീവ് പ്രോഡക്ട്,വെജിറ്റബില്‍ പ്രിന്റിംങ്,കാര്‍ഡ് &ബോര്‍ഡ്,റെക്സിന്‍ -ലതര്‍,വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയല്‍ പ്രൊഡക്ട് മുതലായവ<br>ലോഷന്‍,തുള്ളി നീലം,സോപ്പ് തുടങ്ങിയവയും കുട്ടികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. .<br> എസ്.കെ വിനയകുമാറാണ് പ്രവൃത്തി പരിചയ വിഭാഗം മേധാവി.
+
കണിയാപുരം ഉപജില്ലയിൽ ആറു വർഷമായി പ്രവ‍ൃത്തിപരിചയ മേളയിൽ സ്കൂൾ ഓവറാൾ കിരീടം നിലനിർത്തി വരുന്നു.<br>20 ഇനങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു.<br>കുട്ടികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചോക്കാണ് ക്ലാസ്സ് മുറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.<br>ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംങ്,ചോക്ക്,മെറ്റൽ എൻഗ്രേവിംങ്,അഗർബത്തി നിർമ്മാണം,ബീഡ്സ് വർക്ക്,ബുക്ക് ബയൻഡിംങ്,കോക്കനട്ട് ഷെൽ മേക്കിംങ്,കയർ ഡോർ മേറ്റ്,എംബ്രോയിഡറി,ഫാബ്രിനക് പെയിന്റിംങ്,നെറ്റ് മേക്കിംങ്,വുഡ് കാർവിംങ്,ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക്,ക്ലേ മോഡലിംങ്,വുഡ് വർക്ക്,പാം ലീവ് പ്രോഡക്ട്,വെജിറ്റബിൽ പ്രിന്റിംങ്,കാർഡ് &ബോർഡ്,റെക്സിൻ -ലതർ,വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ട് മുതലായവ<br>ലോഷൻ,തുള്ളി നീലം,സോപ്പ് തുടങ്ങിയവയും കുട്ടികൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. .<br> മനീഷ് സി.സി യാണ് പ്രവൃത്തി പരിചയ വിഭാഗം മേധാവി.
[[പ്രമാണം:43015-27.jpg|thumb|കുട്ടികള്‍ പ്രവ‍ൃത്തി പരിചയ ലാബില്‍ നിര്‍മ്മാണ വസ്തുക്കളുമായി]]
+
[[പ്രമാണം:43015-27.jpg|thumb|കുട്ടികൾ പ്രവ‍ൃത്തി പരിചയ ലാബിൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുമായി]]

22:44, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

കണിയാപുരം ഉപജില്ലയിൽ ആറു വർഷമായി പ്രവ‍ൃത്തിപരിചയ മേളയിൽ സ്കൂൾ ഓവറാൾ കിരീടം നിലനിർത്തി വരുന്നു.
20 ഇനങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു.
കുട്ടികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചോക്കാണ് ക്ലാസ്സ് മുറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംങ്,ചോക്ക്,മെറ്റൽ എൻഗ്രേവിംങ്,അഗർബത്തി നിർമ്മാണം,ബീഡ്സ് വർക്ക്,ബുക്ക് ബയൻഡിംങ്,കോക്കനട്ട് ഷെൽ മേക്കിംങ്,കയർ ഡോർ മേറ്റ്,എംബ്രോയിഡറി,ഫാബ്രിനക് പെയിന്റിംങ്,നെറ്റ് മേക്കിംങ്,വുഡ് കാർവിംങ്,ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക്,ക്ലേ മോഡലിംങ്,വുഡ് വർക്ക്,പാം ലീവ് പ്രോഡക്ട്,വെജിറ്റബിൽ പ്രിന്റിംങ്,കാർഡ് &ബോർഡ്,റെക്സിൻ -ലതർ,വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ട് മുതലായവ
ലോഷൻ,തുള്ളി നീലം,സോപ്പ് തുടങ്ങിയവയും കുട്ടികൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. .
മനീഷ് സി.സി യാണ് പ്രവൃത്തി പരിചയ വിഭാഗം മേധാവി.

കുട്ടികൾ പ്രവ‍ൃത്തി പരിചയ ലാബിൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുമായി