"ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് അയിരുപ്പാറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/" വൃത്തി"" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
('{{BoxTop1 | തലക്കെട്ട്= " വൃത്തി" <!-- തലക്കെട്ട് - സമച...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
വരി 37: വരി 37:
 
| color=  3  <!-- color - 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്പർ നൽകുക -->
 
| color=  3  <!-- color - 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്പർ നൽകുക -->
 
}}
 
}}
 +
{{Verified|name=Sai K shanmugam}}

14:55, 15 ഏപ്രിൽ 2020-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

" വൃത്തി"

വൃത്തിയുള്ളവർ
വൃദ്ധിയുള്ളവർ
വിജ്‍ഞാനത്തിന്റെ
വിഖ്യാതപാതയിൽ
വൃത്തിയെന്നതു
മറന്നുവോ നമ്മൾ
വൃത്തി കേവലം
പേരിനായല്ല
വിശ്വനന്മക്കായി
കാത്തിടുക നാം
വർഗവർണങ്ങൾ
വരമ്പുകൾ ആവാതെ
വർണ്ണശബളമായി
ലോകം തീരുവാൻ
വിനകളോന്നും
വരാതെ കാത്തിടുവാൻ
വിനയപൂർവ്വം
നാം ശീലിക്കണം
വൃത്തിതൻ
നല്ല പാഠങ്ങളെന്നും.
 

നവ്യ മോഹൻ
9 B ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് അയിരുപ്പാറ
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - {{{തരം}}}

[[Category:അക്ഷരവൃക്ഷം 2020 പദ്ധതിയിൽ പരിശോധിച്ച {{{തരം}}}]]