ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് കുളത്തൂർ/തിരികെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് 21

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
15:00, 23 ജനുവരി 2022-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Govtlpskulathoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

കോവിഡ് മഹാമാരി സ്യഷ്ടിച്ച ഒന്നര വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം 2021 നവംബർ 1 ന് , കളി ചിരികളും പാദസ്പർശവും ഏല്ക്കാതെ വിരസമായിരുന്ന വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ഉത്സവാന്തരീക്ഷം കൈവരുത്തുവാൻ സാധിച്ചു

പ്രമാണം:44509 pravesanolsavam1.jpg
തിരികെ സ്ക്കൂളിലേക്ക്

]

പ്രമാണം:44509 pravesanolsavam1.jpg
തിരികെ സ്ക്കൂളിലേക്ക്