ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി / അവാർഡുകൾ

< ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി
09:54, 11 ഫെബ്രുവരി 2017-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Ghssneduveli (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<font color=blue> പ്രമാണം:43015-89.jpg|thumb|എസ്.എസ്.എല്‍.സി 100% വിജയത...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

എസ്.എസ്.എല്‍.സി 100% വിജയത്തിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 1 ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും അവാര്‍ഡ്
ബഹു:രാഷ്ട്രപതി ഡോ. എ.പി.ജെ അബ്ദുല്‍ കലാമില്‍ നിന്ന് മികച്ച കായികാദ്ധ്യാപകനുള്ള അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
1999 -ല്‍ മികച്ച കര്‍ഷക അവാര്‍ഡ് നേടിയ പ്രവൃത്തി പരിചയ അദ്ധ്യാപകന്‍ വില്‍സണ്‍
മാതൃഭൂമി സീഡ് അവാര്‍ഡ്


*എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് 100% വിജയം   2008 ,  2009 . 2010 .2011 ,2015  വര്‍ഷങ്ങളില്‍
  • 1999 -ല്‍ വില്‍സണ്‍ സാറിന് സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച കാര്‍ഷിക അവാര്‍ഡ്.
  • 2001 -ല്‍ കായികാദ്ധ്യാപകന്‍ അബ്ദുല്‍ സലാം സാറിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മികച്ച അദ്ധ്യാപകനുള്ള അവാര്‍ഡ്
  • മാതൃഭൂമി സീഡിന്റെ അവാര്‍ഡ് തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചു വര്‍ഷം